Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4535
Назва: STEM-компетентності: сутність та структура
Автори: Пилипенко, Ольга Сергіївна
Ключові слова: компетенція
компетентність
ключові компетентності
STEM-компетентності
STEM-освіта
Дата публікації: 2021
Бібліографічний опис: Пилипенко О. С. STEM-компетентності: сутність та структура / О. С. Пилипенко. - 2021.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена дослідженню проблеми моделювання структури та змісту математичної компетентності та компетентності у галузі науки, технологій та інженерії (STEM-компетентностей) учнів. Автором зазначено, що для України сьогодні актуальною постає проблема активного творчого розвитку учнів, які вміють мобілізувати знання на практиці та швидко адаптуватися до нестандартних ситуацій. Це зумовлює пошук забезпечення високої якості освіти на всіх рівнях. Можливим рішенням цієї проблеми є організація STEM-навчання, що вимагає формування в учнів STEM-компетентностей. Автором здійснено аналіз існуючих в наукових публікаціях та офіційних документах означень понять компетенція, компетентність, STEM-компетентності. З’ясовано компоненти STEM-компетентності, серед яких когнітивна, рефлексивно-аналітична, операційно-діяльнісна, ціннісно-мотиваційна. У статті визначено основні складові STEM-компетентності, яка складається зі здатності визначити проблему, умінні логічно розмірковувати, обґрунтовувати свої дії, розуміти та аналізувати різні точки зору у вирішенні проблем, вмінні нетрадиційно вирішувати проблему, здійснювати аналіз та оцінку отриманих результатів, формулювати дослідницьке завдання та визначати шляхи його вирішення, застосовувати знання в різних життєвих ситуаціях. З’ясовано, що методики, які спрямовані на формування STEM-компетентності учнів мають ґрунтуватися на застосуванні компетентнісного, діяльнісного та системного підходів до організації навчання. У роботі наголошується, що ключові компетентності за державний стандарт базової середньої освіти в Україні ґрунтуються на рекомендаціях Ради Європейського Союзу. Автором здійснено порівняння ключових компетентностей для навчання протягом усього життя в Україні та в Європейського Союзі, детально розглянуто уміння та ставлення пов’язані з STEM-компетентністю. Виявлено, що математичну компетентність та компетентність у галузі науки, технологій та інженерії в Європейському Союзі виділяють як єдине ціле, на відмінну від України.
Опис: Закон України “Про освіту”. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 17.08.2021). Нова українська школа : порадник для вчителя / заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2017. 206 с. Поліхун Н. І., Постова К. Г., Сліпухіна І. А., Онопченко Г. В., Онопченко О. В. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : метод. реком. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с. Проєкт концепції STEM-освіти в Україні. URL: http://mkkor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (дата звернення: 26.03.2018). Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие. Москва, 1998. Balyk N., Barna O., Shmyger G., Oleksiuk V. Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies. ICT in Education, Research and Industrial Applications : Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 14th Int. Conf. ICTERI 2018. P. 440-450. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/ 123456789/12341. Jang H. Identifying 21st Century STEM Competencies Using Workplace Data. Journal of Science Education and Technology. 2015. Vol. 25, Issue: 2, P. 284-301. References Zakon Ukrainy “Pro osvitu”. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia: 17.08.2021). Nova ukrainska shkola : poradnyk dlia vchytelia / zah. red. N. M. Bibik. Kyiv : TOV “Vydavnychyi dim “Pleiady”, 2017. 206 s. Polikhun N. I., Postova K. H., Slipukhina I. A., Onopchenko H. V., Onopchenko O. V. Uprovadzhennia STEM-osvity v umovakh intehratsii formalnoi i neformalnoi osvity obdarovanykh uchniv : metod. rekom. Kyiv : Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy, 2019. 80 s. Proiekt kontseptsii STEM-osvity v Ukraini. URL: http://mkkor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (data zvernennia: 26.03.2018). Selevko G. K. Sovremennyie obrazovatelnyie tehnologii : ucheb. posobie. Moskva, 1998. Balyk N., Barna O., Shmyger G., Oleksiuk V. Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies. ICT in Education, Research and Industrial Applications : Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 14th Int. Conf. ICTERI 2018. P. 440-450. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/ 123456789/12341. Jang H. Identifying 21st Century STEM Competencies Using Workplace Data. Journal of Science Education and Technology. 2015. Vol. 25, Issue: 2, P. 284-301.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4535
https://doi.org/10.31812/123456789/4535
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2021 Пилипенко (прийнято фахова).pdf296.73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.