Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5151
Назва: Мінерально-сировинний потенціал України
Автори: Паранько, Ігор Степанович
Бурман, Людмила Володимирівна
Ярков, Сергій Валерійович
Ключові слова: мінерально-сировинна база
мінерально-сировинні ресурси
мінерально-сировинні ресурси України
екологічні проблеми використання мінеральних ресурсів
паливно-енергетична сировина
сировинна база чорної металургії
сировинна база кольорової металургії
нерудна сировина для металургії
гірничорудна сировина
будівельна сировина
каменебарвна та ювелірна сировина
підземні води
Дата публікації: 2011
Видавництво: Видавничий дім
Бібліографічний опис: Паранько І. С. Мінерально-сировинний потенціал України : навч. посібник / І. С. Паранько, Л. В. Бурман, С. В. Ярков. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 332 с.
Короткий огляд (реферат): Розкрито геологічні і соціально-економічні передумови формування мінерально-сировинних ресурсів; наведено відомості про стан та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази країни; подано інформацію про поширення корисних копалин, основні родовища і перспективні площі, балансові запаси, обсяги видобутку; дано стислий аналіз перспектив розвитку та вдосконалення мінерально-сировинної бази; окремо розкрито вплив використання мінеральних ресурсів на екологічний стан природного середовища та основні шляхи вирішення цієї проблеми. Посібник розрахований на студентів географічних і геологічних факультетів, а також учителів географії загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв.
Опис: 1. Атлас “Геологія і корисні копалини України” / гол. ред. Л. С. Галецький. – Київ : Інститут геологічних наук НАН України, УІЦПТ “Геос–ХХІ століття”, 2001. – 168 с. 2. Атлас родовищ нафти і газу України / Під ред. М.М. Іванюти. – Львів: Українська нафтогазова академія, 1998. – Т. І–УІ – 2340 с. 3. Геология СССР.Т. 5. Украинская ССР и Молдавская ССР / гл. ред. П. Я. Антропов – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 943 с. 4. Геологическая история территории Украины. Докембрий / отв. ред. В. А. Рябенко. – Київ : Наук, думка, 1993. –18 7 с. 5. Геологическая история территории Украины. Палеозой / отв. ред. Д. П. Цегельнюк. – Київ : Наук, думка, 1993. –1 9 9 с. 6. Гурський Д. С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 192 с. 7. Карга геологических формаций докембрия Украинскош щита / ред. Е. М. Лазько. Обтьяснительная записка. – Київ : Госкомгеология Украины, 1991. –116 с. 8. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (пояснювальна записка) / К. Ю. Єсипчук, О. Б. Бобров, Л. М. Степанюк та ін. – Київ : УкрДГРІ, 2003. – 30 с. 9. Круглов С. С., Цыпко А. К., Арсирий Ю. К. и др. Тектоника Украины. – Москва : Недра, 1988. – 254 с. 10.Лазько Е. М. Региональная геология СССР.Т. І. – Москва : Недра, 1975. – 334 с. 11. Милановский Е. Е. Геология ССР. Ч. І. Введение. Древние платформы и метаплатформенные области. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 416 с. 12.Милановский Е. Е. Геология ССР. Ч. 3. Средиземноморский и Тихоокеанский подвижные пояса. Заключение. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 272 с. 13.Паранько І. С. Сіворонов А. О. Геологічна історія території України. Навчальний посібник. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 138 с. 14. Паранько І., Ярков С. Корисні копалини України. Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 344 с. 15. