Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6870
Назва: Технології доповненої реальності як засіб підтримки навчально-дослідницької діяльності учнів з хімії в 11-х класах
Автори: Похлєстова, Олеся Юріївна
Ключові слова: доповнена реальність
навчально-дослідницька діяльність учнів
хмарні технології
маркер
віртуальна хімічна лабораторія
віртуальна реальність
інформаційно-комунікаційні технології
хімічний експеримент
Дата публікації: 30-лис-2022
Бібліографічний опис: Похлєстова О. Ю. Технології доповненої реальності як засіб підтримки навчально-дослідницької діяльності учнів з хімії в 11-х класах : кваліфікаційна робота / науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Павло Павлович Нечипуренко. Кривий Ріг, 2022. 83 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі обґрунтувується можливість використання в процесі навчання хімії у 11-му класі технологій доповненої реальності для підтримки навчально-дослідницької діяльності учнів з хімії. У роботі описано психолого-педагогічні основи та особливості організації навчально-дослідницької діяльності учнів при вивченні хімії в 11-х класах; здійснено порівняльний аналіз сучасних технологій доповненої реальності та засобів їх реалізації, зокрема, у навчанні хімії; визначено перспективи хмарних технологій для реалізації засобів доповненої реальності. Практичним результатом виконаного дослідження є розробка програмного засобу, що являє собою віртуальну хімічну лабораторію, яка реалізується засобами доповненої реальності (https://lefoxi.github.io/ARdip/), і може бути використана для задоволення потреб учнів у провадженні навчально-дослідницької діяльності при вивченні окремих тем курсу хімії 11-го класу, а в подальшому може бути розширена для здійснення навчально-дослідницької діяльності учнів з хімії у інших класах.
Опис: 1. A web framework for building 3D/AR/VR. URL : https://aframe.io/ (дата звернення: 12.11.2022). 2. AR VR Molecules Editor Free. URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vspaces.molb_free&hl=ru&gl=US. (дата звернення: 31.10.2022). 3. ARToolKit. URL : http://www.artoolkitx.org/ (дата звернення: 29.10.2022). 4. ARToolKit. URL : http://www.hitl.washington.edu/artoolkit.html (дата звернення: 21.11.2022). 5. Atomic Structure AR Learning Gear. URL : http://larngeartech.com/products/atomic-structure-ar-learning-gear/ (дата звернення: 21.11.2022). 6. Augment. URL : https://www.augment.com/ (дата звернення: 13.11.2022) 7. Caudell T. P., Mizell D. W. Augmented reality: An application of heads-up display technology to manual manufacturing processes. Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on System Sciences. – 1992. – №2. – С. 659–669. 8. Cieutat J., Hugues O., Ghouaiel N. Active Learning based on the use of Augmented Reality Outline of Possible Applications: Serious Games, Scientific Experiments, Confronting Studies with Creation, Training for Carrying out Technical Skills. International Journal of Computer Applications. – 2012. №3.– С.31-36. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00739730/document (дата звернення: 20.10.2021). 9. Dáskalos Chemistry. URL : https://prefrontalcortex.de/en/projects/daskalos/ (дата звернення: 31.10.2022). 10. Heilig M. L. El Cine del Futuro: The Cinema of the Future. Presence: Teleoperators and Virtual Environments. 1(3), 279–294 (1992). 11. Heilig M.L. Sensorama Simulator. пат. 3,050,870 США; завл. 10.01.1961; опубл. 28.08.1962. 8 с. 12. Krueger M. W. Artificial Reality. Addison-Wesley, Reading, 1983. 13. Krueger M. W. Responsive environments. In: AFIPS '77 Proceedings of the National computer conference, 1977. – С. 423–433. 14. Maier P. Klinker G. Augmented Chemical Reactions: An Augmented Reality Tool to support Chemistry Teaching. Tecnische Universitat Munchen. – 2013. URL : http://campar.in.tum.de/pub/maierp2013expat/maierp2013expat.pdf. (дата звернення: 04.11.2022). 15. Martin-Gutierrez, J., Guinters, E., Perez-Lopez D.: Improving strategy of self-learning in engineering: laboratories with augmented reality. Procedia – Social and Behavioral Sciences URL: https://www.academia.edu/28925510/Improving_Strategy_of_Self_Learning_in_Engineering_Laboratories_with_Augmented_Reality. 16. MEL Chemistry. URL : https://melscience.com/US-en/ (дата звернення: 05.10.2022). 17. Mozilla Mixed Reality Blog — Introducing A-Frame: Building Blocks for WebVR. URL : https://blog.mozvr.com/introducing-aframe/ (дата звернення: 05.10.2022). 18. Nechypurenko P. P. Development and implementation of educational resources in chemistry with elements of augmented reality. Augmented Reality in Education : Proceedings of the 2nd International Workshop (AREdu 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019. – P. 156-167. URL : http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper12.pdf (дата звернення: 01.11.2022). 19. Nechypurenko P. P. Use of Augmented Reality in Chemistry Education. AREdu 2018 : International Workshop on Augmented Reality in Education. ¬ URL : http://aredu.ccjournals.eu/aredu2018/wp-content/uploads/2018/07/Nechypurenko_Starova_et_al_paper04.pdf (дата звернення:15.10.2022). 20. Nechypurenko P. Selivanova T. Chernova M. Using the Cloud-Oriented Virtual Chemical Laboratory VLab in Teaching the Solution of Experimental Problems in Chemistry of 9th Grade Students. ICTERI 2019: ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer : Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2393. – P. 968-983. URL : http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_329.pdf (дата звернення: 27.10.2022). 