Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4277
Назва: Британська аналітична традиція в контексті формування аксіологічних засад вітчизняної освітньої парадигми
Інші назви: The British Analytical Tradition in the Context of the Axiological Principles Formation of the Ukrainian Educational Paradigm
Автори: Абдула, Андрій Іванович
Балута, Галина Анатоліївна
Abdula, Andrii
Baluta, Halyna
Ключові слова: філософія освіти
ціннісні засади освіти
аналітична філософія
відкрите суспільство
українська освітня парадигма
реформа освіти
критичний раціоналізм
philosophy of education
values of education
analytical philosophy
open society
Ukrainian educational paradigm
education reform
critical rationalism
Дата публікації: 2020
Видавництво: Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Абдула А., Балута Г. Британська аналітична традиція в контексті формування аксіологічних засад вітчизняної освітньої парадигми. Вісник Львівського університету. Серія "Філософсько-політологічні студії". 2020. № 29. С 9-19. DOI: 10.30970/pps.2020.29.1
Серія/номер: Випуск 29
Короткий огляд (реферат): У статті шляхом порівняння досліджується британська філософська освітня традиція, зокрема філософські ідеї А. Н. Уайтхеда і К. Р. Поппера з метою вдосконалення вітчизняної освітньої перспективи, її ціннісних соціальних орієнтирів та актуальних пріоритетів. Специфіка проблематики вимагає проектно-конструктивної орієнтованості, з долученням системного аналізу, аналогії; порівняльного, типологічного, герменевтичного, феноменологічного методів. Новизна дослідження полягає у спробі розв’язання актуальних освітніх проблем шляхом конструювання елементів сучасної вітчизняної парадигми з включенням у неї окремих інваріантів британської філософії освіти, що дозволяє сформулювати наступні висновки, які зберігають практичну значущість: освітні ідеї А. Н. Уайтхеда і К. Р. Поппера можна розглядати як релевантні щодо проблем вітчизняної освіти; результатом теоретичного синтезу освітніх концепцій А. Н. Уайтхеда та К. Р. Поппера постає освітній зразок, що у своїй суті є близьким вітчизняній антропології, витісненій марксистською педагогічною доктриною; обґрунтовано прототип універсальної методології, орієнтованої на формування моральної, критично мислячої еліти; на прикладі філософської аргументації А. Уайтхеда і К. Поппера здійснюється спроба усунення розриву між освітою і соціальною динамікою шляхом демонстрації зв’язку між освітою, її цінностями і успішними соціокультурними практиками; запропоновано оригінальну освітню концепцію з перспективою включення її компонентів, предметних змістів у освітні програми. Практична цінність дослідження полягає також у започаткуванні тенденції до кардинальної трансформації вітчизняної освітньої культури, спробі конструювання цілісного прототипу освітньої перспективи. Проводиться думка, що освітня політика, як вважали і А. Н. Уайтхед і К. Р. Поппер, повинна бути зведена до виважених та виправданих рішень, послідовних системних змін, які зберігають кращі надбання педагогічного досвіду, шляхом критичного перегляду та збагачення актуальними контекстами сучасної освітньої теорії і практики. Практична успішність британської освітньої доктрини є передумовою для актуалізації несправедливо забутої вітчизняної традиції і її потужного ренесансу в сучасних умовах.
Опис: 1. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті. Полтава : ПОІППО, 2006. 328 с. 2. Нечитайло И.С. Изменение общества через изменение образования: иллюзия или реальность. Харків : НУА, 2015. 552 с. 3. Popper K. The Open Society and Its Enemies: New One-Volume Edition. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2013. 808 р. 4. Локосова М.В. Хитросплетение категорий: анализ основных понятий философии процесса А.Н. Уайтхеда. Вопросы философии. 2017. № 1. С. 154–168. 5. Whitehead A.N. The Aims of Education and Other Essays. New York : Free Press, 1967. 6. Уайтхед А. Избранные работы по философии : пер с англ. / сост. И.Т. Касавин ; общ. ред. и вступ. ст. М.А. Кисселя. Москва : Прогресс, 1990. 716 с. 7. Бушуева Т.С. Философия науки А.Н. Уайтхеда : монография. Екатеринбург : Банк культурной информации», 2006. 96 с. 8. Сычева С.Г. Проблема символа в философии. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2000. 197 с. 9. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / cост. Д.Г. Лахута, В.Н. Садовский, В.К. Финн. Москва : Эдиториал УРСС, 2000. 464 с. 10. Chitpin S. Leading school improvement: using Popper’s theory of learning, Open Review of Educational Research. 2016. Vol. 3. № 1. P. 190–203. 11. Lam C.M. Childhood, Philosophy and Open Society: Implications for Education in Confucian Heritage Cultures. Singapore : Springer, 2013. 12. Swann J. Popperian Selectionism and Its Implications for Education, or ‘What To Do About the Myth of Learning by Instruction from Without?’ Rethinking Popper. Boston : Springer Science + Business Media B.V., 2009. P. 379–389. 13. Salamun K. Critical Rationalism and Political Education: Karl Popper`s Advice How to Neutralise Anti-Democratic Thought-Patterns. Critical Rationalism and Educational Discourse. Amsterdam, 1999. P. 83–93. 14. Сковорода Г. Сочинения : в 2 т. Москва : Мысль, 1973. Т. 1. 511 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4277
https://doi.org/10.30970/pps.2020.29.1
ISSN: Print 2307-1664
Online 2663-5615.
Розташовується у зібраннях:Кафедра філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
БРИТАНСЬКА АНАЛІТИЧНА ТРАДИЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ....pdfАбдула А., Балута Г. Британська аналітична традиція в контексті формування аксіологічних засад вітчизняної освітньої парадигми. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020 № 29. С 9-19. DOI: 10.30970/pps.2020.29.1288.04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.