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые / отв. ред. Е. Ф. Шнюков, Г. Н .Орловський. – Київ : Наук, думка, 1986. – 184 с. 16. Рябенко В. А., Міхницька Т. П. Рифей України. – Київ : ІГН НАН України, 2000. –1 7 8 с. 17. Сивий М. Мінеральні ресурси Поділля: Конструктивно-географічний аналіз, синтез. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 656 с. 18. Соллогуб В. Б. Земная кора Украины // Геофизический журнал. – 1982. – Т.4. – № 4. – С.3–25. 19. Соллогуб В. Б., Чекунов А. В. Принципиальные черты строения литосферы Украины // Геофизический журнал. – 1985. – Т .7. – № 6 .– С. 43~54– 20. Чекунов А. В. Структура земной кори и тектоника Юга Европейской части СССР. – Київ : Наук, думка, 1972. – 176 с. 1. Антипов М. А., Бондаренко С. С., Стрепетов В. П., Каспаров С. М. Минеральное сырье. Бром и йод // Справочник. – Москва : ЗАО «Геноинформмарк», 1998. – 30 с. 2. Атлас “Геологія і корисні копалини України” / голов. ред. Л. С. Галецький – КИЇВ : Інститут геологічних наук НАН України, УІЦПТ “Геос–ХХІ століття”, 2001. –168 с. 3. Атлас родовищ нафти і газу України / під ред. М.М. Іванюти. – Львів: Українська нафтогазова академія, 1998. – Т. І – VI – 2340 с. 4.Арбузов В. А., БарбушкинЛ. Г., ЛитвиненкоА. У. и др. Керченский железорудный бассейн. – Москва : Недра, 1967. – 576 с. 5.Ахматов Г. Г., Васильєв Н. Г. Минеральное сырье. Барит // Справочник. – Москва : ЗАО «Геоинформмарк», 1977. – 39 с. 6 .Бабинец А. Е., Мазур В. И. Минеральные и термальные воды Советских Карпат. – Киев : Наук. Думка, 1978. – ібо с. 7. Бака Я. Т., Ильченко И. В. Облицовочный камень. – Москва : Недра, 1992. – 3 03– 8 .Балуиіа О. Е. Никель (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1998. – 49 с. 9. Балуиіа О. Е. Медь (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1998. – бо с. 10. Бартошинский В. 3. Барит минеральных комплексов Украины // Барит. – Москва : Наука, 1986. – 5 – 14. 11. Безуглая М. В., Шумлянский В. А. Сапропель Волыни как перспективное минеральное сьірье // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2000. – № і. – С. ї ї – 13. 12. Белевцев Я. Н., Епатко Ю. М., Веригин М. И. и др. Железорудные месторождения докембрия и их прогнозная оценка. – Київ : Наук, думка. – 1981. – 230 с. 13. Белевцев Я. Н., Коваль В. Б Б акарж иев А. X. и др. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины. – Київ : Наук, думка, 1995. – 397 с. 14. Белоус Я. Т. Железо (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1998. – 91 с. 15. Белоус Я . Т. Титан (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1998. – 48 с. 16. Белоус Я. Т. Бериллий (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1999. – бо с. 17. Белоус Я. Т. Олово (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1999. – 6і с. 18. Бирюлев Г. Н., Гонюх В. М. Минеральное сырье. Сырье стекольное // Москва : ЗАО «Геоинформмарк». – 1998. – 210 с. 19. Бондарчук В. Г. Геологія родовищ корисних копалин України. – Київ : Наук. думка, 1966. – 302 с. 20. Бордюгов В. П., Сальников В. Д., Рудаков А. В. Графит (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1997– – 32 с. 21. Бордюгов В. П. Каолины (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1997– “ 40 с. 22. Бордюгов В. П. Магнезит и талько-магнезит (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1997. – 25 с. 23. Бордюгов В. П . Самородная сера (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1998. – 36 с. 24. Бордюгов В. П. Германий (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1999. – 28 с. 25. Бордюгов В. П. Калийные соли (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 2001. – 51 с. 26.