Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6791
Назва: Методика створення портфоліо вчителя математики з теми «Многогранники» за програмою базового рівня
Автори: Гейдарова, Есміра Заур Кизи
Ключові слова: методика навчання математики
портфоліо
тематичне портфоліо
змістовні компоненти портфоліо
технологічний компонент портфоліо
методичні особливості теми «Многогранники»
Дата публікації: 25-лис-2022
Бібліографічний опис: Гейдарова Е. З. Методика створення портфоліо вчителя математики з теми «Многогранники» за програмою базового рівня : кваліфікаційна робота / науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Ірина Василівна Лов’янова. Кривий Ріг, 2022. 115 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядаються питання створення портфоліо вчителя математики з теми «Многогранники». Проаналізовано підходи до створення тематичного портфоліо. Виділено методичні особливості теми. Розроблено змістовні та технологічний компоненти портфоліо з теми «Многогранники».
Опис: 1. Андрухів Р. М. Використання засобу Google Sites для створення сайту професійно-технічного навчального закладу. Освітній портал «На Урок». 2018. URL: https://naurok.com.ua/vikoristannya-zasobu-google-sites-dlya-stvorennya-saytu-profesiyno-tehnichnogo-navchalnogo-zakladu-14504.html (дата звернення: 22.11.2022). 2. Афанасьєва О. М., Бродський Я. С., Павлов О. Л., Сліпенко А. К. Математика. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів заг. серед. освіти. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 480 с. 3. Бабченко Л. М. Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації. Дніпро: Середняк Т. К., 2019, 21 с. 4. Бахмат Н. В. Моделювання портфоліо педагога : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Вид.: 2-ге, переробл. і доповн. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. 72 с. 5. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів заг. серед. освіти. К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. 272 с. 6. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів заг. серед. освіти. К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. 288 с. 7. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Васильєва Д. В., Владімірова Н. І. Математика : підруч. для 5-го кл. закладів заг. серед. освіти. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2022. 252 с. 8. Беседін Б. Б., Смоляков О. В. Використання наочності на уроках математики. Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ. 2017. №7. С. 103–109. 9. Вдовиченко С. А. Методика формування просторового мислення старшокласників у процесі вивчення систематичного курсу стереометрії. Освітній портал «На Урок». 2020. URL: https://naurok.com.ua/metodika-formuvannyaprostorovogo-mislennya-starshoklasnikivu-procesi-vivchennya-sistematichnogo-kursu-stereometri-sinergetichniy-pidhid-169592.html (дата звернення: 09.11.2022). 10. Вишпольська В. Ф. Розвиток у студентів здатності до рефлексивної діяльності. 2010. URL: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Pedagogica/77136.doc.htm (дата звернення: 09.11.2022). 11. Гейдарова Е. З. Алгоритм побудови правильної піраміди: You Tube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=s1AmziKC3YY (дата звернення: 20.11.2022). 12. Гейдарова Е. З. Динамічна модель-супровід до означення поняття “правильна піраміда”: GeoGebra. URL: https://www.geogebra.org/m/epvpnkmz (дата звернення: 20.11.2022). 13. Гейдарова Е. З. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники: Google Presentation. URL: https://docs.google.com/presentation/d/1nadJKinQX4S80mzm2DB9mP8A_gjbHuZyg2Y5zdHZYFw/edit?usp=share_link (дата звернення: 18.11.2022). 14. Гейдарова Е. З. Означення піраміди та її елементи: Canva. URL: https://drive.google.com/file/d/1JopTOL4GUvaL5p30uPHrRV7gllyhyK0W/view?usp=sharing (дата звернення: 20.11.2022). 15. Гейдарова Е. З. Сайт-портфоліо вчителя математики: Google Sites. URL: https://sites.google.com/view/mmm-matematyka/ (дата звернення: 20.11.2022). 16. Грицай Н. Б. Використання портфоліо у методичній підготовці майбутніх учителів біології. Вища школа. 2011. №7. С. 100–113. 17. Жижченко І. Я. Сайт вчителя математики Жижченко І. Я.: Wordpress. URL: https://examplewordpresscom81607.wordpress.com/ (дата звернення: 21.11.2022). 18. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f4/cae/d10/5f4caed10f675968632995.pdf (дата звернення: 20.11.2022). 19. Істер О. С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ : Генеза, 2019. 304 с. 20. Істер О. С. Самостійні та тематичні контрольні роботи з алгебри та геометрії для 11 кл. Рівень стандарту : навч. посібн. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. 64 с. 21. Істер О. С., Єргіна О. В. Геометрія : (профіл. рівень) : підруч. для 11-го кл. закладів заг. серед. освіти. Київ : Генеза, 2019. 288 с. 22. Істер О. С. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти. Київ : Генеза, 2018. 384 с. 23. Кендюхова А. А. Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога: навчально-методичний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. 36 с. 24. Конспект уроку «Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники». URL: https://www.matnova.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2/geometry_11/I_semestr/urok_01_Mnogogrannik_ta_yogo_elementi_Opukli_mnogogranniki (дата звернення: 18.11.2022). 25. Контрольна робота № 1. Призма. Інтерактивне навчання – Видавництво Ранок. URL: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/matematika-11-klas/kontrolna-robota-1-prizma/kontrolna-robota-1-prizma (дата звернення: 19.11.2022). 