Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6923
Назва: Евристичний діалог як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 5 класів на уроках математики
Автори: Михайлова, Ірада Тахирівна
Ключові слова: методика навчання математики
евристичний діалог
пізнавальна діяльність учнів
евристичне навчання
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Михайлова І. Т. Евристичний діалог як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 5 класів на уроках математики : магістерська робота / науковий керівник - канд. тех. наук, професор Володимир Вікторович Корольський. – Кривий Ріг, 2022. – 149 с.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто метод евристичного діалогу, який представляє собою єдність методів викладання і методів навчання, є способом взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів. Вивчено роль питань у навчанні математики в 5 класі. Показано переваги евристичної бесіди як методу навчання: у кожній відповіді вчитель одержує інформацію про знання учня.
Опис: 1. Активізація пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл / Під ред. Д.Б. Богоявленской. — М.: Просвещение, 1976. — 117 с. 2. Балк Г. Д. Про застосування евристичних прийомів у шкільному навчанні математики / Г. Д. Балк // Математика в школі. – 1969. – №5. – С. 21–28. 3. Бевз Г.П. Методика викладання математики / Бевз Г.П. – К. : Вища школа, 1989. – 289 с. 4. Борецький А. Активність у пізнанні // Початкова школа. – 2006. – №9. – С. 2-3. 5. Булах І.С., Хомич Г.О., Виногородський А.М., Сабанадзе І.О. Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації учнів: Навчально-методичний посібник. – К.: КДПУ ім. М.П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, 1997. 6. Бурда М.І. Принципи відбору змісту шкільної математичної освіти / М.І. Бурда // Педагогіка і психологія. – o 1996. – №1. – С.40-45. 7. Варзацька Л.О. Активізація пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. – 1991. – №2. – С. 28-31. 8. Вишковський І. Методи активізації пізнавальної діяльності // Психолог. – 2004. – №21-22. – С.100-114. 9. Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1976. – 270 с. 10. Возняк Г.М., Возняк Н.І., Гап’юк Г.В. Методичні рекомендації до вивчення математики в 5 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 64 с. 11. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2001. – 576 с. 12. Галузинський В.М. Педагогічні проблеми пізнавальної активності // Рідна школа. – 2005. – №4. – С. 15-16. 13. Гончарова І.В. Евристичні вміння: роль і значення в процесі навчання математики // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск XXXV / За загальною редакцією проф. В.І.Сипченка. - Слов'янськ: Видавничий центр СДПІ, 2007. – С.84-91. 14. Данилова Л., Розвивати пізнавальну активність учнів // Рідна школа. – 2002. – №6.– С.18-20. 15. Дорофеев Г. В. Гуманітарно-орієнтоване навчання математики: концептуальний аспект/ Г. В. Дорофеев // Математика. 5-6 кл.: метод. матеріали до підруч. Г. В. Дорофеева, Л. Г. Петерсон, М. А. Кубишева. – изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Ювента, 2006. – С. 8–23. 16. Зильберберг Н. И. Евристики у підручнику математики та їх використання під час навчання школярів/ Н. И. Зильберберг // Еврестичні методи під час навчання математики: праці Міжнарод. дистанційної конф. – Донецьк: ТЕАН, 1997. – С. 60. 17. Зламанюк Л.М. Методи вдосконалення та активізації навчання як педа-гогічна проблема // Управління школою. – 2004. – №25-26.– С.21-22. 18. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток осо-бистості / За ред. Л.Н.Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с. 19. Культчина Л.С. Активізація вчення: сутність і зміст // Педагогика. — 1994. — № І. — С. 7-11. 20. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. – Х.: Основа, 1990. – 120с. 21. Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2013. – 352 с.: іл.. 22. Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 352 с.: іл.. 23. Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С.Істер. – К.: Генеза, 2013. – 368 с.: іл.. 24. Математика: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 5 кл. / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 352 с.: іл.. 25. Матюшкин А.М. Психологічна структура, динаміка і розвиток пізнавальної активності // Питання психології. — 1982. — № 4. – С. 5-17. 26. Миракова Т. Н. Розвиваючі задачі на уроках математики в 5-8 класах: посібник для вчителя / Т. Н. Миракова. – Львів: «Квантор», 1991. – 96с. 27. Навчальна програма з математики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 28. Орленко Л.Н. Активизація пізнавальної діяльності учнів // Педагогіка. – 1990. – №1. – С. 32-33. 29. Основи практичної психології / В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. 30. Прач В.С. Евристичне навчання математики: подорож у світ евристики: факульт. курс для учнів гуманіт. напряму / В.С.Прач, О.І.Скафа. – Донецьк : Ноулідж, 2012. – 275 с. 31. Психологія сучасного підлітка / Під ред. Д.И.Фельдштейна. – М., 1987. 32. Рачкова Л.В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів у процесі вирішення ними дидактичних ситуацій: Автореф. десерт. на здоб. ступ. канд. пед. наук / Харків. держ. педагог. інститут. – Х., 1996. – 23с; 33. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: підручник / З.І. Слєпкань. – 2-ге вид., допов. І перероб. – К.: Вища шк., 2006. – 582 с. Тарасенкова Н. А. Використання питань у навчанні математики/ Н. А. Тарасенкова // Математика в школе. – 2005. – № 4. – С. 59–62.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6923
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Михайлова_диплом.pdf1.91 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.