Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/641
Назва: До проблеми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних навчальних закладах освіти України
Автори: Коломоєць, Таміла Григорівна
Ключові слова: соціалізація
діти з особливими освітніми потребами
корекційно-розвиткове навчання
суб'єктно-суб'єктні відносини
професійна діяльність
взаємодія
батьки
Дата публікації: 2017
Видавництво: НДУ ім. М. Гоголя
Бібліографічний опис: Коломоєць Т. Г. До проблеми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних навчальних закладах освіти України / Т. Г. Коломоєць // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки [Текст] : Науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин, 2015. - С. 72-76.
Короткий огляд (реферат): У статті досліджується проблема соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в умовах сучасного українського освітнього простору і суспільства загалом. Окреслюється коло проблем, яке варто вирішувати в системі дошкільної спеціальної освіти, як першої освітньої ланки. Пропонуються ефективні шляхи підвищення рівня професіоналізму фахівців, формування нових взаємовідносин між педагогами та вихованцями та запровадження нових форм залучення батьків до корекційно-розвиткової роботи з неповносправними дітьми.
Опис: 1. Журавльова Л. До проблеми навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах / Л. Журавльова, В. Кисличенко // Науковий Вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. - 2014. - №1 (12). — С. 170- 174. 2. Знаков В. В. Психология субъекта и психология человеческого бытия / В. В. Знаков // Субъект, личность и психология человеческого бытия. - Москва : Институт психологии РАН, 2009. - С. 161-172. 3. Парфенова И. С. Социальная эффективность профессиональной переподготовки безработных: опыт социолого-управленческого анализа : дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук : 22.00.08 «Социология управления» / Ирина Сергеевна Парфенова ; Уральская академия государственной службы. - Екатеринбург, 2005. - 189 с. 4. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: [навч.-метод. посіб. у 9 книгах] / За заг. ред. А.А. Колупаєвої. - Інклюзивна освіта: вибір батьків. - Книга 1. - Київ : Літопис - XX, 2010. - 70 с. 5. Сім’я і дитина в умовах інклюзивної освіти: методичні поради батькам щодо сімейного супроводу навчання дітей з порушеннями функцій опорно- рухового апарату : навч.-метод. посіб. / А. Г. Шевцов, А. В. Романенко, Л. О. Ханзерук, А. В. Чеботарьова ; за заг. наук. ред. А. Г. Шевцова. - Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. - 112 с. 6. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12302/
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/641
https://doi.org/10.31812/0564/641
Розташовується у зібраннях:Кафедра дошкільної освітиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.