DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Марчик, Валентина Іванівна; Бороденко, Вікторія Іванівна; Мінжоріна, Ірина Леонідівна (Чернігівський національний технологічний університет, 2019-09)
  Для учнівської і студентської молоді у більшості притаманні такі правильні звички, як «регулярне 3-х разове харчування», «регулярна рухова активність середньої інтенсивності», «повноцінний сон», «відмова від куріння», ...
 • Марчик, Валентина Іванівна; Письменний, Олександр Миколайович; Письменна, Олена Іллівна (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2020-03)
  У дослідження мотиваційної сфери студентів до занять шахами виявлено, що більшість з них отримала вміння шахової гри у сімейному колі (60%), найменш ефективним середовищем з опанування техніки гри у шахи є навчальні і ...
 • Марчик, Валентина Іванівна; Баришнікова, Ганна Костянтинівна (ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2020-03)
  У студентів третього курсу закладу вищої освіти денної форми навчання виявлена пряма залежність між зменшенням рівня стресу і покращенням здоров’я. Період екзаменаційної сесії майже не впливає на рівень стресу, а стан ...
 • Грамм, Олена Миколаївна; Кравченко, Олена Миколаївна (2020)
  Бібліографічний покажчик створено з метою впровадження досвіду інноваційних технологій в освітній процес. Покажчик призначено для науковців, викладачів закладів вищої освіти, працівників системи освіти, здобувачів вищої ...
 • Unknown author (Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019-12-19)
  Збiрник наукових праць «Освiтнiй вимiр» мiстить матерiали, присвяченi висвiтленню теоретико-практичних проблем педагогiки вищої та загальноосвiтньої школи, становлення i розвитку освiтньої парадигми, iнтеграцiї ...

View more