Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6911
Назва: Методика навчання розв'язуванню задач дослідження операцій в елективному курсі профільної школи
Автори: Слюсаренко, Анастасія Андріївна
Ключові слова: методика навчання математики
дослідження операцій
елективний курс профільної школи
лінійне програмування
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Слюсаренко А. А. Методика навчання розв'язуванню задач дослідження операцій в елективному курсі профільної школи : магістерська робота / науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Дмитро Євгенович Бобилєв. Кривий Ріг, 2022. 89 с.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано навчальну програму з математики для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів та науково-популярну літературу з теми дослідження операцій. На основі цього проведено логіко-дидактичний аналіз розділу «Лінійне програмування». В роботі виокремлено математичні компетентності, які можна набути завдяки використанню MS Excel, та визначити показники і рівні їх сформованості в учнів профільної школи. Основним результатом роботи є авторський елективний курс «Розв’язування задач дослідження операцій» для 10 класу.
Опис: 1. Про освіту : Закон України від 17.09.2020 р. № 910-IX [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. – Назва з екрану. 2. Про затвердження Концепцiї профiльного навчання у старшiй школi : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 21.10.2013 р., № 1456 [Електронний ресурс] / МОН України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1456729-13. – Назва з екрану. 3. Бугайов О. І., Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі : методичні рекомендації / О. І. Бугайов, Д. І. Дейкун – Київ : Освіта., 1992. – 31 с. 4. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса. – 2003. – № 24, грудень. – 32 с. 5. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407) – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx 6. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій. Підручник / Ю. П. Зайченко. – 7-ме вид., переробл. та допов. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2006. – 816 с. 7. Казарєзов А. Я. Дослідження операцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. Ч. 1. Математичне програмування / А. Я. Казарєзов, Ю. Ю. Верланов ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2003. – 83 c. 8. Моторiна В.Г. Професiйна компетентнiсть учителя математики профiльної школи : навчальний посібник для студентів природничоматематичних спеціальностей педагогічних ВНЗ / Валентина Григорівна Моторіна. – Харків : ХНПУ, 2014. – 267 с. 9. Лов’янова І. В. Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі : теоретичний аспект : монографія / Ірина Василівна Лов’янова. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 368 с. 10. Сафонова І. Я. Компетентнісний підхід до навчання математики старшокласників [Електориний ресурс] / І. Я. Сафонова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. – 2014. – № 21. – С.53– 57 – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2014_21_12. 11. Селевко Г. К. Компетентностi i їх классификация / Г. К. Селевко // Народна освіта. – 2004. – № 4. – С. 138–143. 12. Тарасенкова Н. А. Організація навчання математики у старшій профільній школі : монографія / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов’янова, З. О. Сердюк; за ред. Н. А. Тарасенкової. – Черкаси : ФОП Гордієнко, 2017. – 216 с. 13. .Головань М. С. Математична компетентність: сутність та структура / Микола Степанович Головань. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. – 2014. – № 1. – С. 35–39. 14. Вивальнюк Л. М. Задачі оптимізації: Посібник для факультативних занять, 10-11 кл. / Л. М. Вивальнюк, О. І. Соломенко, Ю. В. Костарчук та ін. – Київ : Рад. шк., 1991. – 175 с. 15. Нефьодов Ю. М. Методи оптимізації в прикладах і задачах : навчальний посібник / Ю. М. Нефьодов, Т. Ю. Балицька. – Київ : Кондор, 2011. – 324 с. 16. Бех О. В. Математичне програмування : навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів : Магнолія-2006, 2014. – 200 с. 17. Вітлінський В. В. Математичне програмування : навч.-метод. посіб. для сам. вивчення дисципліни / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко. – Київ : КНЕУ, 2001. – 248 с. 18. Крушевський А. В. Математичне програмування в економіці та управлінні : навч.-метод. посіб. / А. В. Крушевський, М. Ф. Тимчук. – Київ : ІММБ, 2001. – 107с. 19. Толбатов Ю. А. Математичне програмування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. А. Толбатов, Є. Ю. Толбатов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с. 20. Мазаракі А. А. Математичне програмування в Excel : навч. посібник для студ. екон. спец. вузів / А. А. Мазаракі, Ю. А. Толбатов. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 207 с. 21. Гельман В. Я. Рішення математичних задач засобами Excel: Практикум. / В.Я. Гельман. – Київ: Видавничій дім «Слово», 2003. – 237 с. 22. Бугір М. К. Поcібник по розв'язуванню задач з математичного програмування: навчальний посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. 92 закладів / М. К. Бугір, Ф. П. Якімов ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : [б.в.], 1996. – 208 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6911
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Слюсаренко_диплом.pdf1.97 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.