Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7373
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСемеріков, Сергій Олексійович-
dc.contributor.authorKhvostina, I. M.-
dc.contributor.authorHoral, L. T.-
dc.contributor.authorSolovieva, V. V.-
dc.date.accessioned2023-06-29T10:17:37Z-
dc.date.available2023-06-29T10:17:37Z-
dc.date.issued2023-03-22-
dc.identifier.citationSemerikov S. O. 9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science / S. O. Semerikov, I. M. Khvostina, L. T. Horal, V. V. Solovieva // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2023. – Vol. 1150. – Iss. 1. – Article 011001. – DOI : 10.1088/1755-1315/1150/1/011001uk
dc.identifier.issn1755-1315-
dc.identifier.otherDOI: 10.1088/1755-1315/1150/1/011001-
dc.identifier.urihttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1150/1/011001-
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7373-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1088/1755-1315/1150/1/011001-
dc.description[1] Panayotov V T and Panayotova M I 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [2] Chobitok V, Mnykh O, Brytskyi R and Us Y 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [3] Arefieva O, Piletska S, Poberezhna Z, Arefiev S and Kwilinski A 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [4] Pavlov K, Pavlova O, Kotsko T, Novosad O and Matiychuk L 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [5] Shmygol N, Luczka W, Khvostina I, Chyba Z and Galtsova O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [6] Yakymchuk A, Panukhnyk O, Horal L, Hrynkevych S and Rohozian Y 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [7] Khvostina I, Mamanazarov A, Panevnyk T, Bolgarova N and Adilchaev R 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [8] Tsebenko O, Ivasechko O, Turchyn Y and Lukach N 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [9] Dušek J, Pochtovyuk A, Kasych A, Semenikhina V and Onyshchenko O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [10] Karpinskyi Y, Lyashchenko A, Patrakeyev I and Ziborov V 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [11] Irtyshcheva I, Khvostina I, Sytnyk Y, Burkle N and Husakovska T 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [12] Horal L, Onyshchenko V, Shyiko V, Dub S and Oleksyn O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [13] Stoiko N, Kostyshyn A, Cherechon O, Soltys O and Smoliarchuk M 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [14] Bal-Prylypko L, Cherednichenko O, Stepasyuk L and Titenko Z 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [15] Matvieieva I, Novakovska I, Groza V, Ishchenko N and Skrypnyk L 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [16] Boryshkevych I, Halas L, Yakubiv V, Hryhoruk I and Turala M 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [17] Skorokhod I, Rodchenko V, Karlova O, Horbach L and Skorokhod D 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [18] Pruntseva G, Popadynets N, Bondarenko V, Ivashchuk I and Kopylyuk O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [19] Shcherbyna I, Ruban N, Chernenko Y and Slastianykova K 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [20] Lutskyi M, Arefieva O, Kovalchuk A, Tytykalo V and Kopcha Y 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [21] Hayda Y, Dluhopolskyi O, Zatonatska T, Haida T, Lavrentiev M and Smyk A 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [22] Chobitok V, Bytiak Y, Fedotova I and Lytvynenko K 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [23] Prokhorova V, Kovalenko O, Mushnykova S and Babichev A 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [24] Yukhman Y, Bytiak O, Protsenko A and Slastianykova K 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [25] Horal L, Mrykhina O, Koleshchuk O, Slastianykova K and Harmatiy M 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [26] Prokhorova V, Kovalenko O, Bozhanova O and Zakharchyn H 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [27] Kasych A, Rowland Z, Onyshchenko O, Plavan V and Bondarenko S 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [28] Gavkalova N, Lola Y, Poliakova