Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7224
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorГалич, Олена Василівна-
dc.date.accessioned2023-05-31T13:32:51Z-
dc.date.available2023-05-31T13:32:51Z-
dc.date.issued2023-05-31-
dc.identifier.citationГалич О. В. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисної зони підприємства з використанням геоінформаційних систем (на прикладі промислового вузла) : бакалаврська робота (101 Екологія) / Криворізький державний педагогічний університет ; кафедра ботаніки та екології ; керівник – асистент Ю. А. Головчук. Кривий Ріг, 2023. 51 с.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7224-
dc.description1. Білявський Г. О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. К.: Лібра, 2002. 352 с. 2. Білявський Г.О., Костіков І.Ю., Фурдуй Р.С. Основи екології: Підручник К.: Либідь, 2004. 408 с. 3. Бедрій Я.І., Білінський Б.О., Івах Р.М., Козяр М.М. Промислова екологія. Навчальний посібник. Видання-4, перероблене. К.: Кондор, 2010. 374 с. 4. Безуглая Э.Ю. Чем дышит промышленный город. Э.Ю. Безуглая. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 256с. 5. Бойчук Ю.Д., Бугай О.В., Солошенко Е.М. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. Суми: ВТД « Університетська книга», 2002. 284 с. 6. Васюкова Г.Т., Ярошева О.І. Екологія. Підручник. К.: Кондор, 2009. 524 с. 7. Габрель М.М. Просторова організація міських систем / М.М. Габрель. К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. 488 с. 8. Городков А.В. Эколого-градостроительные аспекты оптимизации системы средозащитного озеленения крупных городов / А.В. Городков // Изв. вузов. Стр-во. 2000. № 5. С. 98–120. 9. Григорьев А.А. Город и окружающая среда: Космические исследования. М.: Мысль, 1982. 120 с. 10. Даценко Л.М., Остроух В.І. Основи геоінформаційних систем і технологій: навчальний посібник . К: ДНВП « Картографія», 2012. 184 с. 11. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник.-К.: Знание, КОО., 2004. 309 с. 12. Жидкова Т.В. Вертикальне зонування території як метод збереження історичного середовища міста. Т.В. Жидкова, О.А. Шелковін// Научнотехнический сборник. 2009. №90. С. 148–151. 13. Добровольский И.А. Подбор пород для озеленения Кривбасса: [монографія]. Кривой Рог: [Самиздат. (рукопись) ], 1966. 266 с. 14. Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП№173-96(затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996р.№173) 15. Закон України « Про охорону атмосферного повітря» 16. Запольський А.К., А.І.Салюк. Основи екології: Підручник .За ред. К.М. Ситника. 3-тє вид.,стер. К.: Вища шк.., 2005. 382 с.: іл. 17. Зацерковний В.І., Бурачек В.Г., Железняк О.О., Терещенко А.О. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія. Ніжин НДУ ім. М.Гоголя, 2014.492 с. 18. Илькун Г.М. Газоустойчивость растений./Г.М. Илькун ,К.: Наук. думка, 146 с. 19. Клименко М.О. Екологія міських систем: підручник . М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон: Олді-плюс, 2010. 294 с. 20. Константинов М.П. Радіаційна безпека: навч. Посібник. М.П. Константинов . Суми: Університет. Книга, 2003. 151 с. 21. Корабльова А.І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища . А.І. Корабльова. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1999. 255 с. 22. Кучерявий В.П. Урбоекологія / В.О. Кучерявий. Львів: Світ, 2001. 440 с. 23. Константинов М.П. Радіаційна безпека: навч. Посібник. М.П. Константинов . Суми: Університет. Книга, 2003. 151 с. 24. Корабльова А.І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища. А.І. Корабльова. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1999. 255 с. 25. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. Підручник / В.П.Кучерявий. Львів: Світ, 2005. 456 с. 26. Масікевич Ю.Г. та ін.. Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища: Навчальний посібник. Чернівці: Зелена Буковина, 2005. 344 с. 27. Мусієнко М.М. В.В. Серебряков, О.В. Брайон. Екологія: Тлумачний словник. К.: Либідь, 2004. 376 с. 28. Тевяшев А.Д., Ткаченко В.П., Губа М.І. та ін. Геоінформаційні системи. Вступний курс: навч. посіб. Х.: ХНУРЕ, 2017. 392с. 29. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов, средних школ и колледжей. Ю.В. Новиков– М.: ФАИРПРЕСС, 2002. 560 с. 30. Омельяненко М.В. Основи нормування міського середовища Навч. посібн. / за ред. М.М. Дьоміна. – К.: Книжкове вид-во Національного авіаційного ун-ту, 2007. 192 с. 31. Полетаєва Л.М., Сафранов Т.А. П Моніторинг навколишнього природного середовища: Навчальний Одеса: ОДЕКУ: Вид-во “Екологія”, 2005. 171 с. 32. Салуха Б.В. Міська екологія . Б.В. Салуха, Г.Б. Фукс. К.: КНУБА, 2004. 338 с. 33. Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології: Підручник. К.: Ніка Центр, 2010. 448 с. 34. Федоренко О.І. та ін. Основи екології: Підручник . О.І. Федоренко. Київ: Знання, 2006. 543 с. 35. Франч Г.М. Урбоекологія і техноекологія: підруч. / Г.М. Франчук, О.І. Запорожець, Г.І. Архіпова. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУдрук», 2011. 496 с. 36. Чайка В.С. Урбоекологія. Підручник / В.С. Чайка. Вінниця: ВДСУ, 1999. 368 с. 37. Чорна В.І. Екологія міських систем: Практикум.Навчальний посібник.В.І.Чорна , В.В. Кацевич, Т.М. Косогова. Дніпропетровськ-Луганськ. 2012. 160 с.uk
dc.description.abstractСанітарно-захисна зона – територія, яка функціонує між виробничим об’єктом або промисловим підприємством, яке в свою чергу є джерелом надходження шкідливих речовин в навколишнє природне середовище, а також є найближчою забудовою, яка створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня встановлених гігієнічних нормативів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу. За допомогою геоінформаційних систем нами було розглянуто та оцінено ступінь озеленення санітарно-захисної зони промислового підприємства ПрАТ «Кривий Ріг Цемент».uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectсанітарно-захисна зонаuk
dc.subjectгеоінформаційна системаuk
dc.subjectступінь озелененняuk
dc.subjectпромислове підприємствоuk
dc.subjectзабруднення навколишнього середовищаuk
dc.titleОцінка ступеня озеленення санітарно-захисної зони підприємства з використанням геоінформаційних систем (на прикладі промислового вузла)uk
dc.typeLearning Objectuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра ботаніки та екології (бакалаврські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Галич О. В_кваліфікаційна робота.pdf3.75 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.