Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7040
Назва: Історія зарубіжної літератури: Середньовіччя – XVIII століття
Автори: Яременко, Наталя Володимирівна
Коломієць, Наталія Євгенівна
Ключові слова: зарубіжна література
історія зарубіжної літератури
література Середньовіччя
барокова література
класицизм
Просвітництво
Дата публікації: 2023
Бібліографічний опис: Яременко Н. В., Коломієць Н. Є. Історія зарубіжної літератури: Середньовіччя – XVIII століття : навчальний посібник. Кривий Ріг, 2023. 335 с.
Короткий огляд (реферат): Посібник містить матеріали для організації навчального процесу студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). У ньому виокремлено п’ять змістових модулів (відповідно до програми курсу), де висвітлено особливості розгортання мистецького процесу європейських країн Середньовіччя - XVIII століть. У книзі подано теоретичні матеріали, які відображають специфіку розвитку літератури Середньовіччя, барокової літератури; зосереджено увагу на особливостях класицистичної художньої парадигми; окреслено форми реалізації естетичних концептів епохи Просвітництва. Видання вміщує матеріали для практичних, семінарських занять, організації самостійної роботи студентів.
Опис: 1 Коломієць Н. Є., Яременко Н. В. Культурологічна компетенція в контексті фахової підготовки вчителя зарубіжної літератури. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький : Видавництво "Код". С.667. 2 Закович М. М. , Зязюн І. А. , Семашко О. М. , Безвершук Ж. О. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. Київ. : Знання, 2006. С.127. 3 Вечірко Р. М. , Семашко О. М. , Олефіренко В. В. та ін. Українська та зарубіжна культура. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Київ : КНЕУ, 2003. С.97. 4 Качуровський І. Генерика і архітектоніка. Кн. 1: Література європейського Середньовіччя. Київ. Києво-Могилянська академія 2005 р. С. 34 5 Gantz, Jeffrey (tr.). "The Birth of Cú Chulaind." Early Irish Myths and Sagas. 1981 (1983 repr.). P.130. 6 Celtic mythology. URL: https://mythopedia.com/guides/celtic-mythology 7 Черній А. М. Релігієзнавство. Посібник Київ: Академвидав, 2003. С.112. 8 Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX століття. Історико-естетичний нарис : Навчальний посібник. Київ : КМ Академія, 2004. С.222. 9 Закович М. М. ,Зязюн І. А. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. посібник Київ : Знання, 2006. С.129. 10 Рубанова Г. Л. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Навчальний посібник. Львів : Вища школа, 1982. С.37. 11 Закович М. М. ,Зязюн І. А. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. посібник Київ : Знання, 2006. С.132. 12 Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій. Київ : ЦУЛ, 2003. С.148. 13 Колесникова Л. В. Художній час як проблема онтології мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 – «Естетика» Київ, 2003. С.10. 14 Колесникова Л. В. Художній час як проблема онтології мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 . «Естетика» Київ, 2003. С.9. 15 Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду Київ : Молодь, 1992. С.87. 16 Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у епоху Відродження. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки. 2014. Вип. 4.13. С. 308. 17 Фюман Ф. Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі Переклад Миколи Настеки. URL: https://ukrtvory.in.ua/pisnya-pro-nibelungiv-franc-fyuman/ 18 Фюман Ф. Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі Переклад Миколи Настеки. URL: https://ukrtvory.in.ua/pisnya-pro-nibelungiv-franc-fyuman/ 19 Фюман Ф. Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі Переклад Миколи Настеки. URL: https://ukrtvory.in.ua/pisnya-pro-nibelungiv-franc-fyuman/ 20 Фюман Ф. Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі Переклад Миколи Настеки. URL: https://ukrtvory.in.ua/pisnya-pro-nibelungiv-franc-fyuman/ 21 Героїчний епос. Пісня про мого Сіда. Пісня про Роланда. Епічні поеми. Львів: «Червона Калина», 2002. С.196. 22 Прокаєв Ф.І. , Кучинський Б. В. , Булаховська Ю. Л. , Долганов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. Навчальний посібник. Київ. : Вища школа, 1994. С. 20. 23 Прокаєв Ф.І. , Кучинський Б. В. , Булаховська Ю. Л. , Долганов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. Навчальний посібник. Київ. : Вища школа, 1994. С. 26. 24 Делахойд М. Куртуазна любов. URL: ttps://public.wsu.edu/~delahoyd/medieval 25 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.255. 26 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С. 255. 27 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.256. 28 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.261. 29 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.261. 30 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.262. 31 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.264. 32 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.263. 33 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. С.263. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vysotska_Nataliia 34 Рубанова Г. Л. Історія зарубіжної літератури : Середні віки та Відродження : навчальний посібник. Львів : Вища школа, 1982. С.98. 35 Jacques Le Goff Une histoire du corps au Moyen Âge (avec Nicolas Truong), Liana Lévi, 2003. С.342. 36 Сидоренко О. В. Малі комічні форми в західноєвропейських літературах високого Середньовіччя і Ренесансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Київ., 2006. С.12. 