Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6932
Назва: Використання елементів дистанційного навчання при вивченні функціональної лінії в алгебрі старшої школи
Автори: Кималов, Валентин Тимурович
Ключові слова: методика навчання математики
функціональна лінія
дистанційне навчання
технічні засоби навчання
алгебра старшої школи
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Кималов В. Т. Використання елементів дистанційного навчання при вивченні функціональної лінії в алгебрі старшої школи : кваліфікаційна робота /науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Олена Вікторівна Віхрова. Кривий Ріг, 2022. 78 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядається методика навчання учнів старшої школи функціональної лінії засобами дистанційного навчання. Проаналізовано дидактичні можливості програмних засобів, визначено сервіси, які доцільно використовувати при вивченні певних тем змістової функціональної лінії. У ході дослідження були проаналізовані діючі підручники та розроблені вправи як для вивчення нової теми, так і для перевірки знань учнів.
Опис: 1. Зіненко І.М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Випуск 2, 2009. 165 с. 2. Головань М.С. Математична компетентність: сутність та структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Випуск 1, 2014. 35 с. 3. Прядко Н.О. Формування математичної грамотності учнів старшої школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Випуск 1, 2013. 98 с. 4. Беседін Б.Б., Чечетенко В.О. Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики. URL: https://ddpu.edu.ua/fizmatzbirnyk/2018/pp_134-138.pdf (дата звернення: 23.11.2022) 5. Вдовенко М.І. Класифікація електронних засобів навчання: постановка проблеми . Військова освіта: зб. наук. праць. Випуск 2 (18), 2006. 172 с. 6. Лов’янова І.В. Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі: теоретичний аспект : монографія . Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2014. 354 с. 7. Лов’янова І.В. Методика сучасного уроку математики. Кривий Ріг: Кафедра математики КДПУ, 2003. 43 с. 8. Сутність методу моделювання як науковий процес пізнання. Особливості наукового пізнання. https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/25551 (дата звернення: 23.11.2022) 9. Луговий В.І. Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс. Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. Випуск 3, 2009. 12 с. 10. Хуторський, А.В. Практикум по дидактиці і сучасними методиками навчання. Спб, 2004. 541 с. 11. Оконь В. Введення в загальну дидактику. URL: https://pub.flowpaper.com/docs/https://book.edu-lib.net/lmno/Okon_Vvedenie_v_ obshuju_didaktiku.pdf (дата звернення: 23.11.2022). 12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник . К., 2007. 656 с. 13. Корнієць О.М. Комплекс програм для тестування Testing: Навчально-довідковий посібник. Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського. Випуск 1. 2010. 38 с. 14. Степеневі функції та їх властивості. Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи. URL: http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3222 (дата звернення: 23.11.2022) 15. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. Київ: Майстер-клас, 2006. 160 с. 16. Клімішина А.Я. Використання веб-квестів як інноваційна технологія розвитку інтелектуальної культури учнів під час вивчення математики в закладах загальної середньої освіти, 2020. 148 с. 17. Чабала Т.М. Створення вправ для інтерактивного навчання з використанням технології ВЕБ 2.0. Методичні рекомендації. Математика в школах України. Випуск 34, 2018. 3 с. 18. Гриб'юк О.О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», 2013. 19. Корольский В.В, Крамаренко Т.Г., Семеріков С.О, Шокалюк С.В. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики: навчальний посібник, науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. Кривий Ріг: Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. 324 с. 20. Щербаков А.Г. Комп’ютерне тестування – важливий методичнийінструмент сучасного вчителя. Випуск 4, 2006. 30 с. 21. Єремєєв В.С., Брежнєв О.В., Кузьмінов В.В. Проблема моделювання коливальних процесів в одновимірних кристалах з використанням математичних маятників. URL: https://drive.google.com/file/d/1oXpJ648bqGW7742phMAoqnj7fXP8ONLE/view?usp=share_link (дата звернення: 23.11.2022) 22. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни. URL: http://matbnau.in.ua/teacher/nmk.pdf (дата звернення: 23.11.2022) 23. Слєпкань З. І. Методика навчання математики. К.: Зодіак . ЕКО, 2000. 512 с. 24. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів. Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць. За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука. К.:Атака, 2005. 76 с. 25. Програма ЗНО з математики. URL: https://testportal.gov.ua/progmath/ (дата звернення: 23.11.2022) 26. Биков В.Ю. Технологія створення дистанційного курсу: навчальний посібник , за ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка. К.: Міленіум, 2008. 324 с. 27. