DSpace Repository

Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Малюга, Наталія Миколаївна; Городецька, Вероніка Анатоліївна (2019)
  Змістове наповнення тестів до сертифікаційного іспиту з української мови (рівень А1–А2) спрямоване на виявлення комунікативних умінь і навичок інокомунікантів у побутовій, навчально-професійній, соціально-культурній і ...
 • Малюга, Наталія Миколаївна; Городецька, Вероніка Анатоліївна (Вид. Р. А. Козлов, 2019)
  Пропонований розмовник допоможе порозумітися представникам двох народів на перших етапах перебування в чужих країнах, стане надійним помічником у різних комунікативних ситуаціях під час навчання, відпочинку, розв’язання ...
 • Антоненко, Іван Іванович (КДПУ, 2019)
  У посібнику представлений курс лекцій з дисципліни «Деталі машин», розроблений на основі типової університетської програми. Матеріал лекцій охоплює основні відомості про деталі машин, механічні передачі, основні деталі та ...
 • Антоненко, Іван Іванович (КДПУ, 2019)
  У посібнику представлений курс лекцій з дисципліни «Гідравліка та гідравлічні системи», розроблений на основі типової університетської програми. Матеріал лекцій охоплює положення фізико-механічних властивостей рідин, основ ...
 • Антоненко, Іван Іванович (КДПУ, 2019)
  В пособии представлен курс лекций по дисциплине «Гидравлика и гидравлические системы», разработанный на основе типичной университетской программы. Материал лекций охватывает положения физико-механических свойств жидкостей, ...
 • Савосько, Василь Миколайович (2018)
  В методичних рекомендаціях до виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Зелене будівництво та озеленення пришкільної ділянки» наведені теми, зміст, завдання та теоретичні відомості задля самостійного ...
 • Савосько, Василь Миколайович (2017)
  В методичних рекомендаціях до виконання практичних робіт «Зелене будівництво та озеленення пришкільної ділянки» розглянуті основні практичні аспекти створення зелених насаджень на пришкільних ділянках в умовах посушливого ...
 • Костюк, Світлана Сергіївна; Пальчикова, Олександра Олександрівна (Криворізький національний університет, 2019)
  The collection offers grammar and lexical material, various kinds of exercises, texts, dialogues, visual means which contributes to the development of intercultural competence. The collection is intended ...
 • Балабай, Руслана Михайлівна; Кравцова, Дар’я Юріївна (2016)
  Посібник містить методичні вказівки до 14 лабораторних робіт з різних розділів курсу «Електротехніка». Посібник складено з урахуванням проведення лабораторних робіт на обладнанні лабораторії електротехніки, радіоелектроніки ...
 • Балабай, Руслана Михайлівна (2019)
  У посібнику розкрита методика розробки та проведення віртуальних експериментальних досліджень, у яких використовується різноманіття інструментальних засобів програми Electronics Workbench. На конкретних прикладах розглянута ...
 • Балабай, Руслана Михайлівна (2018)
  У навчальному посібнику наведені задачі по розділам курсу фізика твердого тіла, їх докладні розв’язання та тексти лабораторних робіт. Посібник розрахований на студентів фізико-математичних факультетів педагогічних ...
 • Коновал, Олександр Андрійович (2014)
  Зроблено огляд існуючих у науково-методичній літературі методів обґрунтування перетворень Лорентца. Порівняльний аналіз цих методів визначив їх переваги та недоліки. Ураховуючи результати порівняльного аналізу методів, ...
 • Коновал, Олександр Андрійович (2008)
  Зміст посібника охоплює основні теми курсу «Класична та релятивістська електродинаміка». Значна увага приділяється обґрунтуванню та інтерпретації рівнянь Максвелла в локальній та інтегральній формах. Обговорюються наслідки ...
 • Коновал, Олександр Андрійович (2008)
  У навчальному посібнику поданий ґрунтовний аналіз формул перетворення компонент електромагнітного поля (ФПКЕМП) при зміні системи відліку. Приведений огляд як існуючих в навчально-методичній літературі, так і ряд нових, ...
 • Коновал, Олександр Андрійович; Соломенко, Артем Олександрович; Шолохова, Наталія Сергіївна (2016)
  Методичні рекомендації орієнтовані на студентів фізичних спеціальностей педагогічних університетів, аспірантів, учителів і викладачів фізики вищих навчальних закладів. Обґрунтовуються детально та різними способами кінематичні ...
 • Бондаренко, Анжеліка Володимирівна (КДПУ, 2019-12)
  Навчально-методичний посібник побудовано на основі аналізу навчально-методичної літератури з теорії та практики викладання хорового диригування та пошуку власних підходів до викладання хорового диригування з використанням ...
 • Коновал, Олександр Андрійович; Голуб, П Д; Овчаров, О В; Туркот, Тетяна Іванівна; Насонов, О Д (Вид. Р. А. Козлов, 2015)
  У навчальному посібнику висвітлено основні події життя, наукові відкриття та винаходи видатних учених-фізиків. Посібник містить бібліографічні дані відомих діячів науки, які були опубліковані останнім часом. Достатню увагу ...
 • Коновал, Олександр Андрійович; Туркот, Тетяна Іванівна; Соломенко, Артем Олександрович (2019)
  У посібнику запропоновано методику розвитку критичного мислення (МРКМ) здобувачів освіти в процесі вивчення спеціальної теорії відносності й електродинаміки у закладах вищої освіти та в закладах загальної середньої освіти. ...
 • Коновал, Олександр Андрійович (Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2014)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні положення спеціальної теорії відносності. Особливу увагу звернуто на фізичну інтерпретацію релятивістських ефектів. Продемонстровано використання чотиривимірного формалізму ...
 • Бондар, Катерина Миколаївна; Шестопалова, Олена Петрівна; Трушик, Оксана Володимирівна; Склянська, Ольга Володимирівна; Жукова, Лариса Вікторівна; Дорошенко, Людмила Володимирівна; Смехньова, Тетяна Вікторівна (ФО-П Чернявський Д.О., 2019-12-07)
  У навчально-методичному посібнику проаналізовано нормативно-законодавчу базу інклюзивної освіти, розкрито особливості філософії інклюзивної освіти та етики спілкування з особами з інвалідністю, описано рекомендації щодо ...

View more