37 Liste des fabliaux URL: https://www.arlima.net/eh/fabliau.html 38 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця: Нова книга, 2003. С.267. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vysotska_Nataliia 39 Сузір'я французької поезії : антологія : в 2 т. Переклад М. Терещенка, вст. сл. М. Рильського. Київ: Дніпро, 1971. Т. 1. С. 56. 40 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця: Нова книга, 2003. С.386. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vysotska_Nataliia 41 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця: Нова книга, 2003. С.389. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vysotska_Nataliia 42 Скрипник А. В. Французький поетичний дискурс епохи Середньовіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови». Київ, 2005. С.8 43 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця: Нова книга, 2003. С.395. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vysotska_Nataliia 44 Література західноєвропейського середньовіччя. За ред. Н. О. Висоцької. Вінниця: Нова книга, 2003. С.396. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vysotska_Nataliia 45 Скрипник А. В. Французький поетичний дискурс епохи Середньовіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» Київ, 2005. С.16 с. 46 Бахтин М. М. Из предыстории романного слова. Москва : Художественная литература, 1975. С.192. 47 Вёльфин Г. Ренессанс и Барокко. URL: http://az.lib.ru/w/welxflin_g/text 48 Юрчук О. Необарокові тенденції в української літератури ХХ століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2007. 21 с. 49 Безруков, А. В. Поезія англійських метафізиків XVII ст.: історія наукового осмислення феномену та сучасні студії. Наук. вісник Міжнародного гуманітар. ун-ту. Серія: Філологія. 2018. № 33, т. 1. С. 76–80. 50 Зуєнко М. Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Короленка: Філологічні науки. 2010. Вип. 1. С. 91–94. 51 Наливайко Д. Бароко і драма Кальдерона “Життя – це сон”. Тема. 2000. №1. С.5. 52 Наливайко Д. Бароко і драма Кальдерона “Життя – це сон”. Тема. 2000. №1. С.8. 53 Ксьонзик Н. Класицизм і соцреалізм. Теоретичні дослідження. Київ: “Смолоскип”, 2020. С.19 54 Паскаль Блез. Думки. /Пер. з фр. Kиїв: ДУХ І ЛІТЕРА. 2009. C.35. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua 55 Sainte-Beuve. La vie des letters. Le Siecle de Versailes. Paris. 1992. P.37. 56 Sainte-Beuve. La vie des letters. Le Siecle de Versailes. Paris. 1992. P.153. 57 Новобранець О. Б. Домінанта драматургічної донжуніани. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 153-157. URL : https://www.researchgate.net/publication 58 Пахаренко В. Художнє слово (класицизм, романтика). УміЛШ. 2001. №3. С.77-81 59 Мольєр Ж.-Б. Комедії. Переклад з французької В.Пащенка. Київ: Дніпро, 1981. С.44 60 Цит. за виданням: Забужко О. Notre Dame D’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Київ: Факт, 2007. С. 402–403 61 Лімборський І. «Ігри розуму» в літературі Просвітництва та їхня доля за доби глобалізації. Магістеріум. Літературознавчі студії. 2012. Вип. 48. С.94-99. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream 62 Літературознавчий словник-довідник [Текст] / [за ред.: Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. 2-ге вид., випр., допов. Київ : Академія, 2007. С.567 63 Лімборський І. «Ігри розуму» в літературі Просвітництва та їхня доля за доби глобалізації. Магістеріум. Літературознавчі студії. 2012. Вип. 48. С.94-99. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream 64 Дидро Д. Эстетика и литературная критика. Москва : Худ. лит., 1980. С.120. 65 Aljenfawi, Khaled (2020) "Daniel Defoe, Moral Relativism and The Science of Human nature in Robinson Crusoe," An-Najah University Journal for Research - B (Humanities): Vol. 34 : Iss. 8, Article 8. URL: https://digitalcommons.aaru.edu.jo 66 Тіхоненко С. Творчість Джонатана Свіфта в науково-критичному дискурсі. Філологічні науки. Полтава. 2017. № 25. С.53-62. 67 Дефо Д. Робінзон Крузо. Київ: Дніпро, 1985. С.5. 68 Свіфт Дж. Мандри Ламюеля Гуллівера . Харків: Фоліо, 2013. С.24. 69 Дефо Д. Робінзон Крузо. Київ: Дніпро, 1985. С.67. 70 Про Дух законів Шарля Луї Монтеск’є: веб-сайт. URL: http://textbooks.net.ua 71 Trunz Е. Zur Geschichte des «Werther»-Romans // Goethe J.W.: Werke. Hamburger-Ausgabe Bd. VI. München, 1977. S. 527. 72 Blankenburg F. Versuch über den Roman. Nachdruck der Ausgabe Leipzig/Liegniz 1774. Stuttgart, 1965. S. 435. 73 Гете Й.-В. “Фауст”. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printi 74 Гете Й.-В. “Фауст”. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printi 75 Гете Й.-В. “Фауст”. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printi 76 Гете Й.-В. “Фауст”. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=145 77 Яременко Н. В. Коломієць Н. Є. Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у епоху Відродження. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. 2014. Вип. 4.13. С. 308–313. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4 78 Шиллер Ф. Рукавичка. Пер. М. Орест. URL : https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=144
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7040
https://doi.org/10.31812/123456789/7040
Розташовується у зібраннях:Кафедра української та зарубіжної літератур (навчально-методичні матеріали)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Історія зарубіжної літератури_Середньовіччя – XVIII століття.pdf3.88 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.