Фонди

Виберіть фонд для перегляду його зібрань.

Для рецензування

Матеріали, подані до навчально-методичної ради

Електронні публікації

Матеріали по факультетах

Звіти та документи

Положення, рішення, звіти та доповіді на вченій раді інституту

Інше

Матеріали, які не підходять під решту категорій

Монографії

Монографії викладачів КДПУ

Навчально-методичні матеріали

Підручники, посібники, методичні вказівки, лабораторні роботи, презентації

Рукописи

Дисертації, автореферати та інші матеріали, що не друкувалися раніше

Студентські роботи

Курсові, кваліфікаційні роботи, цікаві доповіді, реферати, творчі проекти