Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6936
Назва: Розвиток математичної культури старшокласників у навчанні теми «Тригонометричні функції» в курсі алгебри і початків аналізу
Автори: Костюк, Сурен Суренович
Ключові слова: математична культура
тригонометричні рівняння
тригонометричні нерівності
методика навчання математики
дистанційне навчання
програмне забезпечення
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Костюк С. С. Розвиток математичної культури старшокласників у навчанні теми «Тригонометричні функції» в курсі алгебри і початків аналізу : кваліфікаційна робота / науковий керівник – кандидат пед. наук, доц. Т. С. Армаш. Кривий Ріг, 2022. 70 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядаються питання розвитку математичної культури учнів на уроках алгебри під час вивчення теми «Тригонометричні функції». Представлено програмне забезпечення, яке може допомогти у навчанні теми.
Опис: 1. Асмолов А. Г., Семенов А. Л., Уваров А. Ю. Українська школа та нові інформаційні технології: погляд у наступне десятиліття. Київ : НексПрінт, 2010. 95 с. 2. Бабанський Ю. К. Педагогіка. 2-ге вид. Київ : Просвітництво, 2018. 479 с. 3. Боброва І. І. Методика використання електронних навчально-методичних комплексів як спосіб початку дистанційного навчання. Інформатика та освіта. 2019. № 2. С. 15–17. 4. Бондар А. А. Застосування інтерактивного середовища GeoGebra при вирішенні геометричних завдань на побудову. Навчання в сучасній школі: збірник методичних розробок з природничих, математичних і технологічних дисциплін. Київ : Київський державний педагогічний університет, 2019. С. 11–18. 5. Бормотова А. Г., Мамалига Р. Ф. З досвіду проектування уроку математики з використанням моделі «перевернутий клас». Актуальні питання викладання математики, інформатики та інформаційних технологій: міжвузівська збірка наукових праць. Київ : Київський державний педагогічний університет, 2018. С. 188–195. 6. Виготський Л. С. Психологія. Київ : ЕКСМО-Прес, 2020. 1008 с. 7. Галіцина І. М., Половнікова Н. Л. Мобільне навчання як нова технологія в освіті. Освітні технології та суспільство. 2011. № 1. С. 241–252. 8. Дацук В. В., Ковшова Ю. М. Контроль засвоєння знань учнями під час навчання математики із застосуванням Google-класу та електронного освітнього ресурсу Matific. Молодь XXI століття: освіта, наука, інновації: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпро, 19-21 грудня 2018 р.). Дніпро: НДПУ, 2018. С. 191–192. 9. Збірник завдань з математики для вступників до вузів. Навчальний посібник / за ред. М. І. Сканаві. Київ : Вища школа, 2012. 10. Ізотова А. С. Проблема розвитку просторового мислення учнів 5-6 класів. Актуальні проблеми математичної освіти у школі та вузі. Київ : Національний педагогічний університет, 2015. С. 91–93. 11. Кара-Сал Н. М. Використання властивостей функцій під час вирішення математичних завдань. Навчально-методичний посібник з практикуму вирішення математичних завдань. Київ : ТДІПК та ПКК Уряду України, 2017. 12. Каспарінський П. О. Організація використання аудіовізуальних записів синхронних занять у процесі дистанційного навчання. XXI Всеукраїнська наукова конференція «Науковий сервіс у мережі Інтернет». URL: https://keldysh.uа/abrau/2019/proc.pdf 13. Коробова Т. М., Овчарова Л. А. Застосування Web 2.0 технологій під час уроків математики для формування основних математичних компетенцій за умов ДОС. Школа як платформа для успішної соціалізації учнів лише на рівні професійної освіти : матеріали IV регіональної науково-практичної (очно-заочної) конференції. Одеса: Одеський державний технічний університет, 2017. С. 333–337. 14. Лапчик М. П. Інформатика та технологія: компоненти педагогічної освіти. Інформатика та освіта. 2012. № 1. С. 3–6. 15. Лернер І. Я. Дидактичні засади методів навчання. Дніпро : Педагогіка, 2011. 