Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/391
Назва: Проблеми формування проектно-конструкторської компетентності гірничого інженера в процесі графічної підготовки
Автори: Бакум, Зінаїда Павлівна
Моркун, Володимир Станіславович
Цвіркун, Людмила Олександрівна
Ключові слова: графічна підготовка
геометро-графічна підготовка
інформатизація графічної підготовки
проектно-конструкторська компетентність
гірничий інженер
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Бакум З. П. Проблеми формування проектно-конструкторської компетентності гірничого інженера в процесі графічної підготовки / З. П. Бакум, В. С. Моркун, Л. О. Цвіркун // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(8), Issue: 16, 2014. - С. 105-109.
Короткий огляд (реферат): У статті з’ясовано проблеми формування проектно-конструкторської компетентності гірничого інженера в процесі графічної підготовки, зазначено, що однією з найбільших є стан графічної підготовки на етапі навчання у школі; розглянуто методи та прийоми графічного навчання із застосуванням комп’ютерних технологій автоматизованого проектування, спрямованих на формування та розвиток проектно-конструкторської компетентності гірничого інженера.
Опис: 1. Сибилькова Н.П. Учет степени сформированности чертежно-графической подготовки студентов-заочников на начальном этапе изучения начертательной геометрии // Проблемы и перспективы развития образования: материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.) – Пермь: Меркурий, 2011. – С. 134-136. Sibilkova N.P. Accounting degree of development of drawing and graphic preparation of part-time students at an early stage study of descriptive geometry // Problems and prospects of education: proceedings of the international. scientific. conf. (Perm, April 2011) – Perm: Mercury, 2011. – S.134-136. 2. Чемоданова Т.В., Ковалева Е.Ю., Масленцев И.А. Дидактические принципы образовательной системы «школаколледж-вуз» на примере графической подготовки // Актуальные вопросы графического образования и молодежи: матер. науч.-метод.. конф. РГАТУ, 14-16 июня 2005 г. : тезисы доклада. – М., 2005. – С. 6-11. Chemodanova T.V., Kovaleva E.J., Maslentsev I.A. Didactic principles of the educational system «school-college-university» in the case of graphic preparation // Actual problems graphic education and youth: mater. scientific method. conf., june 14-16, 2005: abstracts. – M., 2005. – S. 6-11. 3. Чемоданова Т. В. Учебно-методический комплекс общеинженерной графической подготовки на основе САПР // САПР и графика. – 2000. № 10. – С. 40-42. Chemodanova T. V. Teaching materials general engineering graphics training based on CAD // CAD and graphics. – 2000. №10. – S. 40-42. 4. Юсупова М.Ф. Компьютерные информационные технологии в обучении начертательной геометрии: Монография. – К.: НПУ им. М.П. Драгоманова, 2006. – 280 с. Yusupova M.F. Computer information technology in teaching descriptive geometry: Monograph. – K.: NWL them. M.P. Drahomanova, 2006. – 280 p. 5. Шкіль М. І. Реформування вищої педагогічної освіти // Освіта і управління. – 1997. № 1. – С. 39-44. Shkil N.I. Reforming higher pedagogical education // Education and management. – 1997. №1. – S. 39-44. 6. Zongyi Zuo, Kaiping Feng, Bing Chen. The Modern Education Mode for Engineering Drawing // Journal for Geometry and Graphics. – 2003. – Vol. 7. – № 1. – P. 121-128. Zongyi Zuo, Kaiping Feng, Bing Chen. The Modern Education Mode for Engineering Drawing // Journal for Geometry and Graphics. – 2003. – Vol. 7. – № 1. – P. 121-128. 7. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ, Стратегія від 25 червня 2013 року №344/2013 / Президент України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 About the National strategy for the development of education in Ukraine for the period up to 2021: Decree strategy from June 25, 2013 № 344/2013 / President. – Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. 8. Науково-методична комісія з напряму підготовки “Гірництво”. Освітньо-професійна програма підготовки. – К., 2013. – 30 с. Scientific-methodical commission towards “Mining”. Educational and vocational training program. – K., 2013. – 30 p.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.krpd.edu.ua/handle/0564/391
https://doi.org/10.31812/0564/391
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мовиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.