Бочай Л. С. Цирконий, гафний (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1999– – ю і с. 27. Бочай В. Л ., Галецкий Л. С., Кулиш Е. А. и др. Карта золотоносносте Украины. Масштаб і : 500 ооо. Обьяснительная записка, – Київ : Госкомгеологии Украины, 1988. – 102 с. 28.Бочай Л. В., Гурский Д. С., Веселовский Г. С. та ін. Головні геологопромислові типи титанових і цирконієвих розсипних родовищ України та умови їх утворення // Мінер. ресурси України. – 1998.– №3. – С. 10–13. 29. Бочай Л. В., Покидько В. Е., Кулиіи Е. А. и др. Карта редкометального оруденения Украинского щита. М–б і : 1 500 ооо Обьяснительная записка. – Київ : Геоинформ, 1999. – ю о с. 30.Варава К. Н., Вовк И. Ф. Формирование подземных вод Днепровско-Донецкого бассейна. – Киев : Наук, думка, 1977. – ібо с. 31. Веригин М. И., Епатко Ю. М., Орлов В. П. и др. Железисго-кремнистые формации докембрия Европейской части СССР. Прогнозная оценка железорудных месторождений. – Киев : Наук, думка, 1990. – 192 с. 32. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Нефтегазоносность / Кабьіиіев В. П., Шпак П. Ф., Билык О. Д, и др. – Киев: Наук, думка, 1989. – 204 с. 33. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР, Т.і. Угольные бассейны и месторождения юга Европейской части СССР, – Москва : Госгеолтехиздат, 1963* – 1201 с. 34. Геология ртутных месторождений и рудо проявлений Украины / под ред. В. И. Скаржинского. – Киев : Наук. Думка, 1975. – 286 с. 35. Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат / под ред. Глушко В. В., Круглова С. С. – Москва : Недра, 1971. –364 с. 36. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України / Бобров О. Б., Сіворонов А. О., Бурський Д. С. та ін. – Київ : УкрДГРІ, 2004. – 368 с. 37. Геология шельфа УССР. Нефтегазоносность / Богаец А. Т., Бондарчук Г. К., Леськив И. В. и др. – Київ : Наук, думка, 1986. – 152 с. 38. Бурський Д. С. Концептуальні засади державної мінерально–сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 192 с. 39 – Бурський Д. С., Калінін В. Лебідь М. І. та ін. Закономірності розміщення родовищ твердих корисних копалин на території України // Мінер. ресурси України. – 2000. – № і. – С. 15 – 19. 40.Бурський Д. С., Калінін В. І., Пижук І. П. та ін. Стан мінеральносировинної бази кольорових металів України // Мінер. ресурси України. – 2000. – № 4. – С. 2 – 5. 41. Бурський Д. С.у Приходько В. Л., Білоус В. В. Самородна мідь Волині // Мінер. ресурси України. – 1995. – № 2. – С. 5 – 6. 42.Дворников А. Б., Кирикилица С. Н. Ртутоносность углей Донецького бассейна. – Москва : Недра, 1987. – 158 с. 43. Донской А. Н., Кулииі Б. А. Перспективы создания собственной базы для производства алюминия из нефелиновых пород Украины // Мінер, ресурси України. – 2003. – N2 2. – С. 9 – ю . 44. Зарицкий А. И., Бурова Б. П. Флюоритовые месторождения Украины // Разведка и охрана недр. – 1973– – N° 9. – С. 5 – 10. 45. Зарицький О. І., Лебідь М. І., Куліш Є. О. та ін. Рудні ресурси чорної металургії // Мінер, ресурси України. – 1994. – № і. – С. ю – 13. 46. Заря В. Ф., Флоринская В. Н. Донецкая ртутная провинция // Геол. журн. – 1992. – № 5. – С. 103 – 114* 47. Івантииіин М. М. Два типи корінних проявів молібдену на Україні // Геол. журн. – 1947– “ №8. – С. 27 – 32. 48. Иванов В. В., Невраев Б. А. Классификация подземных минеральных вод. – Москва : Недра, 1964. – 187. 