186 с. 16. Ліпатнікова І. Г. Зміст математичної освіти в контексті реалізації концепції математичної освіти державного стандарту загальної освіти. Актуальні питання викладання математики, інформатики та інформаційних технологій. 2015. № 1. С. 5–13. 17. Мерзляк А. Г. Алгебра для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням алгебри : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів Харків : Гімназія, 2016. 384 с. 18. Мітіна А. С. Проблема формування обчислювальної культури учнів за допомогою організації усної роботи на уроках математики у 5 класах. Актуальні питання математичної освіти: стан, проблеми та перспективи розвитку. Суми : Сумський державний педагогічний університет, 2019. С. 82–87. 19. Новіков М. Ю. Навчання інформатиці у школі з урахуванням мобільних технологій : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2019. 24 с. 20. Новіков М. Ю. Навчання інформатиці у школі на основі мобільних технологій : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2019. 166 с. 21. Петрова В. І. Використання сервісу Google Диска у створенні методичних матеріалів під час роботи з обдарованими дітьми з математики. Вчитель створює націю. Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. Харків : Харків. державний педагогічний університет, 2019. С. 400–403. 22. Підкасистий П. І. Самостійна пізнавальна діяльність школярів у навчанні. Вінниця : Педагогіка, 2010. 240 с. 23. Позднякова Н. В., Колесникова О. І. Дидактичний потенціал мобільних технологій у навчанні школярів математики на щаблі основної загальної освіти. Психолого-педагогічний журнал ГАУДЕАМУС. 2019. № 3(41). С. 19–26. 24. Пруднікова Т. А., Покакалова Т. А. Зарубіжний досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення навчальної мотивації. Сучасна зарубіжна психологія. 2019. № 2. С. 67–82. 25. Роганова І. І. Використання мобільних додатків на уроках алгебри у 8 класі. Міжнародний журнал гуманітарних та природничих наук. 2018. № 11-1. С. 103–106. 26. Семенова І. М., Слєпухін А. В. Визначення та дидактична конструкція методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Педагогічна освіта в Україні. 2012. № 2. С. 184–189. 27. Семенова І. М., Слєпухін А. В. Класифікація та проектування методів навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Освіта та наука. 2013. № 5(104). С. 95 113. 28. Старіченко Б. Є. Педагогічний підхід до оцінки результативності використання ІКТ у вирішенні освітніх завдань. Педагогічна освіта в Україні. 2018. № 8. С. 153–162. 29. Старіченко Б. Є. Професійний стандарт та ІКТ-компетенції педагога. Педагогічна освіта в Україні. 2015. № 7. С. 6-15. 30. Старостіна А. Є., Винокурова С. З. Формування математичних понять у шкільному курсі математики (на прикладі вивчення теми «Квадратні рівняння»). Навчання та виховання: методика та практика 2016/2017 навчального року. Київ : Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку наукового співробітництва», 2017. С. 99–103. 31. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/246420577 32. Тализіна Н. Ф. Управління процесом засвоєння знань. Миколаїв, 2014. 234 с. 33. Теорія та методика навчання математики: загальна методика: навч. посібник / за ред. Є. А. Суховієнко, З. П. Самігулліна, С. А. Севостьянова, Є. М. Ерентраут. Тернопіль : Вид-во «Освіта», 2010. 65 с. 34. Терешковець Н. В. Використання можливостей месенджерів у досягненні нової якості освіти. Методист. 2018. № 10. С. 28–31. 35. Фабрикантова Є. В., Полянська Є. Є. Сучасні інформаційні технології освіти: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. Одеса : Вид-во ОДПУ, 2017. 84 с. 36. Чиріна О. В. Особливості розвитку логічного мислення учнів 5-6 класів. Науково-методичний журнал «Концепт». 2015. Т. 10. С. 66–70.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6936
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота Костюка Сурена (1).pdf1.73 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.