Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6475
Назва: Дослідницьке інтерв’ю: методичні рекомендації з організації та проведення дослідження
Автори: Титаренко, Дмитро Миколайович
Титаренко, Оксана
Ключові слова: усна історія
методичні рекомендації
усноісторичні дослідження
інтерв'ю
респондент
Мала академія наук
науково-дослідницька діяльність
транскрипт інтерв'ю
Дата публікації: 2012
Бібліографічний опис: Титаренко Д. Дослідницьке інтерв’ю : методичні рекомендації з організації та проведення дослідження / Дмитро Титаренко, Оксана Титаренко ; [відп. за вип. О. Лісовий]. – Київ : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 40 с.
Короткий огляд (реферат): У навчально-методичному виданні подано методичні рекомендації з організації та проведення дослідницького інтерв’ю. Розкрито зміст і призначення інтерв’ю, наведено практичні поради щодо моделей поведінки дослідника та респондента. Видання адресоване педагогічним працівникам загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, керівникам наукових відділень, учням МАН, спеціалістам, які займаються організацією науково-дослідницької діяльності обдарованих дітей і молоді.
Опис: ЛІТЕРАТУРА 1. Алексеев А. Драматическая социология / А. Алексеев. – М. : Институт социологии РАН, 1997. – 256 с. 2. Биографический метод: история, методология, практика / [под. ред. Е. Мещеркиной, В. Семеновой]. – М. : ИСАИ, 1994. – 354 с. 3. Большой социологический словарь / [сост. и ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко]. – [4-е изд., расшир.]. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА; СПб. : Прайм ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 c. 4. Голофаст В. Многообразие биографических повествований / В. Голофаст // Социологический журнал. – 1995. – № 1. – С. 71–89. 5. Гаврилов Э. Авторские права на интервью / Э. Гаврилов // Законодательство и практика масс-медиа. – 1999. – № 7–8. – С. 27–29. 6. Добреньков В. Социальная антропология: учебник / В. Добреньков, А. Кравченко – М. : ИНФРА-М, 2009. – 688 с. 7. Ионин Л. Социология культуры : учеб. пособие для вузов / Л. Ионин. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 427 с. 8. Квале С. Исследовательское интервью / С. Квале. – 2-е изд. – М. : Смысл, 2009. – 301 с. 9. Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади / О. Кісь // Україна модерна. – Київ–Львів, Критика, 2007. – Т. 11. – С. 7– 21. 10. Кравченко А. Социология: учебник для студентов вузов / А. Кравченко – Екатеринбург : Деловая книга, М. : Издательская корпорация «Логос», 1999. – 368 с. 11. Малышева М. Идентификация женщин в поствоенной и посткоммунистической России / М. Малышева // Судьбы людей. Россия. ХХ век. – М. : ИСАИ, 1996. – С. 276–298. 12. Невигадане: Усні історії остарбайтерів / [Автор-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Грінченко]. – Х. : Видавничій Дім «Райдер», 2004. – 236 с. 25 13. Опыт нацистской оккупации в Донбассе: свидетельствуют очевидцы / [Авт.-сост. Д. Титаренко, Т. Пентер]. – Донецк : «Cвіт книги», 2013. – 465 с. 14. Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія / Л. Орбан-Лембрик. – [кн. 2]. – К. : «Либідь», 2006. – 537 с. 15. Середа В. Усна історія як метод і методологія: деякі проблеми створення та інтерпретації усноісторичних джерел / В. Середа, Л. Малес // Україна модерна. – Київ–Львів, Критика, 2007. – Т. 11. – С. 159–165. 16. Семенова В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию / В. Семенова. – М. : Добросвет, 1998. – 289 с. 17. Соціологічна енциклопедія / [уклад. В. Городяненко]. – К. : «Академвидав», 2008. – 456 с. 18. Станкин М. Психология общения : учеб. пособ. / М. Станкин. – [4-е изд., испр. и доп.]. – М. : Изд. Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд. НПО «МОДЭК», 2008. – 352 с. 19. Траба Роберт. «Другий бік пам’яті». Історичні досвіди та їхнє пам’ятання в Центрально-Східній Європі / Траба Роберт // Україна модерна. – Київ, Критика, 2009. – Т. 15. – С. 53–62. 20. Український голокост 1932–1933 : Свідчення тих, хто вижив : у 10 т. / Упоряд. Юрій Мицик. – Київ: Вид. дім «КМ Академія». – Т. 1–6. – 2003–2008. 21. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва : Омега-Л, 2007. – 567 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6475
https://doi.org/10.31812/123456789/6475
Розташовується у зібраннях:Кафедра історії (навчально-методичні матеріали)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Tytarenko_Dosl_int.pdf1.92 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.