Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6919
Назва: Реалізація функціональної лінії на факультативних заняттях з математики
Автори: Грищенко, Вікторія Русланівна
Ключові слова: методика навчання математики
функції
факультативи з математики
прикладні задачі
підготовка до ЗНО
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Грищенко В. Р. Реалізація функціональної лінії на факультативних заняттях з математики : кваліфікаційна робота / науковий керівник – кандидат пед. наук, доцент Дмитро Євгенович Бобилєв. Кривий Ріг, 2022. 116 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядаються питання створення та методики проведення факультативних курсів з математики. Описані основні означення з теми «Функції», запропоновано зразки прикладних та олімпіадних задач в яких реалізується функціональна лінія. Розроблено програму факультативного курсу для учнів 10-11 класів з підготовки до ЗНО (НМТ) з розділу «Функції».
Опис: 1. Актуальні проблеми математики та методики її викладання : Збірник наукових праць / За ред. канд. фіз.-мат. наук Геруса О. Ф. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 50-56. 2. Бевз В. Г. За лаштунками шкільної математики. В. Г. Бевз, М. І. Бурда, Н. С. Прокопенко // Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання. Ч. І. Допрофільна підготовка: Факультативи та курси за вибором / упоряд. : Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. — X. : Вид-во «Ранок», 2011.— 320 с. 3. Бевз Г. П. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підр. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 288 с. : іл. 4. Беседін Б. Б., Кадубовський О. А., Кадубовська В. М., Сьомкін В. С., Труш Н. І., Чуйко О. В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ : Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2010 (ВИПУСК 8, СЕРІЯ : Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям, вип. 14) : Навчальний посібник – Слов’янськ, 2011. – 80 с. 5. Беседін Б. Б., Кадубовський О. А., Плесканьова Л. Г., Сьомкін В. С., Труш Н. І., Чуйко О. В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ : Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2008 (ВИПУСК 2, СЕРІЯ : Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям…) : Навчальний посібник – Слов’янськ, 2009. – 44 с. 6. Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М. Технологія розробки дистанційного курсу. За ред. Бикова В. Ю. та Кухаренка В. М. Київ. Міленіум. 2008. 324 с 7. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах : Навчальний посібник. - К. : А.С.К., 1998.  352 с. 8. Васильєва Д. В. Змішане навчання на уроках математики // Математика в рідній школі, 2019. – № 1 – 2. – С. 59 – 63. 9. Вишенський В. А. Конкурсні задачі з математики / В. А. Вишенський, М. О. Перестюк, А. М. Самойленко. – К. : «Вища школа», 2001. – 432 с. 10. Вороний О. М. Готуємось до олімпіад з математики / О. М. Вороний. – Харків : Видавнича група «Основа», 2008. – 256 с. 11. Гордієнко В. П. Методичний посібник на тему : «Функції. Графік функції. Лінійна функція» [Електронний ресурс] / В. П. Гордієнко. – 2012. – URL : http://www.uroki.net/docmat/docmat65.htm (дата звернення: 15.11.2022). 12. Гризун Л. Е., Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra : GeoGebraBook [Електронний ресурс] / Л. Е. Гризун, В. В. Пікалова, І. Д. Русіна, В. А. Цибулька. - Kharkiv GeoGebra Institute. – 90 с. URL: https://www.geogebra.org/m/jjqf2vfk (дата звернення 06.07.2022). 13. Графіки функції : Довідник / Вірченко Н. А., Ляшко І. І., Швецов К. І. – К. : Наук. думка, 1979. – 320 с. 14. Дубинчук О. С. Методика викладання алгебри в 7-9 класах : посібник для вчителя / О. С. Дубинчук, Ю. І. Мальований, Н. П. Дичек. – К. : Радянська школа, 1991. – 254 с. 15. Жалдак М. I. Комп'ютер на уроках математики. : Посiбник для вчителя.  К. : Технiка, 1997.  303 с. 16. Жильцов О. Б, Морзе Н. В., Нестерова О.Д. Вивчення тем «Функції» і «Системи лінійних рівнянь з двома невідомими» з використання ППЗ GRAN у сьомому класі середньої школи: Методичні рекомендації. - К. : КДПІ, 1992. – 60с. 17. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н. С.Прокопенко, О. П.Вашуленко, О. В.Єргіна. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с. 18. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. - Х. : Вид-во “Ранок”, 2011. - 384 с. - (Факультативи та курси за вибором). 19. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч. ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна.– Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.– (Факультативи та курси за вибором). 