Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6842
Назва: Методика створення портфоліо вчителя математики з теми «Круглі тіла» за програмою базового рівня
Автори: Зеленська, Ніна Василівна
Ключові слова: методика навчання математики
методика створення портфоліо
круглі тіла
тіла обертання
портфоліо вчителя математики
структурні компоненти портфоліо
Дата публікації: 25-лис-2022
Бібліографічний опис: Зеленська Н. В. Методика створення портфоліо вчителя математики з теми «Круглі тіла» за програмою базового рівня : кваліфікаційна робота / науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Ірина Василівна Лов’янова. Кривий Ріг, 2022. 84 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі розглядаються питання методики створення портфоліо вчителя математики з теми «Круглі тіла» на базовому рівні. Розглянуто структурні елементи портфоліо, розкрито методику створення портфоліо вчителя математики. У ході дослідження розроблено макет портфоліо вчителя математики на основі соціальної мережі Instagram.
Опис: 1. 11 best free portfolio websites to show case your work. URL : https://hostingpill.com/uk/free-portfolio-websites/ (дата звернення: 03.11.2022) 2. Барболіна О. С. Розвиток критичного мислення учнів шляхом розв’язання математичних задач. Таврійський вісник освіти. 2016. №4 (56). С. 190–196. 3. Бевз Г. П. Бевз В. Г. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : Видавничий дім «Освіта». 2019. 272 с. 4. Бевз Г. П. Методика викладання математики: навч. посібник. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Вища школа, 1989. 367 с. 5. Волощук І. А. Проектування сайту молодого вчителя / І. А. Волощук // Основні напрями розвитку педагогічної науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 20-21 жовтня 2017 р.). Херсон, 2017. С. 82-84 6. Волощук І. А., Шпонька Р. Ю. Використання ІКТ на уроках математики як засіб розвитку просторової уяви учнів. Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук.-метод. праць. Вип. 3, 2017. С. 46-48 7. Горєлова Т.І. Портфоліо - альтернативний спосіб оцінювання результатів навчання. Управління початкової школою. 2009. № 6. С.17 8. Жадан О. М. Створення якісного портфоліо - фактор успішної атестації вчителя. Економіка в школах України. 2013. № 2. С. 2-4 9. Житєньова Н. В. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації майбутнього фахівця. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, № 3. 2017. С. 212-219 10. Зеленська Н. В. Актуальні розповіді в Інстаграм на тему «Куля». URL : https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODkxMzI2MDUyNjYwMTcz?igshid=YmMyMTA2M2Y= 11. Зеленська Н. В. Класифікація елементів конуса та піраміди: LearningApps. URL : https://learningapps.org/watch?v=p9hb13d7a22 12. Зеленська Н. В. Куля та сфера: Quizizz. URL : https://quizizz.com/admin/quiz/636adca01173c0001d9b35a7?source=quiz_share 13. Зеленська Н. В. Презентація до уроку «Конус, перерізи конуса»: Google презентація. URL : https://docs.google.com/presentation/d/16-LDQTtBKryOxi43oxa9MPl2KMleRtP-VAFOsr_wydU/edit?usp=sharing 14. Зеленська Н. В. Тест «Тіла обертання», геометрія 11 клас: Kahoot. URL : https://create.kahoot.it/share/1-1/54b76264-ca4c-413e-8976-eaf14532e8a4 15. «ЗНО-ОНЛАЙН». Створений та підтримується інтернет-ресурсом «Освіта.ua». URL : https://zno.osvita.ua/mathematics/ (дата звернення 03.11.2022). 16. Іванюк Т. Цифрові технології як освітній ресурс ХХІ століття. STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес. Тернопіль, 2017. С. 14-18 17. Істер О.С. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 11-го кл. закл. заг. серед. Освіти. Київ: Генеза, 2019. 304 с. 18. Кендюхова А.А. Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога: навч.-мет. посіб. Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. 36 с. 19. Комар О.А Навчання і виховання через спілкування. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. URL : http://znp.udpu.edu.ua/article/download/187069/186393 (дата звернення: 03.11.2022). 20. Кондратюк С.Ю. Методика створення сайту-портфоліо. Програмно-методичне забезпечення та комп’ютерна підтримка діяльності вчителя трудового навчання, технологій. Черкаси: ЧОІПОПП. 2014. 28 с. 21. Лов’янова І. В. Дидактичні основи навчання математики : навч. посіб. для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кривий Ріг : КДПУ. 2009. 