49.ІсаковЛ., В., Бобров О. Б. Літієносні пегматити Шевченківського пегматитового поля (західне Приазов’я) // Мінер, ресурси України. – 2000. № 1. – С. 23 – 30. 50 .Калінін В. І., Хрущов Д. П., Чумак Д. М. Соляні ресурси України // Мінер. ресурси України. – 2003. – № 3. – С. її – 15. 51. Каневский А. Я. Хромитовые руды Украины. // Мінер, ресурси України – 1996. – № 3. – С. 13 – 13. 52. Кітура В., Сивий М. Мінеральні води Тернопільщини // Наук. зап. Тер ноп. пед. Ун-тету. Серія: географія. – 2002. – № 2. – С. 59 – 62. 53. Кривонос В. П., Панов Б. С., Полуновский Р. М. и др. Новая сырьеван база ставролита в Украине. // Разведка и охрана недр. – 1989. – № 12. – С. 28–32. 54. Критерии прогнозирования месторождений Украинского щита и его обрамлення / отв. ред. Н. П. Семененко. – Киев : Наук, думка, 1975. – 560 с. 55. Крупський Ю. 3 . Проблеми нафтогазоносності Волино-Подільської окрш ни Східноєвропейської платформи // Мінер, ресурси України. – 1995. № 1. – С. 7 – 9. 56. Крупський Ю. 3. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – Київ : УкрДГРІ, 2001. –144 с. 57. Кулиш Е. А., Лебедь Я. И., Суходольский К. А. Минеральные ресурсы Украины. Неметаллическое минеральное сырье для черной металлургии. – Киев : АН и Госкомгеологии Украины, 1993* – 78 с. 58. Лавінюков В. І., Пижук І. П., Чумак Д. М. Стебницьке родовище – головний об’єкт видобутку калійних солей в Україні // Мінер, ресурси України. – 2003. – № 3. – С. 15 – 16. 59. Лазаренко Е., Гнилко М., Зайцева В. Металлогения Закарпатья. – Львов: Изд-во Львов. Ун-тета, 1968. – 175 с. 60.Лазько Е. М., Сиворонов А. А ., БобровА. Б., ГурскийД. С. Металлогения архея. – Львов: ЗУКЦ, 2005. – 158 с. 61. Макаренко Д. Е. Горный Крьім. Геология и полезные ископаемые. – Киев : Наук, думка, 1968. – 184 с. 62. Металіді В. С., Кондратенко П. А., Парфенюк В. О. // Мінер, ресурси України. – 1997. – № і–. – С. 10–13. 63. Металіді В. С., Шепель І. В. Сировинна база фосфоритів України // Мінер, ресурси України. – 1998. – № 4, – С. 14 – 18. 64. Металічні корисні копалини України. Підручник / В. А. Михайлов, В. І. Шевченко, В. В. Огар та ін. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 463. 65. Металлогения Украины и Молдавии / под ред. Я. Н. Белянцева – Киев : Наук, думка, 1974* – 512 с 66. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Том І. Металлические полезные ископаемые / Гурский Д. С., Есипчук К. Е., Калинин В. И. и др. – Киев – Львов: Изд-во «Центр Европы», 2005. – 785 с. 67. Мінеральні ресурси України та світу / Ю. І. Третьяков, В. І. Мартинюк, А. Г. Субботін та ін. – Київ : Геоінформ України, 2007. – 560 с. 68. Музей коштовного декоративного каміння / під ред. В. І. Павлииіина. – Київ : ДГЦ України, 2001. – ю о с. 69. Нафта і газ України / під ред. М. М. Іванюти. – Полтава: Українська нафтогазова академія, 1988. – 407 с. 70. Неметалічні корисні копалини України. Підручник / В. А. Михайлов, Г. Ф. Виноградов, М. В. Курило та ін. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський Університет», 2008. – 494 с. 71. Паламарчук І. К. Торфово-болотний фонд: раціональне використання і охорона. – Київ : Урожай, 1986. – 137 с. 72. Панов Б. С. Девонські мідисті пісковики в Донецькому басейні // Доп. АН УРСР. – 1964. – № її. – С. 1514 – 516. 73. Панченко В. И., Василишин И. С., Павлишин В. И. Жильный кварц Украины, возможности его промышленного использования // Минералогия рудных месторождений Украины. – Київ : Наук, думка, 1984. – С. 237–245. 