20. Капіносов А. Математика : тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації/ Рівень стандарту / А. М. Капіносов [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 96 с. 21. Капіносов А. Математика: тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації/ Профільний рівень / А. М. Капіносов [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 128 с. 22. Капіносов А. Математика. Комплексна підготовка до ЗНО та ДПА / Уклад. : А. М. Капіносов [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 528 с. 23. Каплун О. І. Математика. Формули, поняття, визначення / О. І. Каплун. – Х. : ПП Українське літературне агентство «УЛА», 2015. – 192 с. – (100  довідник). 24. Коваль Т. В. 400 задач з математичних олімпіад / Т. В. Коваль. – Тернопіль : «Мандрівець», 2001. – 80 с. 25. Ковальчук, В. Ю. Вивчення поняття функціональної залежності між величинами та способів її задання на уроках математики у початковій школі [Текст] / В. Ю. Ковальчук, Л. С. Білецька, Н. І. Стасів, Л. П. Силюга // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол. : В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 63–67. 26. Кравченко Л. І. Персональний комп’ютер на уроці математики як засіб активації пізнавальної діяльності учнів / Л. І. Кравченко // Математика в школах України. – 2004. – № 2. – С. 8-11. 27. Крамаренко Т. Г. Електронний навчальний курс «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики» [Електронний ресурс] / Т. Г. Крамаренко; Криворізький держ. пед. ун-т.  URL : http://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=40 (дата звернення: 30.06.2022). 28. Крамаренко Т. Г. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. / Т. Г. Крамаренко, В. В. Корольський, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. – вид. 2, перероб. і доп. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун-т, 2019. – 444 с. – URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3315. (дата звернення: 30.05.2022). 29. Крамаренко Т. Г. Уроки математики з комп’ютером [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Г. Крамаренко; за ред. М. І. Жалдака. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – 272 с. – URL : http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/570 (дата звернення: 26.02.2022). 30. Кухаренко В. М., Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Н. Ю. Олійник, Т. О. Олійник, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, А. Л. Столяревська; за ред. В. М. Кухаренка – Харків : «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с. 31. Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л., Олійник Н. Ю., Олійник Т. О., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г., Столяревська А. Л. Теорія та практика змішаного навчання : Монографія (2016) [Електронний ресурс]. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24840 (дата звернення: 16.08.2022). 32. Кучик А. О. За лаштунками шкільної математики. Факультативні заняття – Костопіль, 2018. – 140 с. 33. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 473 с. Віталіна Перевертень (Переяслав-Хмельницький, Україна) ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ С. 254-256 34. Матяш О. І. Окремі аспекти формування математичних понять / О. І. Матяш, А. В. Прус // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. –Вип. 53. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – С. 85–91. 35. Мельничук Т. Й., Волкова Н. Д. Основні відомості про поняття функції // Поч.школа. - № 6. - 1976.  С. 62 - 72. 36. Мерзляк А. Г. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Харків : Гімназія, 2020. — 256 с. 37. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра і початки аналізу. Академічний рівень. Підручник для 10 класу. // Харків : Гімназія, 2010, 352 с. 38. Методичний пошук вчителя математики : зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018 –221с. С. 209 - 213. 39. Морзе, Н. В. (2009). Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті, 13, 63-75. URL : http://ite.kspu.edu/issue-13/p-63-75 (дата звернення: 12.09.2022). 40. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) 41. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Математика. 5-9 класи» / [укладачі М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін та ін.], затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 42. Навчальна програма з математики (Алгебра і початки аналізу) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту. 43. Нелін Є. П. Алгебра в таблицях : навч. посіб. Для учінв 7-11 кл. / Є. П. Нелін. Х. : Світ дитинства, 1998. – 116 с. (Додаток 56 с.) 44. Новікова А. О. Використання програмного забезпечення GeoGebra під час розв’язування прикладних задач змістової лінії «Функції та їх графіки». Наукові записки. Вип. 169. