Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3787
Назва: Олександр Опанасович Любар – український учений-етнопедагог, дослідник історії національної освіти (до 80-річного ювілею професора, проректора з навчальної роботи (1983–2005 рр.) Криворізького державного педагогічного інституту/університету)
Автори: Дікунова, Олена Анатоліївна
Кочерга, Світлана Олегівна
Віняр, Ганна Миколаївна
Ключові слова: професори Криворізького педагогічного
Олександр Опанасович Любар
Криворізький державний педагогічний університет
етнопедагогіка
історія національної освіти
вчені-етнопедагоги
Дата публікації: 2020
Видавництво: КДПУ
Бібліографічний опис: Олександр Опанасович Любар – український учений-етнопедагог, дослідник історії національної освіти (до 80-річного ювілею професора, проректора з навчальної роботи (1983–2005 рр.) Криворізького державного педагогічного інституту / університету) : біобібліографічний покажчик / Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд. О. А. Дікунова, С. О. Кочерга ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2020. – 65 с. (Серія «Пам’яті професорів Криворізького педагогічного». Вип. 6).
Короткий огляд (реферат): Покажчик присвячено Олександру Опанасовичу Любару – українському вченому-етнопедагогу, кандидату педагогічних наук, професору, декану факультету підготовки вчителів початкових класів (1975–1983 рр.), проректору з навчальної роботи (1983–2005 рр.) Криворізького державного педагогічного інституту / університету. У покажчику репрезентовано бібліографію праць О. О. Любара. Представлено наукові видання, підручники, навчальні посібники, публікації в збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті в періодичних виданнях. У покажчику також подано бібліографію науково-педагогічної й громадської діяльності професора О. О. Любара. Покажчик адресовано науковцям – освітянам, викладачам закладів вищої освіти, аспірантам, студентам з метою популяризації наукової спадщини О. О. Любара.
Опис: Ашурко Ю. Перша ластівка [Рецензія] / Ю. Ашурко // Кур’єр Кривбасу. – 1995. – № 34. – С. 7. – Рец. на кн.: Любар О. О., Федоренко Д. Т. «Історія педагогічної думки і освіти в Україні. Кн. 1: Дохристиянський період. – Київ, 1993. – 109 с. Чубенко Є. Запламеніло сяйво епохи [про книгу О. О. Любара, Д. Т. Федоренка «Історія української педагогіки»] / Є. Чубенко // Червоний гірник. – 1999. – № 42. Факультет підготовки вчителів початкових класів. Олександр Опанасович Любар – декан факультету (1975–1983 рр.) // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 / упоряд.: О. О. Любар, Д. Т. Федоренко ; за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2000. – С. 73–75. Білоконенко Л. А. Життя, присвячене педагогіці: Олександр Опанасович Любар / Л. А. Білоконенко // Університетські новини. – 2005. – № 4. – С. 1. Олександр Опанасович Любар // Криворізький державний педагогічний університет. 75 років / упоряд. О. О. Любар ; голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг, 2005. – С. 4; 8; 41–42. Любар Олександр Опанасович // Криворізький державний педагогічний університет. 75 років. – Кривий Ріг, 2005. – С. 4. Кафедра теорії і практики дошкільного виховання та початкового навчання. Завідувач кафедри – Олександр Опанасович Любар – професор // Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України / за ред. Б. М. Жебровського. – Київ, 2006. – С. 44–45. Пам’яті Олександра Опанасовича Любара [слово прощання від редакції часопису «Українознавство»] [Електронний ресурс] // Українознавство. – 2006. – № 2 (19). – С. 365. – Режим доступу: http://archive.nndiuvi.org.ua/text.html?id=381&number=59&category=21 Панчук Л. В. Олександр Опанасович Любар – оберіг пам’яті університетського родоводу / Л. В. Панчук // Університетські новини. – 2006. – № 3. – С. 3. Слово прощання [пішов із життя Олександр Опанасович Любар – відомий учений у галузі історії педагогіки, етнопедагогіки, українського шкільництва, професор Криворізького державного педагогічного університету] // Червоний гірник. – 2006. – № 70–71 (4 травня). – С. 23. Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи [про хрестоматію «Історія української школи і педагогіки» / упоряд. О. О. Любар] / П. Кононенко // Українознавство. – 2010. – № 1 (34). – С. 11. Пам’яті Олександра Опанасовича Любара : матер. наук.-практ. конф. «Сучасна українська початкова школа: реалії та перспективи», присвяченої 70-річчю з дня народження видатного українського педагога, професора, проректора (1983–2005 рр.) з навчальної роботи КДПІ/КДПУ, м. Кривий Ріг, КДПУ, 5–6 травня 2010 р. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. Любар Олександр Опанасович – український етнопедагог, знавець і дослідник проблем національної освіти і виховання // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / НАПН України ; Ін-т вищої освіти ; редкол.: Я. В. Шрамко [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 102–104, 114. Любар Олександр Опанасович [Біографічна довідка, наукові досягнення, основні наукові праці] // Професори Криворізького педагогічного / упоряд. В. А. Фінічева, О. А. Дікунова ; редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – C. 20–21; 112–113. Постаті Криворізького педагогічного вишу. Любар Олександр Опанасович // Освітньо-інтелектуальний центр Дніпропетровщини (до 85-річчя заснування Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») : бібліографічний покажчик / упоряд. О. А. Дікунова. – Кривий Ріг, 2015. – С. 52–53; 101–102; 187. Історія університету. О. О. Любар – науковий керівник науково-дослідної лабораторії з проблем національної педагогіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/istoriia-universytetu.html Еліта криворізької педагогіки. Дослідження працівниками музею історії університету. Любар Олександр Опанасович // Педагогічні замальовки : нариси / автор-упоряд. Т. Г. Крамаренко. – Кривий Ріг. 2018. – С. 17–18. Історія кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. О. О. Любар – засновник і завідувач кафедри теорії і практики дошкільного виховання і початкового навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kdpu.edu.ua/sotsialnoi-pedahohiky-i-sotsialnoi-roboty/zahalnainformatsiia/pro-kafedru/538-istoriya-kafedry.html
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3787
https://doi.org/10.31812/123456789/3787
Розташовується у зібраннях:Бібліографічна продукціяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.