H, Smalskis V and Tavshunskyi O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [29] Strelcow W, Padafet I and Ulyanchenko Y 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [30] Maisuradze T, Paresashvili N, Gechbaia B, Goletiani K and Gvarishvili L 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [31] Berezhnytska U, Sheydai T, Yatsiuk O, Bui Y and Antonenko N 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [32] Kyzym M, Khaustova V, Horal L, Shpilevskiy V and Zinchenko V 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [33] Vavrin M, Zatonatska T and Poltoratska A 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [34] Fadyeyeva I, Vytvytska U and Pyrih A 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [35] Prokhorova V, Bezuhla J, Chechetova N, Korzh R and Orel O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [36] Koshkalda I, Hoptsii D, Morozova H, Scoromna O and Gurskienė V 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [37] Tomashevska A, Yakubiv V, Maksymiv Y and Hryhoruk I 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [38] Pylypenko Y, Dubiei Y, Guzenko I and Fedorova N 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [39] Skrypko T, Khromyak Y, Bilyk R, Popadynets N and Turala M 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [40] Bil M, Popadynets N, Svatiuk O, Shymanovska-Dianych L and Sedlakova I 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [41] Karpiak M, Panukhnyk O, Halachenko O, Sorokivska O and Zvirych V 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [42] Sodoma R, Sadura O, Popadynets N, Kotys N and Panukhnyk O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [43] Prokhorova V, Shkurenko O, Miahkykh I, Dalyk V and Kostiuk O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [44] Zalutska K, Fedorova Y, Obydiennova T and Prykhodchenko O 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [45] Azhaman I, Petryshchenko N, Oklander T and Pandas A 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [46] Kalashnikova T, Panchuk A, Bezuhla L, Vladyka Y and Kalashnikov A 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [47] Hryhoruk P, Khrushch N and Grygoruk S 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [48] Bielinskyi A, Soloviev V, Solovieva V, Matviychuk A, Kucherova H, Semerikov S and Hushko S 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [49] Kryzhanivskyi E I, Nykyforchyn H M, Student O Z, Krechkovska H V and Chudyk I I 2020 Materials Science 55 822–830 URL https://doi.org/10.1007/s11003-020-00375-4 [50] Nitsenko V, Mardani A, Streimikis J, Shkrabak I, Klopov I, Novomlynets O and Podolska O 2018 Montenegrin Journal of Economics 14 237–247 URL https://ideas.repec.org/a/mje/mjejnl/v14y2018i4p237-247.html [51] Horal L, Khvostina I, Reznik N, Shyiko V, Yashcheritsyna N, Korol S and Zaselskiy V 2020 Predicting the economic efficiency of the business model of an industrial enterprise using machine learning methods (CEUR Workshop Proceedings vol 2713) ed Kiv A (CEUR-WS.org) pp 334–351 URL http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper37.pdf [52] Khvostina I, Semerikov S, Yatsiuk O, Daliak N, Romanko O and Shmeltser E 2020 Casual analysis of financial and operational risks of oil and gas companies in condition of emergent economy (CEUR Workshop Proceedings vol 2713) ed Kiv A (CEUR-WS.org) pp 41–52 URL http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper02.pdf [53] Hushko S, Kulishov V, Hangoni T, Puriy H, Kuzyšin B and Šip M 2021 Quality - Access to Success 22 72 – 77 [54] Semerikov S O, Vakaliuk T A, Mintii I S, Hamaniuk V A, Soloviev V N, Bondarenko O V, Nechypurenko P P, Shokaliuk S V, Moiseienko N V and Shepiliev D S 2022 Educational Dimension 6 176–199 URL https://doi.org/10.31812/educdim.4716 [55] Smerichevskyi S F, Kryvovyazyuk I V, Prokhorova V V, Usarek W and Ivashchenko A I 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 012040 URL https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012040 [56] Unhurian L, Protsenko V, Bielyaieva O, Kravchenko L, Stepanova O and Voloshchuk C 2021 Pharmacologyonline 3 1177 – 1184 [57] Mintii I S, Shokaliuk S V, Vakaliuk