Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6480
Назва: Військовослужбовці вермахту у сприйнятті населення окупованого Донбасу (за матеріалами усноісторичних джерел)
Інші назви: Wеhrmacht soldiers in the perception of the population of the occupied Donbass (based on the analysis of oral history interviews)
Автори: Титаренко, Дмитро Миколайович
Пентер, Таня
Ключові слова: нацистська окупація
Донбас
вермахт
повсякденне життя
усна історія
зона військової адміністрації
Wehrmacht
everyday life
Nazi occupation
oral history
Donbas
military administration zone
воєнний конфлікт у Донбасі
war in Donbas
Дата публікації: лис-2018
Бібліографічний опис: Пентер Т. Військовослужбовці вермахту у сприйнятті населення окупованого Донбасу (за матеріалами усноісторичних джерел) / Т. Пентер, Д. Титаренко // Схід. - 2018. - № 6. - С. 15-23.
Короткий огляд (реферат): У статті на основі матеріалів понад 90 інтерв'ю, проведених авторами протягом 2001- 2018 років на території Донбасу зі свідками нацистської окупації, проаналізовано специ фіку сприйняття місцевим населенням німецьких військовослужбовців. Висвітлено особ ливості усноісторичних джерел, ступінь їх репрезентативності, фактори, що впливали на наративи респондентів, зокрема в умовах сучасного воєнного конфлікту на території Донбасу. Автори визначають чинники формування образу німців, розглядають практики взаємовідносин місцевого населення та окупантів, констатують, що вони не завжди відповідали усталеним в історіографії стереотипам. Зазначено, що усноісторичні джерела надають дослідникам унікальну можливість охарактеризувати окупацію і як особисте переживання, і як історичний феномен. This article highlights the peculiarities of the perception of German soldiers by the population of Donbass who survived the Nazi occupation. The study is based on material including more than 90 interviews with witnesses of the occupation conducted by the authors during the period of 2001-2018. The article throws light on the following issues: features of everyday life of the ordinary people during the war, the problems of perception of the occupation and the occupiers and the specific of relations with the German military. Furthermore, the article deals with the peculiarities of the practice of conducting the interviews, the degree of their representativeness and the value as a historical source. In a first step the authors analyze the formation of the image of the Germans before the occupation. It becomes clear that in addition to official propaganda factors like the experience of communication with the Germans during the First World War and the German occupation of 1918 also played a significant role in the formation of the perception of the Germans. On basis of the analyzed interview material the main practices of interaction between the local population and occupiers are characterized. Finally, the paper also explores the specific nature of the perception of the satellites of Germany's troops and the local collaborators. Special attention is paid to the factors which influenced the narratives of respondents who survived the Second World War, with focus on the context of the military conflict in Donbas in 2014-2018. The authors conclude that oral history sources reflect different, especially regionally disparate versions of historical memory. They acquire paramount importance in the context of political pressure on history and attempts to create a single unified and ideologically framed version of history.
Опис: Забарко Б. Живыми остались только мы: свидетельства и документы / Ред.-сост. Б. Забарко. Киев: Институт иудаики, 1999. 555 с. Інтерв'ю з В. Левом Григоровичем, 1924 р. н., під час окупації мешкав у мм. Макіївка, Юзівка (Сталіно, зараз Донецьк), ряді сел Сталінської області. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, травень 2005 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Вороненко І. М., 1935 р. н., під час окупації мешкала в м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, січень 2018 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із В. В., 1936 р. н., під час окупації мешкала в с. Черкаське Слов'янського району Юзівської (Сталінської) області. Транскрибований аудіозапис (с. Черкаське, грудень 2015 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Г. Н., 1929 р. н., під час окупації мешкала в с. Билбасівка Слов'янського району Юзівської (Сталінської) області. Транскрибований аудіозапис (м. Слов'янськ, грудень 2015 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Єфремовим В. С., 1933 р. н., під час окупації мешкав у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, січень 2011 р.; грудень 2015 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Зайковським В. І., 1927 р. н., під час окупації мешкав у м. Маріуполь. Транскрибований аудіозапис (м. Ма ріуполь, березень 2004 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Івановою Т. І., 1931 р. н., під час окупації мешкала в м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, січень 2011 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю з К. Вірою Максимівною, 1925 р.н., під час окупації мешкала в м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, січень 2005 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із К. Ніною Дем'янівною, 1931 р. н., під час окупації мешкала в м. Костянтинівка. Транскрибований аудіозапис (м. Костянтинівка, грудень 2004 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Крапивою Л. О., 1926 р. н., під час окупації мешкала в м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. До нецьк, лютий 2005 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Рогозом Б. В., 1933 р. н., під час окупації мешкав у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, лютий 2005 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із С. Іваном Андрійовичем, 1925 р. н., під час окупації мешкав у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, жовтень 2004 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Саєнко-Полончук М. І., 1925 р. н., під час окупації мешкала в м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, січень 2005 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із