Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6963
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorТокарева, Наталя Миколаївна-
dc.date.accessioned2023-01-02T08:24:54Z-
dc.date.available2023-01-02T08:24:54Z-
dc.date.issued2022-12-08-
dc.identifier.citationТокарева Н. М. Історія психології: від витоків до епохи Просвітництва : підручник для здобувачів освіти ступеня бакалавра освітньо-професійної програми 053 Психологія. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2022. Частина І. 384 с.uk
dc.identifier.isbn978-617-8096-12-0-
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6963-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/123456789/6963-
dc.description1. Антисери Д., Реале Дж. (2002). Западная философия от истоков до наших дней. Кн.3. От Возрождения до Канта; пер. с итал. С.Мальцевой. Санкт-Петербург : Пневма. 880 с. 2. Антология мировой философии (1970). В 4-х томах. Т.2 Европейская философия от епохи Возрождения по епоху Просвещения / ред. коллегия: В.В.Соколов и др. Москва : Мысль. 776 с. 3. Бэкон Френсис (1977). Сочинения в двух томах; Ин-т философии АН СССР. – 2-е изд., испр. и доп. Т. 1 / сост., общ. ред., авт. предисл. А. Л. Субботин; пер. Н. А. Федоров. Москва : Мысль. 567 с. 4. Бэкон Френсис (1978). Сочинения в двух томах; Ин-т философии АН СССР. – 2-е изд., испр. и доп. Т. 2 / сост., общ. ред., авт. предисл. А. Л. Субботин, пер. З. Е. Александрова, пер. А. Н. Гутерман и др. Москва : Мысль. 575 с. 5. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. (2002) Історія світової та української культури : підручник для вищ. закл. освіти. Київ : Літера ЛТД. 464 с. 6. Євдокімова О. О. (2020). Історія психології : навч. посіб. Харків: Нац. ун-т внутр. справ. 320 с. 7. Ждан А. Н. (2004). История психологии. От Античности до наших дней: учеб. для вузов. Москва : Академический Проект. 576 с. 8. Ильин Е. П. (2004). Психология индивидуальных различий. Санкт-Петербург: Питер. 701 с. 9. Касьян В. І. (2008). Філософія : навч. посіб. Київ : Знання. 347 с. 10. Педагогическое наследие: Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. (1988) / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. Москва : Педагогика. 416 с. 11. Коханова О. П. (2016). Історія психології: від античності до початку XX століття : навч. посібник. Київ : НВП «Інтерсервіс». 235 с. 12. Кремень В. Г., Ільїн В. В. (2005). Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник. Київ : Книга. 528 с. 13. Ламетри Ж. О. (1983). Человек-машина. Сочинения / общ. ред., предисл. и примеч. В. М. Богуславского; 2-е изд. / пер. с фр. Э. А. Гроссман и В. Левицкого. Москва : Мысль. С. 169–399. 14. Марцинковская Т. Д. (2004). История психологии: учеб. пособ. Москва : Академия. 544 с. 15. Махній М. М. (2016). Історія психології: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Слово». 237 с. 16. Мышкина М. С. (2007). История психологии: учеб.-метод. комплекс. Самара : Изд-во «Универс групп». 232 с. 17. Петрушенко В. Л. (2002). Філософія: Курс лекцій. Київ: «Каравела»; Львів : «Новий світ-2000». 544 с. 18. Роменець В. А. (1978). Історія психології: навч. посіб. Київ : Вища школа. 439 с. 383 19. Соколов В. В. (1984). Европейская философия XV – XVII веков: учеб. пособие для филос. фак-тов ун-тов. Москва : Высш. шк. 448 с. 20. Філософія (2019): навч. посіб. / Ю. М. Вільчинський, Л. В. Северин -Мрачковська, О. Б. Гаєвська та ін. Київ : КНЕУ. 368 с. 21. Хант М. (2009). История психологии / пер. с англ. А. В. Александровой. Москва : АСТ. 863 с. 22. Шульц Д. П., Шульц С. Э. (1998). История современной психологии / пер. с англ. А. В. Говорунов, В. И. Кузин, Л. Л.Царук; под ред. А. Д. Наследова. Санкт-Петербург : Евразия. 532 с. 23. Ярошевский М. Г. (1976). История психологии : учеб. пособ. Москва : Мысль. 463 с.-
dc.description.abstractПідручник «Історія психології» висвітлює загальні закономірності та розкриває сенс формування предмету психологічної науки – від уявлень мислителів стародавнього світу до концептуальних підходів науковців епохи Просвітництва. У виданні розглядається динаміка і логіка розвитку психологічних теорій, наукових ідей у контексті загальної історії культури; процесуальні виміри становлення психології характеризуються як поле діяльності видатних вчених, біографічні нариси про яких доповнюють інформаційний континуум представленого курсу. Підручник буде насамперед корисним ля здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 053 Психологія, крім того він може бути цікавим усім читачам, котрі не байдужі до проблем психології та історії науки.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherВид. Р. А. Козловuk
dc.subjectісторія психологіїuk
dc.subjectпідручник з історії психологіїuk
dc.titleІсторія психології: від витоків до епохи Просвітництваuk
dc.typeLearning Objectuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра загальної та вікової психології (навчально-методичні матеріали)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Історія психології_підручник_2022.pdf14.41 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.