DSpace Repository

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Title

Browsing Кафедра інформатики та прикладної математики by Title

Sort by: Order: Results:

 • Вовк, А. І.; Гірник, А. В.; Неминуща, А. Ф.; Хоменко, О. І.; Шокалюк, Світлана Вікторівна; Теплицький, Олександр Ілліч (Видавничий відділ НМетАУ, 2008)
  Застосування стандартів дозволяє побудувати відкрите, модифіковане та масштабоване plug-and-play середовище мобільного навчання, що надаватиме широкий спектр освітніх послуг.
 • Лякутин, Вадим Витальевич (Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015-12-25)
  Целью данной работы является описание применения мобильных технологий в дистанционном обучении для дальнейшего проектирования и создания мобильного программного модуля для системы дистанционного обучения (СДО) «Херсонский ...
 • Кухаренко, Владимир Николаевич (Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014-12-25)
  Цель исследования – определить базовые облачные технологии куратора содержания. К задачам исследования относится обоснование выбора инструментов сбора, фильтрации и распространения тематической информации куратором для ...
 • Шокалюк, Світлана Вікторівна; Мінтій, Ірина Сергіївна (КНУБА, 2015)
  Наведено схему бібліографічного опису електронного навчального курсу як електронного навчального ресурсу віддаленого доступу.
 • Пікалова, Валентина Валеріївна (Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015-12-25)
  Мета дослідження: розглянути сутність та структуру інструктивних масових відкритих дистанційних курсів (МВДК) з математики та інформатики провідних університетів світу, що розміщені на платформах Udacity, Coursera та edX. ...
 • Рудовол, Л. В.; Соловйов, Володимир Миколайович (ТНУ, 2011)
  Метою роботи є дослідження кризових явищ задля виявлення індикаторів передкризових станів на підставі аналізу часових рядів (зокрема фондових індексів) за допомогою методу вейвлет ентропії.
 • Міненко, Павло Олександрович; Римарчук, Б. І.; Грищенко, Т. С.; Грищенко, М. А. (2017)
  Мета. Метою даної роботи є розробка методу зменшення втрат руди на лежачому боці за рахунок використання ВКЗ та ГКЗ. Відбійка руд у камері за допомогою свердловинних зарядів показує, що втрати чистої руди на лежачому боці ...
 • Теплицький, Ілля Олександрович; Семеріков, Сергій Олексійович (Видавництво Східноукраїнського державного університету, 1998)
  Розглянуто методику початкового ознайомлення студентів та старших школярів з уявленнями про фрактальні об’єкти. На основі досвіду роботи авторів з комп’ютерного моделювання пропонується набір алгоритмів для створення моделей ...
 • Міненко, Павло Олександрович; Ліплянська, В. В.; Горожанкіна, Н. А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014)
  Використано метод ранжування за комплексом статистичних показників з метою визначення проблемності відповідного регіону з того чи іншого параметру щодо інших адміністративно-територіальних одиниць.
 • Мінтій, Ірина Сергіївна; Придача, Тетяна Василівна (ЧДТУ, 2018-05)
  У проведеному дослідженні на основі аналізу визначено, що актуальним є питання підготовки майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі, зокрема при виконанні обов’язків класного ...
 • Хараджян, Наталя Анатоліївна; Слюсаренко, Микола Анатолійович (Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017)
  Метою дослідження є аналіз можливостей використання web-орієнтованої системи Wolfram|Alpha при вивченні фізики. Задачі: розглянути можливості використання web-орієнтованої системи Wolfram|Alpha при вивченні фізики. Об’єктом ...
 • Шарапов, О. Д.; Соловйов, Володимир Миколайович (КНЕУ, 2008)
  У роботі розглянуто методи розрахунку значень вейвлет-ентропії на основі дискретного та неперервного вейвлет-перетворення. За допомогою описаних методів проведено аналіз трьох економічних криз минулого сторіччя та зроблено ...
 • Моркун, Володимир Станіславович; Семеріков, Сергій Олексійович; Грищенко, Світлана Миколаївна; Зелінська, Сніжана Олександрівна; Зелінський, Сергій Сергійович (The University of Chicago Press, 2017-08)
  Актуальність матеріалу, висвітленого у статті, обумовлена необхідністю забезпечення ефективності навчального процесу в підготовці інженера гірничого профілю. Висвітлено поняття геоінформаційні технології та лекція. Розкрито ...
 • Головко, Денис Вікторович; Зезуль, Ігор Вячеславович; Мінтій, Ірина Сергіївна (Візаві, 2021)
  WPS Office – це один з безкоштовних офісних пакетів для Linux. Програма повністю кросплатформна і може працювати в Windows, Mac, iOS і Android. У WPS Office є платні функції, такі як друк або збереження в PDF. Але для ...
 • Єчкало, Юлія Володимирівна (Видавничий відділ НМетАУ, 2012-04-06)
  Розглядається використання Документів Google для організації спільної роботи зі створення комп’ютерної моделі фізичного процесу.
 • Грунтова, Тетяна Василівна (Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018-05-14)
  Метою дослідження є підготовка іноземних громадян до вивчення дисциплін природничого циклу у складі основних навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Завдання дослідження: розробка способів застосування ...
 • Соловйов, Володимир Миколайович; Данильчук, Г. Б. (КЕІ КНЕУ, 2008)
  Останніми роками було використано кілька підходів для ідентифікації механізмів, що лежать в основі розвитку та функціонування складних систем. Особливо корисні результати було отримано при їх дослідженні методами теорії ...
 • Пилипенко, Ольга Сергіївна; Мельниченко, Юлія Анатоліївна; Крамаренко, Тетяна Григорівна (ХНАДУ, 2017)
  Метою статті є аналіз педагогічних аспектів використання у навчанні мультимедійної дошки з метою підвищення якості освіти.
 • Сєдих, Ольга Леонідівна; Маковецька, Світлана Василівна (Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015-09-04)
  В даній статті запропоновано впровадження інформаційних технологій при вивченні курсу вищої математики (розділ аналітична геометрія), що відкриває перспективу розширення та поглиблення бази знань студентів, інтенсифікації ...
 • Турінов, Андрій Миколайович; Галдіна, Олександра Миколаївна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2017)
  Статтю присвячено одному з актуальних питань сучасної педагогіки – застосуванню методу комп’ютерного моделювання в навчальному процесі, зокрема при розв’язанні розрахункових задач загальної та теоретичної фізики в середовищі ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account