Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/727
Назва: Зміст і технологія навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю
Автори: Моркун, Володимир Станіславович
Семеріков, Сергій Олексійович
Грищенко, Світлана Миколаївна
Ключові слова: спецкурс «Екологічна геоінформатика»
геоінформаційні технології
майбутній інженер гірничого профілю
Дата публікації: 2017
Видавництво: ІІТЗН НАПН України
Бібліографічний опис: Моркун В. С. Зміст і технологія навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю [Електронний ресурс] / Володимир Станіславович Моркун, Сергій Олексійович Семеріков, Світлана Миколаївна Грищенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – № 1 (57). – С. 115-125. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1549/1139
Короткий огляд (реферат): Актуальність матеріалу, висвітленого у статті, обумовлена необхідністю забезпечення ефективності навчального процесу в підготовці інженера гірничого профілю. Розглянуто наукові засади добору змісту навчального матеріалу, проаналізовано структуру і визначено зміст спецкурсу «Екологічна геоінформатика» для підготовки майбутніх інженерів гірничого профілю. Програма спецкурсу включає два змістових модулі «Основи геоінформатики» і «Екологічні геоінформаційні технології у гірничий справі». Здійснено експериментальну перевірку ефективності використання геоінформаційних технологій у навчанні майбутніх інженерів гірничого профілю. Наведено результати експертного оцінювання доцільності використання засобів геоінформаційних технологій для формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю.
Опис: 1. Науково-методична комісія з галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/ met_komisia_a_galuzi_0503 2. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова, Опис від № 1341 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – 23.11.2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF. 3. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 09.01.2007 № 537-V / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 23.03.2007. –– № 12. –– С. 511, стаття 102. 4. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Триус Юрій Васильович ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 649 с. 5. Жук Ю. О. Засоби навчання / Ю. О. Жук // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 313–314. 6. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атака, 2009. – 684 с. 7. Педагогічний словник / за редакцією дійсного члена АПН України М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с. 8. Golik, V.,Komashchenko, V.,Morkun, V., 2015 Innovative technologies of metal extraction from the ore processing mill tailings and their integrated use, Metallurgical and Mining Industry. – No 3. – Рр. 49–52. – Access mode: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/englishedition/MMI_2015_3/007%20Golik%20Vladimir.pdf 9. Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World / edited by Michael K. Stone and Zenobia Barlow. – San Francisco : Sierra Club Books, 2005. – 296 p. – (The Bioneers Series). 10.Barlow Z. Living Systems and Leadership: Cultivating Conditions for Institutional Change [Text] / Zenobia Barlow and Michael K. Stone // Journal of Sustainability Education. – 2011. – Vol. 2. – March. – 23 p. – http://www.jsedimensions.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/BarlowStone2011.pdf. 11. Orr D. W. Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World [Text] / David W. Orr. – Albany : State University of New York Press, 1992. – 210 p. 12.Bofinger C. Comparison of the Australian and South African Mining Engineering Courses to the Competency Requirements for Mine Managers [Electronic resource] / Carmel Bofinger. – [2007?]. – 7 p. – Mode of access 1. : http://www.qrc.org.au/conference/_dbase_upl/06_01.pdf. 13. Harvey B. E. New Competencies in Mining – Rio Tinto’s Experience [Electronic resource] / B. E. Harvey // Council of Mining and Metallurgical Congress. – Cairns, Qld, 27-28 May 2002. – Access mode : http://www.riotinto.com/SustainableReview/acr/pdf/HarveyNewCompetencies.pdf. 14. Хасаншина Н. З. Теория и методика использования учебных геоинформационных систем в профильной подготовке школьников : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Хасаншина Нафиса Закиевна ; Тольяттинский государственный университет. Тольятти, 2004. – 186 с. 15.Кулибекова Р. Д. Геоинформационные технологии как средство формирования информационной культуры будущего учителя географии : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Кулибекова Римма Джалавхановна ; ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет». – Махачкала, 2008. – 163 с 16.Шильман А. Н. Проектирование регионального образовательного пространства на основе геоинформационных технологий : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шильман Алла Николаевна ; Воронежский государственный педагогический университет. – Воронеж, 2005. – 214 с. 17. Hryshchenko S. Modern approaches in the study of engineering students, Modern approaches in the study of engineering students Metallurgical and Mining Industry. 2015. No 12:144-146. – Access mode : http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english-edition/MMI_2015_12/022Hryshchenko.pdf. 18. Hryshchenko S., V. Morkun. Using gis-technology in role-play as an effective means of ecological competence formation among the future engineers, Metallurgical and Mining Industry. 2015. No 4. pp. 139-142. – Access mode : http://www.metaljournal.com.ua/assets/MMI_2014_6/MMI_2015_4/020- Grischenko-Morkun.pdf 19. Morkun, V., Semerikov, S.and S. Hryshchenko. Environmental competency of future mining engineers, Metallurgical and Mining Industry. 2014. No 4. рр. 4–7. – Access mode : http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/1.2014.pdf. 20.Дергач М. А. Дидактичні умови застосування гіпертекстових програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дергач Маргарита Альфритівна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 186 c.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/727
https://doi.org/10.33407/itlt.v57i1.1549
ISSN: 2076-8184
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1549-6414-1-PB.pdfСтаття279.22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.