21. Nechypurenko P. Selivanova T. Modlo Y. Virtual Chemical Laboratories as a Tools of Supporting the Learning Research Activity of Students in Chemistry While Studying the Topic "Solutions". ICTERI 2020: ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer : Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020. – CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2732. – P. 984-995. URL : http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200984.pdf (дата звернення: 27.10.2022). 22. Podolskiy A. Activity Theories of Learning. Encyclopedia of the Sciences of Learning : With 312 Figures and 68 Tables / Editor Norbert M. Seel. – New York ; Dordrecht ; Heidelberg ; London : Springer, 2012. – P. 83-85. 23. QuimicAR. URL : https://apkpure.com/quimicar-chemistryar/com.CreativiTIC.AugmentedClass (дата звернення: 27.10.2022). 24. StudyMarvel - Chemistry AR. URL : https://apkpure.com/studymarvel-chemistry-ar/com.StudyMarvelAR.ImmersiveChemistryAR. (дата звернення: 27.10.2022). 25. Sutherland I. E. A head-mounted three dimensional display. In: Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conferences, Washington, 1968. 26. Vuforia. URL : https://developer.vuforia.com/ (дата звернення: 29.10.2021). 27. Андреев В. И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности (в обучении естественным предметам) : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 – теория и история педагогіки. Министерство просвещения РСФСР, Казанский ордена Трудового Красного знамени государственный педагогический институт. – Казань, 1983. – 453 с. 28. Бондар В. І. Процес навчання. Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України ; головний редактор академік НАН і АПН України, Президент АПН України В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 745. 29. Бондарчук Е. И. Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики : курс лекций. 3-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2002. – 168 с. 30. Гальперин П. Я. Введение в психологию : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спеціальностям / П. Я. Гальперин. – М. : Университет ; Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 332 с. 31. Доповнена реальність (AR). URL : https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/dopolnennaja-realnost-ar (дата звернення: 10.10.2022). 32. Карпенко Д. І. Дослідження технології доповненої реальності та розробка інтерактивного музейного AR-додатку // Харківський національний університет радіоелектроніки. URL : https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/11967/1/Karpenko_DI_2019.pdf (дата звернення: 26.10.2022). 33. Модло Є. О. Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ / Є. О. Модло, Ю. В. Єчкало, С. О. Семеріков, В. В. Ткачук // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький, 2017. – Випуск 11, частина 1. – С. 93-100. 34. Нечипуренко П. П. Деякі аспекти імітації реальних хімічних процесів та систем у віртуальних хімічних лабораторіях. Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 238-245. 35. Нечипуренко П. П., Семеріков С.О., Томіліна Л.І. Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії: монографія. Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ ДЗВО «Криворізький національний університет», 2018. – Том IX. – Випуск 1 (9) : спецвипуск «Монографія в журналі». – 350 с. : іл. 36. Нова українська школа : концептуальні засади реформування. Міністерство освіти і науки України. – К., 27.10.2016. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 10.10.2021) 37. Пустовіт Г. П. Дослідницька діяльність дітей та учнівської молоді. Енциклопедія освіти / Головний редактор В. Г. Кремень ; Академія педагогічних наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 236-237. 38. Семеріков С. О. Розробка програмного забезпечення із доповненою реальністю з використанням JavaScript URL : https://playground2.ccjournals.eu/w14.pdf 39. Семеріков С. О., Ткачук В. В., Єчкало Ю. В. Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016». – 2016. URL : http://lib.iitta.gov.ua/705827/ (дата звернення: 29.10.2022). 40. Ткачук В.В., Семеріков С.О., Єчкало Ю.В., Маркова О. М. Засоби розробки доповненої реальності для Web: порівняльний аналіз. 2020. URL : https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24/2020_2-24-Tkachuk-Semerikov_FMO.pdf (дата звернення: 29.10.2022). 41. Хімія 10-11 класи. Профільний рівень : Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України; Укладачі: Бобкова О. С., Бухтіяров В. К., Валюк В. Ф., Величко Л. П., Дубовик О. А., Павленко В. О., Пугач С. В., 2017. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ximiya-10-11-profilnij-riven.docx (дата звернення: 27.10.2022). 42. Хімія 10-11 класи. Рівень стандарту : Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України; Укладачі: Дубовик О. А., Бобкова О. С., Вороненко Т. І., Глазунов М. М., Іваха Т. С., Рогожнікова О. В., 2017. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ximiya-10-11-riven-standartu.docx (дата звернення: 27.10.2022).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6870
Розташовується у зібраннях:Кафедра хімії та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Pokhlestova_kval.pdf1.79 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.