Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6702
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБондар, Лілія Олександрівна-
dc.date.accessioned2022-10-17T08:34:19Z-
dc.date.available2022-10-17T08:34:19Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationБондар Л. Організація науково-пізнавальної самостійної роботи студентів-філологів у контексті гуманістично орієнтованого навчання / Л. Бондар // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. З. П. Бакум ; редкол. : З. П. Бакум, Я. В. Шрамко, І. В. Шелевицький та ін. - Кривий Ріг, 2013. - Вип. 38. - С. 3-7.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6702-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/educdim.v38i0.3099-
dc.description1. Бех І. Д. Психологічні резерви виховання особистості / І. Д. Бех // Рідна школа. – 2005.– No 4. – С. 9–15. 2. Богуш А. М. Духовні цінності в контексті сучасної парадигми виховання / А. М. Богуш // Виховання і культура. – 2001. – No 1. – С. 5–8. 3. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М. : Интор, 1996. – 544 с. 4. Зязюн І. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – No 1. – С. 11–24. 5. Кремень В. Людиноцентризм в освіті: філософія нових підходів / В. Кремень // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – No 1. – С. 7–18. 6. Князян М. О. Взаємотворчість викладача і студента як засіб формування дослідницької спрямованості особистості студента / М. О. Князян // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2005. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 140–147. 7. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи / А. І. Кузьмінський – К., 2005. – 485 с. 8. Огнев’юк В. О. Навчання і виховання як соціоцентричні цінності / В. О. Огнев’юк // Вища освіта. – 2003. – No 4. – С. 15–20. 9. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. (Травень – грудень 2004 р.). – Ч. 2 / упор. : Степко М. Ф. , Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 202 с. 10. Остапчук О. Є. Можливості синергетики в розбудові інноваційного освітнього простору / О. Є. Остапчук // Педагогіка і психологія. – 2004. – No 4 (45). – С. 16–28. 11. Сисоєва С. О. Освіта і особистість у швидкозмінному світі / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: [зб. наук. пр.]. / за ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – К, 2003. – С. 39–50. 12. Табачковський В. Г. Полісутнісне Ното: Філософсько-мистецька думка в пошуках неевклідової рефлективності / В. Г. Табачковський. – К. : Парапан, 2005. – 324 с.uk
dc.description.abstractУ статті запропоновано інноваційний підхід до розгляду науково-пізнавальної самостійної роботи студентів-філологів з урахуванням новітніх положень сучасної філософської методології пізнання складних систем, процесів, явищ – синергетики та змін, що мають місце в сучасній філософській антропологічній парадигмі, втілених у педагогічній теорії та практиці. This paper proposes an innovative approach to considering scientific and cognitive independent work of students – philologists taking into account the up-to-date statuses of the modern philosophical methodology of cognizing complex systems, processes, phenomena – synergies and changes, which occur in contemporary philosophical anthropological paradigm, refracted in pedagogical theory and practice.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ДВНЗ "КНУ"uk
dc.subjectгуманістично орієнтоване навчанняuk
dc.subjectметодологія пізнанняuk
dc.subjectнауково-пізнавальна самостійна роботаuk
dc.subjectпідготовка майбутнього філологаuk
dc.subjectсамостійна робота студентівuk
dc.subjectсинергетичний підхідuk
dc.titleОрганізація науково-пізнавальної самостійної роботи студентів-філологів у контексті гуманістично орієнтованого навчанняuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра педагогіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3_compressed.pdf177.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.