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2018. С. 112−115. 45. Олімпіадні задачі : розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики — 2014 : навчальний посібник / О. А. Кадубовський, Б. Б. Беседін, В. С. Сьомкін, Н. I. Труш, О. В. Чуйко. — Слов’янськ : видавничий центр «Маторiн», 2015. — 64 с. — (Викладачi ДДПУ — учням, студентам, вчителям, вип. 13). 46. Олімпіадні задачі : розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики — 2016 : навчальний посібник / О. А. Кадубовський, Б. Б. Беседін, В. С. Сьомкін, Н. I. Труш, О. В. Чуйко. — Слов’янськ : видавничий центр «Маторiн», 2017. — 100 с. — (Викладачi ДДПУ — учням, студентам, вчителям, вип. 15). 47. Петрушенко О. Ю., Петрушенко Ю. В. Система вибору програмного забезпечення уроків математики з реалізацією принципу наступності. – науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї» №1(97). – К. : 2012. – 56 с. 48. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Наук. метод. посіб.  К. : Видавництво А. С. К.. 2004. 49. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу : практикум. Навчальний посібник. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 128 c. 50. Роганін О. М. Алгебра і початки аналізу в означеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи / О. М. Роганін. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 112 с. — (Серія «Рятівник 2.0»). 51. Сарана О. А. Математичні олімпіади : просте і складне поруч / О. А. Сарана // Навч. посібн. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 344 с. 52. Селевко Г. К. Сучасні педагогічні технології : Навчальний посібник. М. : Народна освіта, 1998.  256 с. 53. Скафа О. І. Евристичне навчання математики : комп’ютерно-орієнтовані уроки : навчально-методичний посібник : 2-ге вид. / О. І. Скафа, О. В. Тутова. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 399 с. 54. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : Підруч. для студ.мат. спеціальностей пед. навч. закладів.– К. : Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с. 55. Словник української мови : в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. — К. : Наукова думка, 1970—1980. — Т. 10. — С. 554. 56. Степанов, И. Д. О методике проведения факультативных занятий // Математика в школе. — 1969. — № 5. — С. 59-60. 57. Тарасенкова Н. А. Організація навчання математики у старшій профільній школі : монографія / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов’янова, З. О. Сердюк; за ред. Н. А. Тарасенкової. – Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко, 2017. – 216 с. 58. Тлумачний словник іншомовних слів URL : https://www.jnsm.com.ua/sis/pro.shtml (дата звернення: 19.07.2022). 59. Триус Ю. В., Герасименко І. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко // Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НметАУ. – 2012. – С. 299-308. 60. Тушак С.П. Використання ІКТ в процесі навчання математики / С.П. Тушак. – URL : http://sertushak.at.ua/index/dosvid_roboti/0 -17 (дата звернення: 25.09.2022). 61. Харік О. Ю. Елементи математичного аналізу для школярів. Частина 1. / О. Ю. Харік. Єременко. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 111, [1] с. (Б-ка журн. «Математика в школах України» ; Вип. 10 (106)). 62. Чемерис М. В. Побудова графіків функцій елементарними перетвореннями. – К. : Євроіндекс Лтд, 1995. – 246 с. 63. Шаран О. Ідея профілізації в системі профільної математичної освіти / Олександра Шаран // Математика в школі. – 2011. – №5. – С.37-40. 64. Шкіль М. І., Слєпкань З. І., Дубинчук О. С. Алгебра і початки аналізу : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К. : Зодіак-ЕКО, 2004. – 384 с. 65. Шкіль М. І.,СлєпканьЗ. І., ДубинчукО. С. Алгебра і початки аналізу : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К. : Зодіак-ЕКО, 2002. – 272 с. 66. Шкільна енциклопедія з алгебри / Авт.-уклад. Роєва Т. Г., Адруг Л. М., Карцан Л. П. – Х. : Країна мрій ТМ, 2008. – 464 с. 67. Шунда Н.М. Функції та їх графіки: Пос. для учителів. – К.: Рад. школа, 1983. – 190с. 68. Яремчук Ф. П., Ясінський В. В. Алгебра, програма, типові задачі. – К. : КПІ, 1996. 69. Ясінський В. А. Задачі математичних олімпіад та методи їх розв’язання. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 208 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6919
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Грищенко_диплом.pdf2.26 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.