T A, Mintii M M and Soloviev V N 2019 Educational Dimension 1 111–124 URL https://doi.org/10.31812/educdim.v53i1.3836 [58] Semerikov S, Kiianovska N and Rashevska N 2021 Educational Technology Quarterly 2021 360–374 URL https://acnsci.org/journal/index.php/etq/article/view/18 [59] Marhasova V, Garafonova O, Popelo O, Tulchynska S, Pohrebniak A and Tkachenko T 2022 International Journal of Safety and Security Engineering 12 159 – 166 URL https://doi.org/10.18280/ijsse.120203 [60] Matviychuk A 2006 Fuzzy Economic Review 11 51 – 68 URL https://doi.org/10.25102/fer.2006.02.04 [61] Lopushnyak V, Polutrenko M, Hrytsulyak H, Plevinskis P, Tonkha O, Pikovska O, Bykina N, Karabach K and Voloshin Y 2022 Ecological Engineering and Environmental Technology 23 30 – 39 URL https://doi.org/10.12912/27197050/147145 [62] Yakymchuk A, Valyukh A, Diugowanets O, Bilyk R, Pavlov K, Pavlova O, Batkovets N, Popadynets N and Hryhoruk I 2020 Public administration and economic aspects of ukraine’s nature conservation in comparison with poland Advances in Human Factors, Business Management and Leadership ed Kantola J I, Nazir S and Salminen V (Cham: Springer International Publishing) pp 258–265 ISBN 978-3-030-50791-6 [63] Semerikov S, Kucherova H, Los V and Ocheretin D 2020 Neural network analytics and forecasting the country’s business climate in conditions of the coronavirus disease (COVID-19) Proceedings of the 7th International Conference ”Information Technology and Interactions” (IT&I-2020). Workshops Proceedings, Kyiv, Ukraine, December 02-03, 2020 (CEUR Workshop Proceedings vol 2845) ed Snytyuk V, Anisimov A, Krak I, Nikitchenko M, Marchenko O, Mallet F, Tsyganok V V, Aldrich C, Pester A, Tanaka H, Henke K, Chertov O, Bozóki S and Vovk V (CEUR-WS.org) pp 22–32 URL http://ceur-ws.org/Vol-2845/Paper_3.pdf [64] Kostinets Y V 2014 Actual Problems of Economics 154 172 – 177 [65] Pudane M, Lavendelis E and Radin M A 2017 Procedia Computer Science 104 517–524 URL https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.167 [66] Nagy S and Somosi M V 2022 Regional Statistics 12 3 – 29 URL https://doi.org/10.15196/RS120202 [67] Prokopenko O, Kudrina O and Omelyanenko V 2019 ICT support of higher education institutions participation in innovation networks Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019 (CEUR Workshop Proceedings vol 2387) ed Ermolayev V, Mallet F, Yakovyna V, Mayr H C and Spivakovsky A (CEUR-WS.org) pp 466–471 URL http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190466.pdf [68] Svitovyi O, Kirdan O and Gechbaia B 2022 Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8 200–223 URL https://are-journal.com/are/article/view/577 [69] Derbentsev V, Matviychuk A, Datsenko N, Bezkorovainyi V and Azaryan A 2020 Machine learning approaches for financial time series forecasting (CEUR Workshop Proceedings vol 2713) ed Kiv A (CEUR-WS.org) pp 434–450 URL http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper47.pdf [70] Dykha M, Lukianova V, Polozova V, Tanasiienko N and Zavhorodnia T 2022 CUESTIONES POLITICAS 40 497–514 ISSN 0798-1406 URL https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.27 [71] Luczka W 2021 Problemy Ekorozwoju 16 157 – 164 [72] Michalsen B B 2019 Verbene som beveger verden (Spartacus forlag as) ISBN 9788243013162 URL https://books.google.com.ua/books?id=hzzCDwAAQBAJ [73] Rath R C and Samal S 2013 International Journal of Supply Chain Management 2 107 – 115 [74] Perevozova I, Shmygol N, Tereshchenko D, Kandahura K and Katerna O 2019 Journal of Security and Sustainability Issues 9 139–154 URL https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(11) [75] Hobyr I, Babenko V, Kafka S, Bui Y, Savko O and Shmeltser E 2020 Use of simulation modeling for predicting optimization of repair works at oil and gas production enterprises (CEUR Workshop Proceedings vol 2713) ed Kiv A (CEUR-WS.org) pp 107–124 URL http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper06.pdf [76] Gechbaia B, Kharaishvili E, Mushkudiani Z, Goletiani K and Tsilosani A 2021 E3S Web Conf. 280 11007 URL https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128011007 [77] Egielewa P, Idogho