Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5443
Назва: Реалізація категорії адресантності в афористичних мікротекстах
Автори: Шарманова, Наталія Миколаївна
Ключові слова: антропоцентричність мови
афористичні мікротексти
афористичність
категорія адресантності
комунікативність
соціоантропоцентричний підхід
Дата публікації: 2006
Видавництво: КДПУ
Бібліографічний опис: Шарманова Н. М. Реалізація категорії адресантності в афористичних мікротекстах / Н. М. Шарманова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. Г. М. Віняр, О. Б. Каневська, О. І. Гамалі. - Кривий Ріг, 2006. - Вип. 4. - С. 51-56.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається комунікативний аспект української афористики. Здійснено дослідження функціональної типології афоризмів у сучасній українській літературній мові в парадигмі антропоцентричного підходу.
Опис: 1. Дядечко Л. П. Крылатые слова как объект истории описания: история и современность. - К.: ИПЦ „Киев, ун-т”, 2002. - 294 с. 2. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Разбор одной авторской паремии // Паремиологический сборник: Пословица, Загадка (Структура, смысл, текст). - М: Наука, 1978. - С. 163-211. 3. Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально- практичний комплекс). - Ч. 2: навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 240 с. 4. Калашник В. С. Афористичність поетичної мови Д. Павличка // Культура слова. - 1989. - Вип. 36. - С. 10-13. 5. Колоїз Ж. В. Структурно-функціональні, різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ. 1996. - 24 с. 6. Крейдлин Г. Е. Структура афоризма // Проблемы структурной лингвистики. 1985-1987 /отв. ред. В. П.Григорьев. - М.: Наука, 1989. - С. 196-205. 7. Прохоров Ю. Е. Русские крылатые выражения как объект учебной лексикографии // Актуальные проблемы учебной лексикографии. - М.: Рус. язык, 1977.- С. 136-143. 8. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / НАН України Ін-т української мови; відп. ред. М. М.Пещак. - К., 1998. - 194 с. 9. Садовая Г. Г. Языковая природа и стилистические функции сентенции (на материале английского языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Московский гос. пед. ин-т иностр. языков. - М., 1976. - 23 с. 10. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: монограф. учеб, пособие. - К.: Брама, 2004. - 336 с. 11. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н.Кожиной. - М.: Флинта; Наука, 2003. - 696 с. 12. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / пер с франц. - М. : Прогресс, 1988. - 656 с. 13.Черкасский М. А. Опыт построения функциональной модели одной частной семиотической системы (пословицы и афоризмы) // Паремиологический сборник: Пословица. Загадка. (Структура, смысл, текст). - М., 1978. - С. 35-52. 14. Фелицына В. П., Мокиенко В. М. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь / под ред. Е. М.Верещагина и В. Г.Костомарова. - М.: Рус. язык, 1990. - 220 с. 15. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. - М.: ИТДГК "Гнозис"., 2004. - 326 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5443
https://doi.org/10.31812/123456789/5443
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мови

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Шарманова Н. М. Реалізація.pdf543.5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.