С. В., 1935 р. н., час під окупації мешкала в м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, липень 2016 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із С. Михайлом Андрійовичем, 1929 р. н., час під окупації мешкав у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, жовтень 2004 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із С. П., 1930 р. н., під час окупації мешкав у м. Амвросіївка. Транскрибований аудіозапис (м. Амвросіївка, липень 2016 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із С. П., 1933 р. н., під час окупації мешкала у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, липень 2016 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Т. Миколою Костянтиновичем, 1925 р. н., під час окупації мешкав у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, квітень 2004 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Ф. Євгеном Михайловичем, 1932 р. н., під час окупації мешкав у м. Макіївка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, квітень 2005 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Чепік-Мітрофановою З. А., 1929 р. н., під час окупації мешкала у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, лютий 2005 р.; липень 2016 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Ш. Маргаритою Євстафіївною, 1935 р. н., під час окупації мешкала у м. Юзівка. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, грудень 2003 р.). Особистий архів авторів. Інтерв'ю із Шовкун Ф. Є., 1919 р. н., під час окупації мешкала у м. Юзівка, с. Іванівка Красноармійського району Юзівської (Сталінської) області. Транскрибований аудіозапис (м. Донецьк, липень 2010 р.). Особистий архів авторів. Кондакова Н. И. Духовная жизнь России и Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Москва: Луч, 1995. 229 с. Кринко Е. Ф. Оккупанты и население в годы Великой Отечественной войны: проблемы взаимовосприятия. Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. Москва: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2005. C. 229-246. Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-ті роки. Київ: Видавництво Соло миї Павличко "Основи", 2002. 510 с. Мессе Дж. Война на русском фронте. Итальянский экс педиционный корпус в России (К. С. И. Р.). Москва: Книжный Мир, 2009. 288 с. Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Авт.-упоряд., ред., вступ ст. Г. Г. Грінченко. Харків: Видавничий Дім "Райдер", 2004. 236 с. Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; пер. з англ. Київ: Ніка-Центр, 2004. 387 с. Опыт нацистской оккупации в Донбассе: свидетельству ют очевидцы / Авт.-сост., Д. Н. Титаренко, Т. Пентер. Донецк: Світ книги, 2013. 465 c. "Прошу вас мене не забувати": усні історії українських ос тарбайтерів / Гол. ред. Г. Грінченко; упоряд. І. Ястреб, Т. Пас тушенко та ін. Харків: Право, 2009. 208 с. Подевильс К. Бои на Дону и Волге. Офицер вермахта на Восточном фронте. 1942-1943. Москва: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. 240 с. Титаренко Д. М. Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової адміністрації). Львів; Донецьк: Б. в., 2014. 442 с. Якобсен Г.-А. 1939-1945. Вторая мировая война. Хроника и документы. Вторая мировая война: Два взгляда. Москва: Мысль, 1995. С. 7-372. Aktennotiz zur Unterredung, die Herr Reichskommissar Koch dem Major Kaldor VO/OKW/WPr im Osten in Fragen der Wehr machtspropaganda in die Bevölkerung des besetzten Gebietes, gewährt hat. Rowno, den 11 März 1943. BA-MA (Bundesarchiv Militärarchiv, Freiburg). RW 4/818. Anlagen zum KTB vom 20.6-31.7.1942. BA-MA (Bundesarchiv Militärarchiv, Freiburg). RH 22/47. Bl. 159. Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: C. H. Beck, 2006. 320 S. Bericht der Auslandsbriefprüfstelle zu den aus der Privatpost der im Reichskommissariat eingesetzten deutschen Firmen und ihrer Angestellten gewonnenen Erkenntnissen über das Ansehen des Deutschtums schädigende Missstände wie Tausch- und Schwarzhandel, persönliche Bereicherung, Drückebergerei, schlechte Verwaltungsorganisation usw., 1943. BA-В (Bundes archiv, Berlin). NS 19/950. Bl. 2-7. Dejung C. Oral History und kollektives Gedächtnis. Für eine sozialhistorische Erweiterung der Erinnerungsgeschichte. Geschichte und Gesellschaft. 2008. Vol. 34. S. 96-115. Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee: Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 1956 / hrsg. von Alfred Eisfeld und Victor Herdt. Köln: Verl. Wiss. und Politik, 1996. 453 S. Desbois P. Der vergessene Holocaust: Die Ermordung der ukrainischen Juden. Eine Spurensuche. Berlin: Verlag, 2009. 203 S. Gosztony P. Hitlers Fremde Heere. Das Schicksal der nicht deutschen Armeen im Ostfeldzug. Düsseldorf, Wien: Econ Verlag, 1976. 545 S. Halbwachs M. Das Gedächtnis und seine sozialen Bedin gungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985. 398 S. Handakten des Ministerialdiregenten Dr. Bräutigam über das Reichskommissariat Ukraine, 1943. BA-В (Bundesarchiv, Berlin). R 6/70. Bl. 135-137. Niethammer L. Fragen - Antworten - Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History. "Wir kriegen jetzt andere Zeiten". Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern / Hrsg. von Plato, A. Berlin, Bonn: 1985. S. 392-445. Obertreis J. Oral history - Geschichte und Konzeptionen. Oral history / Hrsg. von Obertreis J. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012. S. 7-30. Penter T. Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten und Leben im Donbass 1929 bis 1953. Essen: Klartext Verlag, 2010. 467 s. Penter T., Titarenko D. Local memory on war, German occupation and postwar years. An oral history project in the Donbass. Cahiers du monde Russe. 2011. Vol. 52, № 2-3. Р. 475-497. Welzer H. Das Interview als Artefakt. Zur Kritik der Zeitzeugen forschung. BIOS. Zeitschrit für Biographieforschung und Oral History. 2000. Vol. 13. H. 1. S. 51-63
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6480
https://doi.org/10.31812/123456789/6480
Розташовується у зібраннях:Кафедра історії України та правознавства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Penter, Tytarenko.Skhid_2018_6_4.pdf419.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.