P O, Iyalomhe F O and Cirella G T 2022 E-Learning and Digital Media 19 19–35 URL https://doi.org/10.1177/20427530211022808 [78] Semerikov S O, Vakaliuk T A, Mintii I S, Hamaniuk V A, Soloviev V N, Bondarenko O V, Nechypurenko P P, Shokaliuk S V, Moiseienko N V and Ruban V R 2021 Educational Dimension 5 8–60 URL https://doi.org/10.31812/educdim.4717 [79] Srivastava P, Srivastav S and Toprayoon Y 2022 Spectrum of intelligent tourist destination image decision information system Mathematical, Computational Intelligence and Engineering Approaches for Tourism, Agriculture and Healthcare ed Srivastava P, Thakur S S, Oros G I, AlJarrah A A and Laohakosol V (Singapore: Springer Singapore) pp 1–22 ISBN 978-981-16-3807-7 [80] Blaskova M, Blasko R, Matuska E and Rosak-Szyrocka J 2015 Procedia - Social and Behavioral Sciences 182 187–196 URL https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.755 [81] Patytska K, Panukhnyk O, Popadynets N and Kramarenko I 2021 Journal of Optimization in Industrial Engineering 14 203–210 URL https://doi.org/10.22094/joie.2020.677868 [82] Sidor-Rzadkowska M 2020 Kompetencyjne systemy ocen pracowników: przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer) ISBN 9788381877428 URL https://books.google.com.ua/books?id=S_evzQEACAAJ [83] Kiv A, Semerikov S and Soloviev V 2021 Educational Technology Quarterly 2021 140–256 URL https://acnsci.org/journal/index.php/etq/article/view/54 [84] Dombrovska S, Shvedun V, Streltsov V and Husarov K 2018 Problems and Perspectives in Management 16 321–330 URL https://doi.org/10.21511%2Fppm.16%282%29.2018.29 [85] Tokarieva A V, Volkova N P, Harkusha I V and Soloviev V N 2019 Educational Dimension 1 5–26 URL https://doi.org/10.31812/educdim.v53i1.3872 [86] Hushko S, Temchenko O, Kryshtopa I, Temchenko H, Maksymova I and Huk O 2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 13–21 URL http://journals.uran.ua/eejet/article/view/121647 [87] Hushko S, Botelho J M, Maksymova I, Slusarenko K and Kulishov V 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 012025 URL https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012025 [88] Tanova P and Violaris J 2011 Economic and institutional reflections on the greek crisis Proceedings of the 3rd International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world vol 226-237 [89] Pylypenko Y, Pylypenko H, Prokhorova V V, Mnykh O B and Dubiei Y V 2021 Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 170 – 176 URL https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-6/170 [90] Zhyluk Y, Znotina D and Lisichonak A 2021 Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources 1 268 – 274 URL https://doi.org/10.17770/etr2021vol1.6654 [91] Pursky O, Selivanova A, Buchatska I, Dubovyk T, Tomashevska T and Danylchuk H 2021 Educational Technology Quarterly 2021 375–387 URL https://acnsci.org/journal/index.php/etq/article/view/31 [92] Bondarchuk O, Balakhtar V, Gorova O, Lytvynenko N, Pinchuk N, Shmanko O, Kiv A and Oleksiuk V 2022 Educational Technology Quarterly 2022 35–55 URL https://acnsci.org/journal/index.php/etq/article/view/12 [93] Mykoliuk O, Bobrovnyk V, Fostolovych V, Kucherova H and Nataliia P 2020 Modelling the level of energy security at enterprises in the context of environmentalization of their innovative development 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020, Deggendorf, Germany, September 16-18, 2020 (IEEE) pp 621–625 URL https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208996 [94] Matisāne L, Paegle L, Eglı̄te M, Akūlova L, Linde A A, Vanadziņš I, Mietule I, Lonska J, Litavniece L, Arbidāne I, Rozentāle S and Grı̄ntāle I 2021 International Journal of Environmental Research and Public Health 18 ISSN 1660-4601 URL https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5188 [95] Slobodianyk A and Abuselidze G 2019 E3S Web Conf. 135 01019 URL https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913501019 [96] Kozyk V, Mrykhina O, Fadyeyeva I, Lisovska L, Novakivskyj I and Zinchuk I 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 012033 URL https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012033 [97] Nechypurenko