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Алгебра і початок аналізу. Профільний рівень: підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. 336 с. 28. Істер О.С., Єргіна О.В. Алгебра і початок аналізу: (профіл.рівень): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: Генеза, 2018. 448 с. 29. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра і початки аналізу: проф. рівень: підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Х.: Гімназія, 2018. 400 с. 30. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Алгебра (Алгебра і початок аналізу). підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профіл. рівень. К.: Освіта, 2011. 400 с. 31. Істер О.С., Єргіна О.В. Алгебра і початок аналізу: (профіл.рівень): підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2019. 416 с. 32. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра і початки аналізу: проф. рівень: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Х.: Гімназія, 2019. 352 с. 33. Показникова функція, її графік і властивості. URL: https://miyklas.com.ua/p/algebra/11/pokaznikova-i-logarifmichna-funktciyi-15299/pokaznikova-funktciia-yiyi-vlastivosti-i-grafik-15300/re-9fc39960-752e-4a2e-9350-abdb1d75acd9 (дата звернення: 23.11.2022) 34. Тести ЗНО/НМТ онлайн з математики – сайт ЗНО. Освіта.UA. URL: https://zno.osvita.ua/mathematics/ (дата звернення: 23.11.2022) 35. Мірошник С.І. Тестова діагностика навчальних досягнень учнів: сутність,алгоритм, інструментарій (на прикладі української літератури). URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/11/statti/miroshnik.htm (дата звернення: 23.11.2022) 36. Google Клас. Справка-Клас. URL: https://support.google.com/edu/ classroom/answer/6020279?hl=ru&ref_topic=6020277 (дата звернення: 23.11.2022) 37. Вимоги до складання анкет та опитувальних листів. Види запитань. Обробка та аналіз соціологічної інформації. URL: https://studopedia.su/5_31631_vimogi-do-skladannya-anket-ta-opituvalnih-listiv-vidi-zapitan-obrobka-ta-analiz-sotsiologichnoi-informatsii.html (дата звернення: 23.11.2022) 38. Гончаренко Л.М., Костенко О.І. Використання ІКТ для підвищення якостінавчання. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861 (дата звернення: 23.11.2022) 39. Хмарні технології в освіті - Опитування в Google Forms. URL:: https://sites.google.com/view/cloudinedu/google-forms/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-google-forms?pli=1 (дата звернення: 23.11.2022) 40. Алгоритм створення Google Форми. URL: http://www.slideshare.net/ kurvits/google-form-2198086 (дата звернення: 23.11.2022) 41. English Desmos User Guide. URL: https://help.desmos.com/hc/en-us/articles/202529279-English-Desmos-User-Guide (дата звернення: 23.11.2022) 42. Зайченко І.В. Педагогіка : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] . К. : Освіта України, 2006. 528 с. 43. Начальна програма з математики для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. URL: https://mon.gov.ua/ ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 23.11.2022) 44. Начальна програма з математики для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 23.11.2022) 45. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2022 Форум молодих дослідників»: Суми: [СумДПУ імені А.С.Макаренка], 18 листопада 2022. 152 с. 46. Драмарецька М.Г. Використання онлайн сервісу Desmos при вивченні показникових рівнянь. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25763/1/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C.%D0%93. pdf (дата звернення: 23.11.2022) 47. Аман І.С. Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправLearningApps . URL: http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html 48. Функції. URL: https://www.ldufk.edu.ua/files/Navchal%27na%20robota/fakul%20turizm/1kurs/tema7-8. pdf (дата звернення: 23.11.2022) 49. Використання сервісу LearningApps.org під час вивчення математики за умов дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/25/part_1/15.pdf (дата звернення: 23.11.2022) 50. Сервіси для створення дидактичних матеріалів. URL: http://pcti-ketrin.blogspot.com/2012/08/blog-post_28.html (дата звернення: 23.11.2022) 51. Порхун А.О. Створення інтерактивних моделей у середовищі GeoGebra. URL: https://likt.edu.vn.ua/uploads/user/files/instructions/geogebra_doluk_porhun (дата звернення: 23.11.2022) 52. Черних Н.А. GeoGebra – геометричний конструктор. URL: http://genius.pstu.ru/file.php/1/pupils_works_2018/Chernyh_Natalja.pdf (дата звернення: 23.11.2022) 53. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни. URL: http://matbnau.in.ua/teacher/nmk.pdf (дата звернення: 23.11.2022) 54. Кималов В.Т. Тестування з теми «Функції». URL: https://forms.gle/vWTsUJdNAQutq7B4A (дата звернення: 23.11.2022) 55. Кималов В.Т. Тренажер з Тригонометрії: LearningApps. URL: https://learningapps.org/watch?v=p2kmtowz322 (дата звернення: 23.11.2022)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6932
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кималов Кваліфікаційна (1).pdf5.73 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.