26. Коробчук Ю, Ленчук І. Як навчати учнів побудовам стререометричних фігур. Математика в рідній школі. 2018. №12. С.16–21. 27. Кравчук В. Р. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту. Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. 48 с. 28. Лов’янова І. В. Дидактичні основи навчання математики. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кривий Ріг: КДПУ, 2009. 237 с. 29. Лов’янова І. В. Методика сучасного уроку математики. Документація вчителя математики: поради студенту-практиканту. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. 2-ге видання, доп. і пер. Кривий Ріг: КДПУ, 2015. 24 с. 30. Лук’янова С. М. Тематичне портфоліо як засіб підготовки майбутніх вчителів математики до реалізації принципу наступності у навчанні математики. Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 вересня 2016 р., м. Одеса). Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2016. С. 261–264. 31. Малець І. В. Сайт вчителя математики Малець І. В.: Wix. URL: https://ivmalets.wixsite.com/maths (дата звернення: 21.11.2022). 32. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б. та ін. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Х. : Гімназія, 2019. 208 с. 33. Міністерство освіти і науки України. Освітні програми. Навчальна програма для 5-9 класів. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx (дата звернення: 21.11.2022). 34. Міністерство освіти і науки України. Освітні програми. Навчальні програми для 10-11 класів. Рівень стандарту. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx (дата звернення: 09.11.2022). 35. Міністерство освіти і науки України. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3-4 клас. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf (дата звернення: 09.11.2022). 36. Нелін Є. П., Долгова О. Є. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. серед. освіти. Харків : Ранок, 2019. 304 с. 37. Ніколаєнко М. С., Синько Л. С. Використання програмного засобу GeoGebra на уроках математики. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. Інтернет конф. Вінниця, 2016. С. 291–302. 38. Онлайн-тести зовнішнього оцінювання. URL: https://zno.osvita.ua/ (дата звернення: 09.11.2022). 39. Паламарчук І. М. Контрольна робота з геометрії 11 клас. Многогранники. Освітній портал «На Урок». 2021. URL: https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-geometri-dlya-11-klasu-po-temi-mnogogranniki-251208.html (дата звернення: 19.11.2022). 40. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Інтерактивне навчання – Видавництво Ранок. URL: http://interactive.ranok.com.ua/theme/presentationdownload/pdrychniki/geometrya-proflniyi-rven-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-neln-p-dolgova-o/paralelepped-pryamokytniyi-paralelepped/paralelepped-pryamokytniyi-paralelepped (дата звернення: 21.11.2022). 41. Потієнко В. О. Інформатика. Графічний дизайн (вибірковий модуль для учнів 10–11 класів, рівень стандарту). Харків: Ранок, 2020. 160 с. 42. Приймак М. В. Методичні рекомендації «Електронне портфоліо вчителя». Національна освітня платформа «Всеосвіта». 2018. URL: https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-elektronne-portfolio-vcitela-72914.html (дата звернення: 18.11.2022). 43. Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників : Постанова від 27 грудня 2018 р. № 1190. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/369137___369202 (дата звернення: 18.11.2022). 44. Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Український центр оцінювання якості освіти. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/nakaz-1513_04.12_programa_matematyka.pdf (дата звернення: 09.11.2022). 45. Рикова Л. Дидактичні умови використання навчальних моделей у процесі викладання природничо-математичних дисциплін. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2016. № 7-8. С. 73. 46. Свястин М. М. Контрольна робота з геометрії 11 клас. Призма. Піраміда. Освітній портал «На Урок». 2022. URL: https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-prizma-piramida-309231.html (дата звернення: 19.11.2022). 47. Сергієнко І. В. Використання та створення Google Sites в освітньому процесі з метою підвищення якості освіти. Національна освітня платформа «Всеосвіта». 2020. URL: https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-ta-stvorenna-google-sites-v-osvitnomu-procesi-z-metou-pidvisenna-akosti-osviti-341052.html (дата звернення: 21.11.2022). 48. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підручник. Вид: 2ге , допов. і переробл. К.: Вища шк., 2006. 582 с. 49. Типи уроків та їх структура. URL: https://studfile.net/preview/16409943/page:7/ (дата звернення: 19.11.2022). 50. Типи уроків та їх структура. URL: https://pkvfp.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/pdf/typi_urokiv.pdf (дата звернення: 19.11.2022) 51. Шпак І. В. Контрольна робота з геометрії 11 клас. Многогранники. Національна освітня платформа «Всеосвіта». 2021. URL: https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-geometrii-11-klas-mnogogranniki-405251.html (дата звернення: 19.11.2022). 52. Components of a Teaching Portfolio. University Center for Teaching and Learning. URL: https://teaching.pitt.edu/wp-content/uploads/2018/12/GSTI-Components_Of_A_Teaching_Portfolio.pdf (дата звернення: 09.11.2022) 53. Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=LT (дата звернення: 09.11.2022)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6791
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота Гейдарової Есміри.pdf3.23 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.