Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6853
Назва: Методика вивчення теми «Призма» з використанням комп’ютерних 3D моделей
Автори: Швець, Ганна Олегівна
Ключові слова: методика навчання математики
призма
3D моделювання
GeoGebra
інформаційно-комунікаційні технології
Дата публікації: 25-лис-2022
Бібліографічний опис: Швець Г. О. Методика вивчення теми «Призма» з використанням комп’ютерних 3D моделей : магістерська робота / науковий керівник – канд. пед. наук Катерина В’ячеславівна Польгун. Кривий Ріг, 2022. 65 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі висвітлено методичні особливості вивчення теми «Призма» в курсі геометрії 11 класу. Розглянуто можливості використання програм комп’ютерного моделювання на уроках стереометрії. З’ясовано, що найбільш оптимальним є застосування додатку GeoGebra.
Опис: 1. GeoGebra. URL : https://www.geogebra.org/?lang=uk (дата звернення: 23.11.2022). 2. GRAN-3D. URL : https://ktoi.fi.npu.edu.ua/gran-3d (дата звернення: 23.11.2022). 3. SketchUp. URL : https://edu.sketchup.com/app/?auth=goog (дата звернення: 23.11.2022). 4. Антоненко М. І. Розв’язування геометричних задач: книга для вчителя. Київ : Радянська школа, 1991. 128 с. 5. Бевз. Г. П. Методика розв’язування стереометричних задач : посібник для вчителя. Київ : Радянська школа, 1988. 192 с. 6. Бондар С. П. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів як важливий компонент особистісно-орієнтованого навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ, 2011. № 26. С. 184–189. 7. Бродський Я. С., Гречук В. Ю., Павлов О. Л., Сліпенко А. К. Стереометрія у старшій школі : посібник для вчителя. Тернопіль : Навчальна книга. Богдан, 2005. 404 с. 8. Вітюк О. В. Розвиток образного мислення учнів при вивченні стереометрії з використанням комп'ютера : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2001. 25 с. 9. Волошина С. В. Методична розробка на тему: «Методика розв’язування задач з геометрії». URL : https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-na-temu-metodika-rozv-yazuvannya-zadach-z-geometri-123264.html (дата звернення: 23.11.2022). 10. Глазова В., Горзова С. Geogebra – інноваційний засіб для вивчення стереометрії. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. Слов’янськ, 2017. С. 123–128. 11. Гончаренко С. У. Методика як наука. Хмельницький : ХГПК, 2000. 230с. 12. Гулівата І. О. Методика навчання учнів старшої школи побудови сетерометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. Том 34. № 2. С. 47–55. 13. Зайченко І. В. Педагогіка : підручник 3-тє видання, перероблене та доповнене. Київ : Ліра-К, 2016. 608с. 14. Істер О. С. Геометрія: (профіл. рівень) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ : Генеза, 2019. 288 с. 15. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори: у 3 т. Київ : Рад. школа, 1940. Т. 1 : Велика дидактика / за ред. А. Л. Красновського. 248 с. 16. Крамаренко Т. Г., Корольський В. В., Семеріков С. О., Шокалюк С. В. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. Вид. 2, перероб. і доп. / наук. ред. М. І. Жалдак. Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун-т, 2019. с. 444. URL : http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/ 17. Лебедєва Н. Г., Джурелюк О. Т., Самойленко Д. О. Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. Алчевськ : ДонДТУ, 2009. 174 с. 18. Лов’янова І.В. Методика сучасного уроку математики. Документація вчителя математики: поради студенту-практиканту. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. 2-ге видання, доп. і пер. Кривий Ріг : КДПУ, 2015. 24 с. 19. Мартиненко С., Хоружа Л. Методи навчання та їх класифікація. URL : https://osvita.ua/school/method/780/ (дата звернення: 23.11.2022). 20. Методика навчання математики в старшій школі. Модуль 1: Стереометрія : навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 61 с. 21. Методика навчання. URL : https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. (дата звернення: 23.11.2022). 22. Місія, функції та стратегічні пріоритети МОН. URL : https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/misiya-ta-funkciyi (дата звернення: 23.11.2022). 23. Навчальні програми для 10-11 класів. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 23.11.2022). 24. Положення про Міністерство цифрової трансформації України : постанова Кабінету Міністрів України від 18 верес. 2019 р. № 856. Дата оновлення: 19.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF (дата звернення: 23.11.2022). 25. Польгун К. В. Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2017. 20 с. 26. Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1111-20#Text. – 2020 (дата звернення: 23.11.2022). 27. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text (дата звернення: 23.11.2022). 28. Про освіту : Закон України від 27.10.2022р. № 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 23.11.2022). 29. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. Київ : Зодіак-ЕКО, 2000. 512 с. 30. Словник української мови: в 11 томах. Том 9, 1978. 688 с. 31. Сотникова С. А. Урок «Площі бічної та повної поверхонь призми та піраміди». URL : https://naurok.com.ua/urok-ploschi-bichno-ta-povno-poverhon-prizmi-ta-piramidi-15856.html?__cf_chl_tk=GYB7rk7iw70QycvmPjygRNCny6XyCK107IK8.54llnY-1668411763-0-gaNycGzNCmU (дата звернення: 23.11.2022). 32. Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Київ, 2002. 528с. 33. Форми організації навчального процесу. URL : https://studfile.net/preview/5064655/page:5/ (дата звернення: 23.11.2022). 34. Цупко Г. М. Урок геометрії «Призма та її властивості». URL : https://vseosvita.ua/library/urou-geometrii-prizma-ta-ii-vlastivosti-471226.html (дата звернення: 23.11.2022). 35. Швець В. О., Прус А. В. Теорія та практика прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії : навчальний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 156 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6853
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Швець Г. О..pdf2.49 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.