Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5626
Назва: Міфопоетика романів Дари Корній "Гонихмарник" та "Зворотний бік світла"
Автори: Тищенко, Ольга Анатоліївна
Ключові слова: міфопоетика
роман-фентезі
українська міфологія
Дата публікації: 7-гру-2021
Бібліографічний опис: Тищенко О. А. Міфопоетика романів Дари Корній "Гонихмарник" та "Зворотний бік світла" : магістерська робота / О. А. Тищенко ; наук. керівник - канд. філол. наук, доц. Н. Г. Мельник. - Кривий Ріг : КДПУ, 2021. - 63 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі досліджено специфічні особливості міфопоетики фантастичних романів Дари Корній «Гонихмарник» та «Зворотний бік світла». Письменниця презентує власну міфопоетичну модель сучасного світу, реалізовану в системі міфологічних образів, символів та архетипів. Акцентовано на специфіці поєднання у творах української та інших національних міфологій, що дозволяє письменниці осучаснити «вічні» питання людського життя.
Опис: 1. Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. Москва : София, 2003. 240 с. 2. Войтович Валерій. Українська міфологія. К. : Либідь, 2002. 664 с. 3. Войтович Валерій. Міфи та легенди давньої України. Тернопіль : Навчальна книга Богдан. 2005. 392 с. 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 1440 с. 5. Гнатюк В. М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим та біограф. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк; Вст. ст. А. П. Пономарьова; іл. В. І. Годієнка. Київ : Либідь, 1991. С. 383-407. 6. Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. Київ : Факт, 2008. 284 с. С. 40. 7. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ : Критика, 2005. 263 с. 8. Дербенева Л. В. Архетип и миф как архаические составляющие русской реалистической литературы XIX века. Ивано-Франковск : Факел, 2007. 428 с. 9. Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим. та біограф. нариси А. П. Пономарьова. К : Либідь,1991. С. 430-498. 10. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історико-релігійна монографія. Видання друге. Київ : АТ «Обереги»,1994. 424 с. 11. Киченко А. С. Мифопоэтические формы в фольклоре и истории русской литературы XIX века. Черкассы : Изд-во Черкасского университета, 2003. 372 с. 12. Коляда О. В. Мифопоэтика драматургии абсурду (на материале драматических произведений Семюэля Беккета). Автореф. дис. … канд. філол. наук / 10. 01. 06. Житомир, 2008. 20 с. 13. Корниенко О. А. Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х годов XX века: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья: Монография. К. : Логос, 2006. 332 с. 14. Корній Дара. Зворотний бік світла. Харків, 2013. 62 с. URL : https://www.rulit.me/books/zvorotnij-bik-svitla-read-358668-111.html (дата звернення: 14.11.21) 15. Кобзар О. І. Міфопоетика як предмет і метод літературознавчого дослідження. Наукові записки. Випуск 15. Серія «Філологічна», 2010. С. 131-139. URL : http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10247/1/Nznuoaf_2010_15_23%20%281%29.pdf (дата звернення: 10.10.21) 16. Костюк Ірина. Міфологема: історія поняття в науковому дискурсі / ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Випуск 22. С. 405-415. URL : https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/22/38.pdf (дата звернення: 14.11.21). 17. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. Київ : Либідь, 1994. 384 с. 18. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта : Методологічні принципи написання дисертації : посібник. Київ : Твім інтер, 2009. 460 с. 19. Літературознавча енциклопедія : У двох томах. Т.1 / автор-укладач Ю. І. Ковалів. К. : ВЦ «Академія», 2007. 608 с. 20. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 2 / автор-укладач Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 622 с. 21. Літературознавчий словник-довідник / ред. рада Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. 2-ге вид., виправл., доповн. Київ : ВЦ «Академія», 1997. 752 с. 22. Пагутяк Г. Україна без гоблінів. URL : https://www.rulit.me/books/zvorotnij-bik-svitla-read-358668-1.html (дата звернення: 14.11.21). 23. Пашинина Д. П. Неопределимость мифа и особенности организации мифопоэтической картины мира. Вестник московского университета. Серия 6. Филология, 2001. № 6. С. 88-107. 24. Пионтковская И. Н. Об изучении проблем мифопоэтики в современном литературоведении. Вісник Черкаського університету: Серія філологічні науки. Черкаси, 2001. Випуск 25. С. 146-153. 25. Пономарьов А. П. Царина народної уяви та її класичні розробки. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим та біограф. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк; Вст. ст. А. П. Пономарьова; іл. В. І. Гордієнка. Київ : Либідь, 1991. С. 5-25. 26. Словник символів / О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. І. Потапенко та ін. К. : Редакція часопису «Народознавство», 1997. 156 с. 27. Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія. Миколаїв : Іліон, 2014. 306 с. 28. Сайковська О. Ю. Сучасна болгарська фантастика : генеза, жанрові модифікації та поетика : дис…канд. філол. наук : 10.01.03 / НАН України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Київ, 2015. 216 с. 29. Стужук О. І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури XIX-XX ст.) : дис… канд. філол. наук : 10.01.06 Київ, 2006. 176 с. 30. Телегин С. М. Философия мифа. Введение в метод мифореставрации. М. : Община, 1994. 140 с. 31. Токарева Г. А. Мифопоэтический аспект художественного произведения : проблемы интерпретации. Вестник московского университета. Серия 6. Филология, 2006. № 8. С. 58-66. 32. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим та біограф. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк; Вст. ст. А. П. Пономарьова; іл. В. І. Гордієнка. Київ : Либідь, 1991. 640 с. 33. Царина народної уяви та її класичні розробки. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : «Либідь», 1991. С. 5-8. 34. https://osvita.ua/vnz/reports/relig/27210/ 35. http://modernlib.ru/books/dara_korny/gonihmarnik/read. 36. http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2015/12/13.16.15.pdf. 37. https://www.rulit.me/books/zvorotnij-bik-svitla-read-358668-1.html 38. https://shag.com.ua/ukrayinci-narodni-viruvannya-povirya-demonologiya.html 39. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 40. https://svitfantasy.com.ua/articles/2017/ukrajinske-fentezi-dlya-knyhoturystiv.html
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5626
Розташовується у зібраннях:Кафедра української та зарубіжної літератур (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Магістерська робота Тищенко О..pdf884.52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.