Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6953
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЗадорожна, Лілія Віталіївна-
dc.date.accessioned2022-12-17T08:34:49Z-
dc.date.available2022-12-17T08:34:49Z-
dc.date.issued20-03-
dc.identifier.citationЗадорожна Л. В. Реалізація компетентнісного підходу до вивчення життя, діяльності та ролі видатних особистостей в шкільній історичній освіті / Л. В. Задорожна // Virtus. – 2020. – № 42. – С. 47-49.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6953-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/123456789/6953-
dc.description1. Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії: 7 – 8 класи / Передмова К.О. Баханова. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 160 с. 2. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія, 5–9 класи. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/ 3. Коляда І.А. Теоретико-методичні засади висвітлення ролі історичної особи на уроках з історії України у 9 класі при вивченні теми: «Російсько-французька війна 1812 р. і Україна (І. Котляревський – організатор козацьких полків у війні 1812 р.)» / І.А. Коляда // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – 2013. – Вип. 21. – С.301-310. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2013_21_32 4. Пометун О.І. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі: методичний посібник / О.І. Пометун, Н.М. Гупан, В.С. Власов. – К.: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 208 с. 5. Основи філофофії. – Режим доступу: http://library.nlu. edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/13H3R13_1.htm 6. Українська людина в європейському світі. – Режим доступа: https://pidruchniki.com/76983/kulturologiya/mistse_rol_ osobi_masi_publiki_narodu_istoriyi) 1. Vontseva N.O. Discus method in the lessons of all-around history: 7-8 classes / Peredmova K.O. Bakhanova. – X.: View. group «Basis», 2006. – 160 p. 2. Curriculum for general educational institutions. History of Ukraine. World History, grades 5 – 9. – Access mode: www.mon.gov.ua/ 3. Kolyada I.A. Theoretical and Methodological Basis of Illuminating the Role of a Historical Person in Lessons in the History of Ukraine in Grade 9 in Studying the Topic: «The Russian-French War of 1812 and Ukraine (I. Kotlyarevsky – Organizer of the Cossack Regiments in the War of 1812)» / I.A. Kolyada // Problems of Ukrainian History of XIX – Beginning of XX Century – 2013. – Vip. 21. – P. 301-310. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Piu19-20_2013_21_32 4. Pometun O.I. Competently oriented methodology of teaching history in primary school: a methodical manual / O.I. Pometun, N.M. Gupan, V.S. Vlasov. – K.: CONVI PRINT LLC, 2018. – 208 p. 5. Fundamentals of Philosophy. – Access mode: http:// library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/13H3R13_1.htm 6. Ukrainian man in the European world. – Access mode: https://pidruchniki.com/76983/kulturologiya/mistse_rol_osobi_masi _publiki_narodu_istoriyi)uk
dc.description.abstractСтаття присвячена методичним аспектам реалізації компетентнісного підходу до вивчення життя, діяльності та ролі видатних особистостей в шкільній історичній освіті.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk
dc.subjectісторична компетентність-
dc.subjectшкільна історична освіта-
dc.subjectісторична особа-
dc.subjectціннісний (мотиваційно-ціннісний) компонент-
dc.subjectджерело історичних знань-
dc.subjectісторичний портрет-
dc.titleРеалізація компетентнісного підходу до вивчення життя, діяльності та ролі видатних особистостей в шкільній історичній освітіuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра всесвітньої історіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.