Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6920
Назва: Розвиток обчислювальної культури старшокласників при час вивчення теми «Показникова та логарифмічна функції» в курсі алгебри і початків аналізу
Автори: Гебель, Аліна Віталіївна
Ключові слова: методика викладання математики
обчислювальна культура
логарифмічна функція
показникова функція
розвиток обчислювальної культури
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Гебель А. В. Розвиток обчислювальної культури старшокласників при вивченні теми «Показникова і логарифмічна функції» в курсі алгебри і початків аналізу : кваліфікаційна робота / науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Тетяна Сергіївна Армаш. Кривий Ріг, 2022. 115 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядаються питання розвитку обчислювальної культури на уроках алгебри і початків аналізу в 11 класі профільного рівня; виявлено методичні особливості розвитку обчислювальної культури; представлено методичні рекомендації з розвитку обчислювальної культури; створена система вправ.
Опис: 1. Андрєєва А. Із історії логарифмів [Електронний ресурс] / А. Андрєєва – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://revolution.allbest.ru/mathematics/00749375_0.html (дата звернення 12.09.2022) 2. Армаш Т. Розвиток обчислювальної культури старшокласників під час вивчення теми «Показникова функція» / Т. Армаш, А. Гебель – 2022. – с. 463-470. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-1-3.06.22.pdf (дата звернення 04.10.2022) 3. Бицька М. Перевага та недоліки ЗНО, – думки українців (опитування). [Електронний ресурс] / М. Бицька – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.0332.ua/news/2053800/perevagi-ta-nedoliki-zno-dumki-ukrainciv-opituvanna (дата звернення 08.09.2022) 4. Бугайов О.І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі / О. І. Бугайов, Д. І. Дейкун. – Київ : Освіта, 1992. – 63 с. 5. Бурда М. Навчання математики в старшій школі на профільному рівні (Методичні рекомендації) [Електронний ресурс] / М. І. Бурда, Д. В. Васильєва, В. В. Волошена, О. І. Глобін – Режим доступу до ресурсу: https://lib.iitta.gov.ua/712224/1/Metod%20recomend.pdf (дата звернення 04.10.2022) 6. Вивальнюк Л.М. Математика / Л. М. Вивальнюк, М. М. Мурач, О. І. Соколенко. – Kиїв : Освіта, 1998. – 301 с. 7. Використання інтерактивних форм і методів навчання на заняттях математики при закріпленні теми «Розв’язування логарифмічних рівнянь». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urok.osvita.ua/materials/math/50481/attachment-download/18996/ (дата звернення 10.10.2022) 8. Гайштут О. Г. Алгебра 7-11 клас. Збірник задач / Олександр Григорович Гайштут. – Київ: КІМО, 2000. – 192 с. 9. Гаук М. М. Самостійні та контрольні роботи. Алгебра та початки аналізу. 11 клас / М. М. Гаук, Л. В. Зубович. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999. – 96 с. 10. Гурський І. П. Функції та побудова графіків. Посібник для вчителів / І. П. Гурський.– Київ : Просвіта, 1968. – 215 с. 11. Данагулян Л. Дистанційне навчання – як змінюється школа під час пандемії? [Електронний ресурс] / Л. Данагулян – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://explainer.ua/distantsijne-navchannya-yak-zminyuyetsya-shkola-pid-chas-pandemiyi/ (дата звернення 21.09.2022) 12. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/. (дата звернення 19.11.2022) 13. Єршова А. П. Самостійні та контрольні роботи з алгебри та початків аналізу для 10-11 класу / А. П. Єршова, В. В. Голобородько. – Харків, Москва: Гімназія, Ілекса, 2002. – 176 с. 14. Завдання ЗНО з математики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://osvita.ua/test/answers/matem.html (дата звернення 25.09.2022) 15. Засоби навчання математики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/Засіб_навчання (дата звернення 25.09.2022) 16. ЗНО і ДПА: для чого вони та в чому різниця? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://znoclub.com/dovidnik-zno/1262-zno-i-dpa-dlya-chogo-voni-ta-v-chomu-riznitsya.html (дата звернення 12.09.2022) 17. Зовнішнє незалежне оцінювання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%94_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата звернення 19.11.2022) 18. Івашова О. А. Обчислювальна культура школярів: міждисциплінарний підхід [Електронний ресурс] / О. А. Івашова – 2018. – Режим доступу: https://lib.herzen.spb.ru/text/ivashova_145_151_162.pdf. (дата звернення 21.10.2022) 19. Істер О. С. Алгебра і початки аналізу : (профіл. рівень) : підруч. для 11 -го кл. закл. заг. серед. освіти / О. С. Істер , О. В. Єргіна — Київ : Генеза, 2019. — 416 с. : іл. 20. Істер О. С. Дидактичні матеріали з алгебри. 11 клас: Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для корекції знань / О. С. Істер. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 170 с. 21. Істер О. С. Збірник завдань атестаційних робіт з математики: 11 клас / О. С. Істер, О. В. Єргіна. – Київ: Генеза, 2015. – 40 с. 22. Історія виникнення логарифму. [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://goaravetisyan.ru/istoriya-vozniknoveniya-logarifma---referat-chto-takoe-logarifm-logarifmy-v/ (дата звернення 17.11.2022) 23. Історія логарифмів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%96%D0%B2 (дата звернення 17.11.2022) 24. Історія логарифмів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%96%D0%B2.html (дата звернення 17.11.2022) 25. Історія математичних позначень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C (дата звернення 07.10.2022) 26. Капіносов А. Математика: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / А. М. Капіносов, Г. І. Білоусова, Г. В. Гап’юк та ін.]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 400 с. 27. Капіносов А. М. Тести з алгебри: тематичні та підсумкові. 11 клас / А. М. Капіносов. – Київ: А.С.К., 1997. – 96 с. – (2-ге вид.). 28. Клейнер Г. М. Математична та наукова картина світу. / Г. М. Клейнер — К..: Рад. шк., 1984. 29. Клочко І. Я. Алгебра. Зошит для контрольних робіт (за типологією завдань зовнішнього незалежного оцінювання). 11 клас / І. Я. Клочко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 144 с. 30. Круглов А. Логарифми [Електронний ресурс] / А. Круглов – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://demo.multiurok.ru/index.php/files/logharifmy-krughlov-andriei.html 31. Курбанова А. Методичні прийоми формування обчислювальних навичок [Електронний ресурс] / А. Курбанова – 2014. – Режим доступу: https://ukrbukva.net/95361-Metodicheskie-priemy-formirovaniya-vychislitel-nyh-navykov-pis-mennogo-slozheniya-i-vychitaniya-v-nachal-nom-kurse-matematiki.html (дата звернення 04.10.2022) 32. Литвиненко Г. М. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Частина 1. Алгебра та початки аналізу / Г. М. Литвиненко, Л. Я. Федченко, В. О. Швець. – Львів: ВНТЛ, 1997. – 96 с. 33. Малайчук А. Методика вивчення показникової і логарифмічної функції в курсі середньої школи. Найпростіші показникові та логарифмічні рівняння і нерівності [Електронний ресурс] / А. Малайчук – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://revolution.allbest.ru/mathematics/00641071_0.html (дата звернення 09.10.2022) 34. Математика: навчальна програма для 10-11 класів з математики профільного рівня. [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx. (дата звернення 09.10.2022) 35. Мелешко К. Обчислювальна культура як основа будь-якої професії [Електронний ресурс] / К. Мелешко – 2018. – Режим доступу: http://pandia.ru/text/80/091/45771.php. (дата звернення 04.10.2022) 36. Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу : проф.. рівень : підруч. для 11 кл. загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2019. – 352 с. : іл. 37. Мерзляк А. Г. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 11 клас: у 2-х ч. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір; за ред. М. І. Бурди. – Київ: Центр навчально-методичної літератури, 2014. – 224 с. 38. Множення та розподіл у різних країнах. Старовинні способи множення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kerchtt.ru/uk/umnozhenie-i-delenie-v-raznyh-stranah-starinnye-sposoby/ (дата звернення 04.10.2022) 39. Нелін Є. П. Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. – 240 с. 40. Обруч А. Інтеграція змістових ліній курсу алгебри і початків аналізу для формування математичної компетентності старшокласників на прикладі вивчення показникових та логарифмічних рівнянь, нерівностей, систем рівнянь та нерівностей [Електронний ресурс] / А. Обруч – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2482/1/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87.pdf (дата звернення 12.09.2022) 41. Одемчук Г. Профільне навчання як особливий вид диференціації [Електронний ресурс] / Г. Одемчук – 2015. – Режим доступу: https://annaodemchuk.files.wordpress.com/2015/12/d0bfd0bed181d196d0b1d0bdd0b8d0ba.docx (дата звернення 04.10.2022) 42. Ожегова С. Логарифми в медицині з історії створення логарифмів [Електронний ресурс] / С. Ожегова – Режим доступу до ресурсу: https://actionvideo.ru/uk/ozhegova/logarifmy-v-medicine-iz-istorii-sozdaniya-logarifmov-iz.html. (дата звернення 09.10.2022) 43. Петрик М., Основи математичного моделювання та застосування математичних методів у наукових дослідженнях. / М. Петрик, М. Баб’юк —Тернопіль: Підручники і посібники. – 1998. 44. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики – Педагогіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://8ref.com/4/referat_45354.html (дата звернення 04.10.2022) 45. Придорожко В. Актуальність розвитку обчислювальних навичок [Електронний ресурс] / В. Придорожко – 2021. – Режим доступу: https://school-303.inet.ua/wp-content/uploads/2021/12/Prydorojko_Valentyna.pdf (дата звернення: 17.11.2022 ) 46. Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://osvita.ua/test/program_zno/1126/ (дата звернення 04.10.2022) 47. Славінська Л. Методична розробка відкритого заняття з теми «Тотожні перетворення логарифмічних виразів» [Електронний ресурс] / Л. Славінська – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-vidkritogo-zanyattya-z-temi-totozhni-peretvorennya-logarifmichnih-viraziv-184987.html (дата звернення 19.11.2022) 48. Смолякова Р. Дидактична аналітика підручника з математики [Електронний ресурс] / Р. Смолякова – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://naurok.com.ua/kvalifikaciyna-robota-z-temi-didaktichna-analitika-pidruchnika-z-matematiki-259778.html (дата звернення 25.09.2022) 49. Ткаченко О. Застосування показникової функції, чи «Оди експоненті» [Електронний ресурс] / Ткаченко О. – Режим доступу до ресурсу: https://www.slideshare.net/ssuser0446cd/ss-71763712 (дата звернення 21.10.2022) 50. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : в 2 т. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. шк., 1983. – Т. 1. – С. 195 51. Федотова Л., Підвищення обчислювальної культури учнів// Математика в школі. – 2004. – №35. – С. 3-7. 52. Хомутківська Л. Урок "Розв'язання показникових рівнянь" [Електронний ресурс] / Л. Хомутківська – 2015. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/seriya-urokiv-algebri-po-temi-pokaznikova-funkciya-36227.html (дата звернення 09.11.2022) 53. Цуренко С. П. Багатоваріантні контрольні, самостійні, класні і домашні роботи. Алгебра і початки аналізу. Геометрія 11 клас. Тематичне оцінювання / Сергій Павлович Цуренко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 88 с. 54. Чому ЗНО – це важливо? [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://yml.com.ua/media/odeska-zagalnoosvitna-skola-no92/F9gXFm (дата звернення 04.10.2022) 55. Що таке ЗНО? // Планета щастя [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.planetaschastya.com/sho-take-zno (дата звернення 04.10.2022) 56. Що таке ЗНО? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://naurok.ua/student/blog/scho-take-zno (дата звернення 04.10.2022)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6920
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота Гебель Аліни..pdf4.77 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.