237 с. 22. Лук’янова С. М. Тематичне портфоліо як засіб підготовки майбутніх вчителів математики до реалізації принципу наступності у навчанні математики. Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2016. С. 261-264 23. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія. 11 кл.: збірник задач і контрольних робіт. Харків : Гімназія, 2019. 208 с. 24. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Харків : Гімназія, 2019. 208 с. 25. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник. К.: ЦП «КОМПРИНТ». 2016. 583 с. 26. Міністерство освіти і науки України. Освітні програми. Навчальні програми для 10-11 класів. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення 03.11.2022). 27. Міністерство освіти та науки України. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах у 2022/2023 навчальному році. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci (дата звернення: 03.11.2022). 28. Певзнер М., Александрова М., Тращенкова С.: Педагогічний інстаграм-коучинг у системі консультування дитячо-дорослої спільноти. Людина та освіта. 2018. №3 (56). С. 79-84. 29. Програма ЗНО з математики. Український центр оцінювання якості освіти. URL : https://testportal.gov.ua/progmath/ (дата звернення 03.11.2022). 30. Рогова Н.В. Самостійна робота «Куля і сфера». URL : https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-kulya-i-sfera-68699.html (дата звернення: 03.11.2022). 31. Скафа О. Задача як форма і засіб формування евристичної діяльності. Рідна школа. 2003. № 7. С. 43-46 32. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. К. : Зодіак – ЕКО, 2000. 512 с. 33. Сокол І. «Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості». URL : https://prezi.com/tf7lzsyfhd09/presentation/ (дата звернення 03.11.2022). 34. Стукало, Т. В. Функції та завдання електронного портфоліо вчителя. Актуальні питання сучасної інформатики. 2016. С. 46-51. 35. Черкаська Л., Москаленко О., Коваленко О. Усунення помилок як компонент корекції результатів навчання учнів у системі уроків математики. Витоки педагогічної майстерності. 2020. Випуск 26. С. 219-225. DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227659. 36. Шмакова О. Методична розробка по темі «Форми контролю знань учнів на уроках математики шляхом впровадження інтерактивних методів». Освітній портал «На Урок». 2019. URL : https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-formi-kontrolyu-znan-uchniv-na-urokah-matematiki-shlyahom-vprovadzhennya-interaktivnih-metodiv-106359.html (дата звернення 03.11.2022). 37. Barrett H. C. Digital Stories in ePortfolios: Multiple Purposes and Tools. URL : http://electronicportfolios.org/digistory/purposesmac.html (дата звернення 03.11.2022). 38. Bates, T. Teachingin a digitalage: Guidelines for designing teaching and learning. Burnaby, BC:SFU Document Solutions, Simon Fraser University. 2015. 583 c. 39. Burns C. Teaching portfolio and theevaluation of teaching higher education. Studiesin Educational Evaluation. 1999. № 25. С. 131-142. 40. Gathercoal, P., Love, D., Bryde, B., McKean, G. On Implementing Web Based Electronic Portfolios. Educause Quarterly. 2002. 25(2). С. 29-37. 41. Hilzensauer, W., Hornung-Prähauser, V. ePortfolio – methods and tools for competence-oriented learning [Methode und Werkzeug für kompetenz orientiertes Lernen] (2006) Salzburg Researchm.b.H. – Edu Mediae Portfolio, URL : https://docplayer.org/16445308-Eportfolio-methode-und-werkzeug-fuer-kompetenzbasiertes-lernen.html (дата звернення: 03.11.2022). 42. McDonald, J., Kenny, N., Kustra, E., Dawson, D., Iqbal, I., Borin, P., &Chan, J. Educational Development Guide Series: №. 1. The Educational Developer’s Portfolio. Ottawa, Canada: Educational Developers Caucus. 2016. URL: https://www.stlhe.ca/wp-content/uploads/2016/03/ED-Guide-No1_The-Educational-Developers-Portfolio_Final.pdf (дата звернення: 03.11.2022). 43. Salazar, S.; Arévalo, M. Portfolio implementation as a tool of teaching in higher education: literature review. Complutensede Educación Magazine. 2019. 30(4). С. 965-981. 44. Strudler N. And Wetzel K. Electronic Portfoliosin Teacher Education: Forging a Middle Ground, Journal of Researchon Technology in Education, vol. 44, №. 2, 2012. С. 161-173.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6842
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Зеленська Кваліфікаційна (1).pdf2.57 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.