Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2634
Назва: Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства
Автори: Брюховецький, Микола Миколайович
Ключові слова: знання
інформаційне суспільство
засоби праці
продукт праці
предмет праці
інтелектуальна праця
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво "Гілея"
Бібліографічний опис: Брюховецький М. М. Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства / М. М. Брюховецький ; гол. ред. В. М. Вашкевич // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – Київ, 2017. – Вип. 121 (6). – С. 71-75.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є дослідження впливу знання як соціально-економічного чинника розвитку інформаційного суспільства в різних його проявах на такі складові елементи виробництва як засоби праці, продукт праці та предмет праці. Фіксується тенденція поглиблення зв’язку знання із вказаними елементами виробництва на стадії інформаційного суспільства, порівняно з попередніми епохами розвитку суспільства. Здійснюється спроба через зростаючу роль знання в предметі праці обґрунтувати еволюцію праці з фізичної в бік інтелектуальної та стрімке розповсюдження останньої в інформаційному суспільстві. Робиться висновок, що зростаючий зв'язок знання з елементами виробництва та поширення інтелектуальної праці призводять до ряду соціальних наслідків, серед яких майже повна неможливість експлуатації в умовах домінування інтелектуальної праці, переосмислення традиційного соціального і правового поняття власності при відході від виключно матеріального розуміння засобів, продукту і предмету праці, а також переосмислення функції капіталіста, як власника засобів і продуктів праці, постачальника предмета праці у виробництво, а отже і організатора виробництва взагалі.
Опис: 1. Окинавская Хартия глобального информационного общества / Електронна бібліотека офіційних документів. URL: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата звернення: 12.04.2016). 2. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» [Программа ЮНЕСКО]. – URL: http://library.zntu.edu.ua/zakon/00_uiv.html (дата звернення: 01.09.2016). 3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16 (дата звернення: 02.06.2016). 4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. – М.: Academia, 2004. – CLXX, 788 с. 5. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием или история будущего // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под редакцией В. Л. Иноземцева. – M.: Academia, 1999. – С. 337-371. 6. Machlup, F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962. – 416 p. 7. Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 3-19. 8. Thurow L. C. Building Wealth: New Rules for Individuals, Companies, and Nations / The Atlantic Monthly; June 1999; Building Wealth - 99.06 (Part Four): – Volume 283. – No. 6. – P. 57-69 URL: https://www.theatlantic.com/past/docs/issues/99jun/9906thurow.htm (дата звернення 05.05.2016) 9. Drucker P. F. Post-Capitalist Society. – London & New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2011 – 208 p. 10. Тоффлер Э. Третья волна / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2004. – 781 с. 11. Гидденс Э. Последствия современности / Пер. с англ. Г. К. Ольховикова; Д. А. Кибальчича. – М.: Праксис, 2011. – 352 с. 12. Пильцер П. Безграничное богатство. Теория и практика «экономической алхимии» // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – M.: Academia, 1999. – С. 401-428. 13. Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – M.: Academia, 1999. – С. 432-447. 14. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000. – 304 с. 15. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. – М.: Политиздат, 1991. – 287 с. 16. Орлов В. В. Теория постиндустриального общества и трудовая парадигма в социальной философии // Вестник Пермского университета. Серия «Философия». – 2009. – Вып. 5 (31). – С. 4-11. 17. Кушерець В. І. Знання в синергетичній моделі успіху // Практична філософія. – 2003. – № 2. – С. 52-58. 18. Лях В. В. Свобода в контексті становлення інформаційного суспільства // Сучасне філософське антропологічне знання в контексті викликів доби: дев’яті Шинкаруківські читання: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 18 квітня 2014 р. / Нац. акад. наук України та ін. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – С. 86-106. 19. Геец В. М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний // Социально-экономические проблемы информационного общества. – Сумы: Университетская книга, 2005. – С. 16- 33. 20. Мельник Л. Г. Информационная экономика. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с. 21. Моторна І. І. Персонал як основний ресурс нової економіки – економіки знань // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 7. – С. 32-39. 22. Гринин Л. Е. Производительные силы и исторический процесс / Изд. 2-е, перераб. и доп. – Волгоград: Учитель, 2003. – 306 с. 23. Рыбалкин В. А., Янюк Э. Н. О процессе производства как объекте политической экономии // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – Том 1. – № 3. – С. 4-10. 24. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. В 4 томах. Процесс производства капитала. – М.: Политиздат, 1983. – Т. 1. – Кн. 1. – 905 с. – с. 5-737. 25. Семенов Ю. И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному). – М.: Красанд, 2014. – 720 с. 26. Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. Перевод с англ. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с. 27. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М.: Наука, 1980. – 360 с. 28. Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы общества. – СПб.: Знание, 2002. – 199 с. 29. Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 568 с. 30. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И. С. Королева. – М.: Юрист, 2003. – 604 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2634
https://doi.org/10.31812/123456789/2634
Розташовується у зібраннях:Кафедра філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Знання як соц-ек чинник інф сусп.pdf229.38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.