Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6924
Назва: Методика вивчення теми «Піраміда» з використанням комп’ютерних 3D моделей
Автори: Мала, Ірина Олегівна
Ключові слова: методика навчання математики
піраміда
3D моделювання
GeoGebra
просторові фігури
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Мала І. О. Методика вивчення теми «Піраміда» з використанням комп’ютерних 3D моделей : кваліфікаційна робота / науковий керівник – канд. пед. наук Катерина В’ячеславівна Польгун. Кривий Ріг, 2022. 78 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі висвітлено методичні особливості вивчення теми «Піраміда» в шкільному курсі геометрії. Розглянуто можливості використання програм комп’ютерного моделювання на уроках стереометрії. З’ясовано, що найбільш оптимальним є застосування додатку GeoGebra.
Опис: 1. Адамар Ж. Елементарна геометрія, ч. ІІ, Стереометрія. Київ : Рад. шк., 1955. 735 с. 2. Антоненко М.І. Розв’язування геометричних задач: книжка для вчителя. Київ : Рад. шк., 1991. 128 с. 3. Апостолова Г. В. Стереометрія в опорних схемах. Київ : Факт, 2000. 68 с. 4. Бевз Г. П. Математика : проб. підруч. для 11 кл. серед. шк. Київ : Освіта, 1995. 191 с. 8. 5. Бевз Г. П. Методика викладання математики: навч. посібник. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Вища школа, 1989. 367 с. 6. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Вивчення елементів стереометрії в основній школі. // Математика. 2002. № 13. 7. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владіміров В. М., Владімірова Н. Г. Підручник для учнів 10–11 класів з поглибленим вивченням математики в середніх загальноосвітніх закладах. Київ : Освіта, 2000. 239 с. 8. Березняк О.С. Розв’язання екзаменаційних завдань з математики. Частина 2. Геометрія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. 104 с. 9. Богатинська Н. В., Голубєва С. Ф. Узагальнення й систематизація  джерело знань учнів. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. Вип. 6. Т. 1, 2006. С. 103107. 10. Бурда М. І., Дубинчук О. С., Мальований Ю. І. Математика 10–11 : проб. навч. посібник для шк., ліцеїв та гімназій гуманітар. профілю. Київ : Освіта, 1997. 224 с. 11. Волощук І. А., Шпонька Р. Ю. Використання ІКТ на уроках математики як засіб розвитку просторової уяви учнів. Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук.-метод. праць. Вип. 3, 2017. С. 4648. 12. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ / гол. ред. В. О. Надточій. Слов’янськ : Вид-во Б. I. Маторін. Вип. № 11, 2021. 228 с. 13. «ЗНО-ОНЛАЙН». Створений та підтримується інтернет-ресурсом «Освіта.ua». URL : https://zno.osvita.ua/mathematics/ 14. Істер О. С., Єргіна О. С. Геометрія: (профіл. рівень): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2019. 288с.:іл. 15. Казанчук І. Ю. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання для предметів фізико-математичного циклу. Вид-во : Таврійський вісник освіти, 2013. С. 2130. 16. Кнопський В. М., Скопець З. А., Ягодовський М. І. Геометрія : навчальний посібник для 10 класу середньої шк. Київ : Рад. шк., 1978. 160 с. 22. 17. Комишан А. І., Щокіна Н. Б. Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Наукові записи кафедри педагогіки. Випуск 41, 2017. С. 8193. 18. Кушнір І. А. Трикутник і тетраедр у задачах: для ст. шк. віку. Київ : Рад. шк., 1991. 208 с. 19. Марченко О. М. Систематизація знань учнів у процесі навчання математики iз застосуванням методу проектів на основі комп’ютерної підтримки. Дидактика математики: проблеми та дослідження. Вип. 26, 2006. С. 150–154. 20. Межейнікова Л.С. Про визначення поняття активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання. Дидактика математики: проблеми дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. 2005. Вип. 23. 112 с. 21. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б та ін. Геометрія: початок вивч. на поглиб. рівні з 8 кл., проф. рівень: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Харків : Гімназія, 2019. 240 с. 22. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б, Якір М. С. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Харків : Гімназія, 2018. 240 с. 23. Методика стереометрії. За ред. Астряба О. М., Білоусової В. П. 2-е видання. Київ: Рад. шк., 1949. 192 с. 24. Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-svita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 25. Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-svita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 26. Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Поглиблений. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-svita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasi 27. Нелін Є. П., Долгова О. Є. Геометрія (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 208 с. 28. Орач Б. Побудова перерізів многогранників. Математика. 2004. № 2728. 29. Півторак А. А. Використання ІКТ при вивченні математики. Педагогічний дизайн. Вінниця : ММК, 2015. 74 с. 30. Погорєлов О. В. Геометрія: Стереометрія : Підручник для 10–11 кл. серед. шк. 6-те вид. Київ : Освіта, 2001. 128 с. 31. Польгун К. В. Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2017. 20 с. 32. Програма ЗНО з математики. Український центр оцінювання якості освіти. URL : https://testportal.gov.ua/progmath/ 33. Прокопенко Н. С., Щекань Н. П. (відповідальні за випуск). Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. 34. Результати з математики зно-2021. URL: https://testportal.gov.ua/rezultaty-z-matematyky-zno-2021-vazhlyvo-znaty-shhob-rozumity/ 35. Саніна Є. І. Розвиток просторового мислення в процесі навчання стереометрії / Є. І. Саніна, О. А. Гришина. Вісник РУДН, серія Психологія та педагогіка. 2013. № 4. С. 99–102. 36. Сверчевська І. А. Психолого-педагогічні умови підвищення продуктивності вивчення геометричних тіл / І. А. Сверчевська. Вісник ЖДУ імені Івана Франка. 2004. Вип. 19. С. 213– 217. 37. Сенчілов В. В. Застосування інтерактивних технологій при вивченні курсу геометрії в школі. URL : http://ekoncept.ru/2013/13197.htm 38. Система динамічної математики «GeoGebra». URL : http://www.geogebra.com 39. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. Київ : Зодіак-ЕКО, 2000. 512 с. 40. Слінчук В. І. Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчального проекту на уроках математики. URL : http://eprints.zu.edu.ua/1610/1/20.pdf 41. Статистика та аналітика. URL: https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/home/staticianalitik 42. Третякова А. І Прикладна спрямованість математики / А. І. Третякова. Харків: Основа, 2006. 40 с. 43. Уроки узагальнення та систематизації знань. Реферат. Створений та підтримується інтернет-ресурсом «Освіта.ua». URL : https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14807 44. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. (Серія «Альма-матер»). Київ : Академвидав, 2011. 240 с. 45. Шишкіна М. П. Методологічний підхід до оцінювання якості програмних засобів навчання / М. П.Шишкіна. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / МОН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. Київ, 2010. Вип. 61. С. 22–28.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6924
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мала І. О. Магістерська робота.pdf2.79 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.