74. Паранько /., Ярков С. Корисні копалини України. Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 344 с. 75. Пилипчук А. Д. Польовошпатова сировина (геолого-економічний огляд). – Київ : Геоінформ, 2004. – 52 с. 76. Пилипчук А. Д. Скляна сировина (геолого-економічний огляд). – Київ : Геоінформ, 2005. – 82 с. 77. Посохов Е. В., Толстихин Н. И. Минеральные воды. Лечебные, промышленные, энергетические. – Л.: Недра, 1977. – 239 с. 78. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемьіе / Шнюков Е. Ф., ЧекуновА. ВВялов О. С. и др. – Киев : Наук, думка, 1986. – 184 с. 79. Розанов К. И., Лавриненко Л. Ф. Редкометальные пегматитьі Украины. – Москва : Наука, 1979. – 139 с. 80. Сабьітов А. А., Зайнуллин И. К., Ковальский Ф. И. и др. Минеральное сьірье. Глины // Справочник. – Москва : ЗАО «Геоинформмарк», 1997. – 65 с. 81. Сальников В. Д., Бордюгов В . П. Фосфатное сырье (геолого-экономический обзор). – Киев : Геоинформ, 1999– “ 55 с. 82. Сивий М. Мінеральні ресурси Поділля: Конструктивно-географічний аналіз, синтез. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 656 с. 83. Сивоконь В. И. Украинская каолиноносная провинция // Месторождения каолинов СССР. – Москва : Недра, 1974. – С. 37–46. 84. Сеньковский Ю. Н., Глуиіко В. В., Сеньковский А. Ю. Фосфориты запада Украины. – Киев : Наук. Думка, 1989. – 182 с. 85. Сребродольский Б. И. Мир янтаря. – Киев : Наук, думка, 1988. – 144 с. 86. Сябряй В. Т. Вугілля на території України. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 8і с. 87. Торфово-болотний фонд УРСР, його районування та використання / відп. ред. Г. І. Біаик. – Київ : Наук, думка, 1973. – 264 с. 88. Третьяков Ю. И., Сальников В. Д. Вольфрам (геолого-экономический обзор). – Київ : Геопрогноз, 1998. – 78 с. 89. Третьяков Ю. И., Сальников В. Д. Свинец и цинк (геолого-экономический обзор). – Киев : Геоинформ, 1998. – 123 с. 90. Третьяков Ю. И., Сальников В. Д. Золото (геолого-экономический обзор). – Киев : Геоинфор, 1999– ” *52 с. 91. Третьяков Ю. И., Сальников В. Д. Серебро (геолого-экономический обзор). – Київ : Геоинформ, 1999– ” 75 с. 92. Трофимов В. С. Янтарь. – Москва : Недра, 1974. – 184 с. 93. Шестопалов В. М. Естественные ресурсы подземных вод платформенных артезианских бассейнов. – Киев : Наук, думка, 1981. – С. 196. 94.Шестопалов В. М. Перспективы поисков минеральных вод типа «Нафтуся» // Разведка и охрана недр. – 1986. – № 5. – С. 22 – 28. 95. Шестопалов В. М., Ищенко А. П. О Подольской области минеральннх вод типа «Нафтуся» // Геол. журн. – 1985. – № і. – С. 62–68. 96. Шнюков Е. Ф., Орловский Г. Н., Панченко Н. А. и др. Марганцевые руды Украины. – Київ : Наук, думка, 1988. – 220 с. 97. Юиіин А. А., Лебедь Н. И. Платина Украины: история, состояние, перспективи // Минер. Журн. – 1998. – № і. – С. 130–138. 98.Яценко Г. М., Бабынин А. К., Гурский Д. С. и др. Месторождения золота на гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита. – Київ : Геоинформ, 1998. – 256 с. 99. Яценко Г. М., Гайовський О. В., Сливко Є. М. та ін. Металогенія золота платформних структур Українського щита (Кіровоградський блок). – Київ : Логос, 2009. – 243 с. 100.Яценко Г. М.у ГурскийД.С., Сливко Е. М. и др. Алмазоносние формации и структури юго-западной окраини Восточно-Европейской платформи. Опит минерагении алмаза. – Київ : УкрДГРИ, 2002. – 331 с. 1. Адаменко О.М., Рудько Г. Екологічна геологія. – Київ : Манускрипт, 1997. – 349 с. 2. Алымов А. Н. Минеральные ресурсы Украины и проблемы комплексного их использования. – Киев : Наук, думка, 1987. – 187 с. 3.