P, Semerikov S, Selivanova T and Shenayeva T 2021 Educational Technology Quarterly 2021 617–661 URL https://acnsci.org/journal/index.php/etq/article/view/22 [98] Zat’ko J and Vranić V 2015 Assessing the dci approach to preserving use cases in code: Qi4j and beyond 2015 IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES) pp 51–56 [99] Alokla A, Gad W, Nazih W, Aref M and Salem A B 2022 Mathematics 10 ISSN 2227-7390 URL https://www.mdpi.com/2227-7390/10/4/604 [100] Kotane I and Mietule I 2022 Ekonomika 101 20–36 URL https://www.journals.vu.lt/ekonomika/article/view/25147 [101] Rutitis D, Smoca A, Uvarova I, Brizga J, Atstaja D and Mavlutova I 2022 Energies 15 ISSN 1996-1073 URL https://www.mdpi.com/1996-1073/15/2/466 [102] Khvostina I, Oliinyk V, Semerikov S, Solovieva V, Yatsenko V and Kohut-Ferens O 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 012027 URL https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012027 [103] Haeili M, Moore C, Davis C J C, Cochran J B, Shah S, Shrestha T B, Zhang Y, Bossmann S H, Benjamin W H, Kutsch O and Wolschendorf F 2014 Antimicrobial Agents and Chemotherapy 58 3727–3736 URL https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/AAC.02316-13 [104] Brukhanskyi R F, Yazlyuk B O and Bincharovska T A 2018 Problems and Perspectives in Management 16 241 – 251 URL https://doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.22 [105] Yepifanova I and Dzhedzhula V 2021 WSEAS Transactions on Environment and Development 17 556 – 565 URL https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.53 [106] Farat O V and Pytulyak N S 2016 Actual Problems of Economics 185 205 – 213 [107] Hrynkevych S S and Vasyltsiv T H 2015 Actual Problems of Economics 167 356 – 364 [108] Ivashkiv I, Korol S, Lyashenko O, Sadovska I and Nadvynychnyy S 2021 Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7 44–59 URL https://are-journal.com/are/article/view/454 [109] Dzhedzhula V and Yepifanova I 2021 Optimization of energy saving potential of industrial enterprises 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) pp 433–436 [110] Siryk Z, Popadynets N, Pityulych M, Chakii O, Irtyshcheva I, Panukhnyk O, Hyk V, Fedotova Y, Rohozian Y and Lysyak N 2021 Accounting 7 781 – 790 URL https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.006 [111] Dovgyi S, Nebrat V, Svyrydenko D and Babiichuk S 2020 Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 2020 146 – 151 URL https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-1/146 [112] Bolhov V, Akhnovska I, Savchenko M and Shkurenko O 2021 Ikonomicheski Izsledvania 30 22 – 38 [113] Horal L, Khvostina I, Shyiko V, Radin M, Korol S and Panevnyk T 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 012013 URL https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012013 [114] Liutak O, Baula O, Poruchnyk A, Stoliarchuk Y, Kravchuk P and Kostynets I 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 012012 URL https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012012 [115] Shevchenko T, Kronenberg J, Danko Y and Chovancová J 2021 Clean Technologies and Environmental Policy 23 2025 – 2036 URL https://doi.org/10.1007/s10098-021-02100-4 [116] Dzhedzhula V, Yepifanova I, Hurochkina V and Telnov A 2022 WSEAS Transactions on Business and Economics 19 915 – 923 URL https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.80uk
dc.description.abstractThis paper represents a preface to the Proceedings of the 9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science (ISCSEES 2022) held worldwide on June 22–24 2022. Background information and the organizational structure of the meeting, program committee, and acknowledgments of the contributions of the many people who made the conference a success are presented.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherIOP Publishinguk
dc.subject9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Scienceuk
dc.title9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Scienceuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Semerikov_2023_IOP_Conf._Ser. _Earth_Environ._Sci._1150_011001.pdf1.14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.