DSpace Repository

Монографії

Монографії

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Титаренко, Дмитро Миколайович; Пентер, Таня (2013)
  В издании собраны и систематизированы материалы интервью, проведенных с людьми, пережившими нацистскую оккупацию на территории Донбасса. Акцент сделан на особенностях повседневной жизни простого человека в период войны, ...
 • Василюк, Тамара Григорівна; Лисоконь, Ілля Олександрович; Размолодчикова, Іванна Вікторівна; Шимко, Ія Миколаївна (2022-06)
  Виклики сучасного світу безпосередньо впливають на суспільне життя. Український народ завжди тяжів і тяжіє до європейського вектору розвитку, а відтак актуалізуються соціокультурні питання й потреби. Сьогодні вітчизняна ...
 • Токарева, Наталя Миколаївна (ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021-10-21)
  Монографія презентує інтегративний контент дослідження вимірів дорослішання особистості у складному просторі несталого інформаційного суспільства. Автор делікатно окреслює значимі вектори психічного розвитку особистості ...
 • Бережна, Маргарита Василівна (Ліга-Прес, 2021)
  У дослідженні розглянуті складові психолінгвістичного образу Малефісенти в однойменному пригодницькому фентезійному фільмі Роберта Стромберга (2014). Основою визначення психотипу персонажа слугує класифікація кіноархетипів ...
 • Паранько, Ігор Степанович; Сивий, Мирослав; Іванов, Євген (Простір М, 2013)
  Висвітлено теоретико-методологічні засади географії мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто умови формування мінеральних ресурсів України. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо основних груп корисних копалин ...
 • Любар, Олександр Опанасович; Коваленко, В. І.; Любар, Інна Георгіївна (Рад. школа, 1984)
 • Казаков, Володимир Леонідович; Сметана, Микола Григорович (КДПУ, 2005)
  Детально проаналізовано земельні ресурси Криворіжжя, ґрунти, флору регіону. Доведено, що територія Криворіжжя має надзвичайно сприятливий для ведення сільського господарства рельєф. Наголошено, що особливістю Криворіжжя ...
 • Сметана, Микола Григорович (КДПУ, 2005)
  Визначено й проаналізовано головні фактори ґрунтоутворення. Подано класифікацію механічних елементів ґрунтів і класифікацію ґрунтів за механічним складом. Розкрито структуру ґрунтів Криворіжжя. Акцентовано особливу увагу ...
 • Любар, Олександр Опанасович; Тхоржевський, Дмитро Олександрович (Рад. школа, 1982)
 • Любар, Олександр Опанасович; Бикова, Л. К. (Рад. школа, 1977)
  Автори узагальнюють передовий досвід спільної роботи шкіл, позашкільних закладів, сім’ї, трудових колективів і громадськості Кривого Рога з професійної орієнтації учнів і підготовки їх до праці в народному господарстві ...
 • Журба, Світлана Степанівна (СМП "Астон", 2000)
  У монографії досліджується художній світ української імпресіоністичної повісті 20–хроків XX століття. Головну увагу приділено жанротворчим пошукам митців, інтертекстуальності та внутрішній дискусійності, літературознавчому ...
 • Василюк, Тамара Григорівна; Vasyliuk, Tamara; Kuts, Mariia (Oktan-Print s.r.o., 2021)
  One of the main priorities of modern higher education is training of specialists with a clearly defined and measurable level of professional and social competence. The basic competencies of future specialists are determined ...
 • Удріс, Ірина Миколаївна; Антонович, Євген Антонович (Видавничий дім, 2015)
  У монографічному дослідженні розглядаються засади формування об’єктивних уявлень про національні форми української образотворчості в працях вітчизняних фахівців кінця ХІХ – початку ХХ ст. На основі аналізу численних ...
 • Паранько, Ігор Степанович; Ярков, Сергій Валерійович (2015)
  Висвітлено особливості рослинного покриву Криворіжжя внаслідок складної взаємодії геологічних, кліматичних, гідрологічних, гідрогеологічних і антропогенних чинників. Останні особливо вплинули на зміну природних ландшафтів ...
 • Паранько, Ігор Степанович; Казаков, Володимир Леонідович (2015)
  Охарактеризовано особливості рельєфу Криворіжжя. У межах Криворіжжя наявні елементи морфоструктурного рельєфу, формування яких зумовлено ендогенними (зазвичай тектонічними) процесами, морфоскульптурні форми, основними ...
 • Паранько, Ігор Степанович (2005)
  Розкрито особливості близько 50 видів металевих і неметалевих корисних копалин, які зосереджено в надрах Криворізького басейну. Охарактеризовано промислові якісні та кількісні показниками, які мають практичне значення. ...
 • Паранько, Ігор Степанович; Шипунова, Віра Олександрівна (2015)
  Розкрито особливості кліматичного районування Криворізького регіону. Охарактеризовано клімат регіону як помірно-континентальний. Ступінь континентальності клімату Криворіжжя, розраховано за формулою В. Н. Борисова, ...
 • Паранько, Ігор Степанович; Казаков, Володимир Леонідович; Сметана, М. Г. (2005)
  Висвітлено три етапи пізнання природи краю, що відрізняються змістом і ступенем наукової глибини робіт. І етап – це етап переважно геологічних досліджень (80-ті рр XVIII ст. – початок XX ст.) II етап (з початку XX ст. й ...
 • Паранько, Ігор Степанович; Казаков, Володимир Леонідович (2015)
  Охарактеризовано три етапи пізнання природи краю, що відрізняються змістом і ступенем наукової глибини робіт. І етап – це етап переважно геологічних досліджень (80-ті рр XVIII ст. – початок XX ст.) II етап (з початку XX ...
 • Паранько, Ігор Степанович (2015)
  Розкрито геологічний нарис Криворіжжя. Охарактеризовано Криворізьку структуру, яка належить до одного з найцікавіших геологічних об’єктів Українського щита. Це пояснюється не тільки локалізацією в її надрах унікальних ...

View more