Атлас “Геологія і корисні копалини України” / гол. ред. Л. С. Галецький – Київ : Інститут геологічних наук НАН України, УІЦПТ “Геос–ХХІ століття”, 2001. – 168 с. 4. Бент О. Й. Зниження рівня техногенної напруженості – важливе економічне завдання // Мінерал, ресурси України, 1996. – № 3. – С. 17–24. 5. Данилшиин Б. М., Дорогунцов С. Мііценко В. С. та ін. Природно–ресурсний потенціал сталого розвитку України. – Київ : Наук, думка, 1999. – 716 с. 6.Лобанов Н. Я. Зкономическая оценка месторождений и рациональное использование недр. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 187 с. 7. Мельников Н. В. Минерально-сырьевые ресурси и комплексное их освоение. – Москва : Наука, 1987. – 300 с. 8. Новиков 3 . А., Блехцин И. Я. Минерально-сырьевой потенциал. Освоение и рациональное использование. – Л.: Недра, 1987– – 93 с. 9. Паранько І. С., Темченко А. Г., Сидоренко В. Д. Аналіз проекту нової редакції кодексу про надра і пропозиції щодо його вдосконалення // Збірник наукових праць Українського геологорозвідувального інституту. – 2008. – № 4. – 17–25. 10. Паранько І. СВасиленко Т. А. Створення сировинних баз альтернативних корисних копалин – шлях до покращення екологічного стану гірничодобувних регіонів (на прикладі Криворізького басейну) // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Мат. Четвертих Всеукраїнських талієвських читань присвячених пам’яті засновника природоохоронного руху України професора харківського університету В. І. Талієва. Вип. 2 (18). – С. 91–102. 11. Педан М. П., Мыценко В. С. Комплексное использование минеральных ресурсов. – Київ : Наук, думка, 1981. – 217 с. 12. Подвишенский С. Н., Чалов В. И., Кравчино О. П. Рациональное использование природних ресурсов в горнодобывающем комплексе. – Москва : Недра, 1988. – 227 с. 13. Сивий М. Мінеральні ресурси Поділля: Конструктивно-географічний аналіз, синтез. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 656 с. 14. Хачатуров Т. С. Экономика природопользования. – Москва : Наука, 1987. – 255 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5151
https://doi.org/10.31812/123456789/5151
Розташовується у зібраннях:Кафедра географії та методики її навчання (навчально-методичні матеріали)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мінерально-сировинний потенціал України-1-24.pdf3.61 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-25-30.pdf1.21 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-31-50.pdf3.44 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-51-88.pdf6.59 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-88-112.pdf4.48 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-113-140.pdf5.05 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-141-161.pdf3.79 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-162-182.pdf3.86 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-183-209.pdf4.76 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-210-229.pdf3.58 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-230-248.pdf3.46 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-249-260.pdf2.23 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-261-267.pdf1.28 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-268-278.pdf1.94 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Мінерально-сировинний потенціал України-279-303.pdf4.67 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.