Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3689
Назва: Вища історична освіта та наука Криворізького педагогічного в персоналіях (на пошану пам’яті вчених-істориків – викладачів КДПІ/КДПУ)
Автори: Дікунова, Олена Анатоліївна
Поліщук, Олена Борисівна
Віняр, Ганна Миколаївна
Ключові слова: Криворізький державний педагогічний університет
краєзнавство
історія Криворіжжя
вчені-історики
Ольгерд Артюшевський
Петро Варгатюк
Тетяна Воронова
Анатолій Дольчук
Ірина Камчугова
Микола Ковальський
Володимир Комаров
Аніслав Матрос
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Вища історична освіта та наука Криворізького педагогічного в персоналіях (на пошану пам’яті вчених-істориків – викладачів КДПІ/КДПУ) : біобібліографічний покажчик / Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд.: О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук ; за заг. ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2020. – 97 с. (Серія «Знакові постаті Криворізького педагогічного». Вип. 1 ; до 90-річного ювілею Криворізького державного педагогічного університету)
Короткий огляд (реферат): До 90-річного ювілею Криворізького державного педагогічного університету та 90-річчя започаткування професійної підготовки істориків у навчальному закладі укладено біобібліографічний покажчик, присвячений ученим-історикам – викладачам Криворізького педагогічного в різні періоди його функціонування, які сприяли зростанню наукового потенціалу та якісній підготовці істориків – майбутніх педагогів. Біобібліографічним покажчиком «Вища історична освіта та наука Криворізького педагогічного в персоналіях (на пошану пам’яті вчених-істориків – викладачів КДПІ/КДПУ)» започатковано нову серію біобібліографічних покажчиків «Знакові постаті Криворізького педагогічного». Покажчик репрезентує 8 персоналій: Ольгерд Артюшевський, Петро Варгатюк, Тетяна Воронова, Анатолій Дольчук, Ірина Камчугова, Микола Ковальський, Володимир Комаров, Аніслав Матрос. Представлено коротку біографічну довідку, праці вчених і бібліографію життя та діяльності. У покажчику також подано хронологію основних дат і подій фахової підготовки істориків починаючи з 30-х років ХХ ст. по 2019 р. Покажчик адресовано науковцям-історикам, краєзнавцям, викладачам закладів вищої освіти, аспірантам, студентам з метою популяризації наукової й краєзнавчої спадщини вчених-істориків – викладачів КДПІ/КДПУ.
Опис: Артюшевський Ольгерд Петрович // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 / за заг. ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2000. – С. 127. Шевченко П. І. Артюшевський Ольгерд Петрович [викладач КДПІ 1976–1992 рр.; професор кафедри політичної історії] / П. І. Шевченко // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1 (А). – С. 683. – Див. також: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44743 Артюшевский Ольгерд Петрович – белорусский ученый-историк, доктор исторических наук, профессор, краевед [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pln.by/museum/famous-people/686-2010-05-01-10-03-45 Полсычева Г. Достойный звания учителя [о ветеране Великой Отечественной войны, уроженце Дзержинска, который долгое время работал учителем на Логойщине, Ольгерде Артюшевском] / Галина Полсычева // Родны край. – 2010. – № 9. – С. 10.* Артюшевський Ольгерд Петрович // Професори Криворізького педагогічного / упоряд.: В. А. Фінічева, О. А. Дікунова ; редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 52–54. Поліщук Д. Розвиток історичної освіти в Кривому Розі (1930–2015 рр.) [Артюшевський Ольгерд Петрович] / Д. Поліщук, Н. А. Печеніна // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Перших історикокраєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 2. : Доробок бібліотечних та музейних працівників, студентів, вчителів та учнів. – С. 8. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0Bz-kKd505cu4R0RlTFJFR1hkZ1E/view Постаті Криворізького педагогічного вишу. Артюшевський Ольгерд Петрович [викладач КДПІ 1976–1992 рр.; професор кафедри політичної історії] // Освітньо-інтелектуальний центр Дніпропетровщини (до 85-річчя заснування Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» : бібліографічний покажчик / упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2015. – С. 37. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HT2o0TDEydjdzaUE/view Товстоляк Н. М. Ольгерд Петрович Артюшевський (1921–1992): життя та науково-педагогічна діяльність / Н. М. Товстоляк // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Других історико-краєзнавчих читань, м. Кривий Ріг, 26 квітня 2016 р. / редкол.: В. О. Шайкан (голов. ред.), Р. П. Шляхтич, Н. А. Печеніна, А. В. Тарасов, В. А. Фінічева (уклад.). – Кривий Ріг, 2016. – С. 19–22. Вєтохіна В. О. Артюшевський Ольгерд Петрович (1921–1992) – дослідник національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. в контексті взаємодії східнослов’янських народів [Електронний ресурс] / В. О. Вєтохіна // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок і мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Діброва С. С. 60-річчя П Л. Варгатюка / С. С. Діброва // Український історичний журнал. – 1980. – № 1. – С. 158–159. Гошуляк І. Л. Вшанування доктора історичних наук, професора Петра Логвиновича Варгатюка [Електронний ресурс] / І. Л. Гошуляк // Український історичний журнал. – 1990. – № 2. – С. 156–157. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/journal_1990_2/journal_1990_2.pdf Воронова Т. П. П. Л. Варгатюк про дату виникнення Кривого Рогу / Т. П. Воронова // Газета і місто (до 70-річчя загальноміської газети «Червоний гірник») / упоряд. Т. П. Воронова. – Кривий Ріг, 1994. – С. 229–230. Сарбей В. Місце часопису «Кур’єр Кривбасу» у сучасному всеукраїнському краєзнавчому русі [полеміка серед краєзнавців [П. Л. Варгатюк] щодо офіційної версії заснування Кривого Рогу] [Електронний ресурс] / В. Сарбей // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 84–91. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/1997/2/8.pdf Варгатюк Петро Логвинович [Електронний ресурс] // Український історичний журнал. – 2000. – № 6. – С. 151–152. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/2000/6/19.pdf Петро Логвинович Варгатюк // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 / за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2000. – С. 126. Янковська О. Варгатюк Петро Логвинович / О. Янковська // Українські історики XX століття : біобібліографічний довідник. – Київ, 2004. – Вип. 2, ч. 3. – С. 29–30.* Варгатюк Петро Логвинович [Електронний ресурс] // Енциклопедія Криворіжжя : в 2 т. / упоряд. В. П. Бухтіяров. – Кривий Ріг, 2005. – Т. 1 (А–К). – С. 159. Дояр Л. В. Видатний краєзнавець Криворіжжя [П. Л. Варгатюк] [Електронний ресурс] / Л. В. Дояр. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Istoria/17820.doc.htm Воронова Т. П. Щирий друг газети [Петро Логвинович Варгатюк] / Т. П. Воронова // Край неповторний – Криворіжжя / Т. П. Воронова. – Кривий Ріг, 2008. – С. 175–177. Дояр Л. В. Видатний краєзнавець Криворіжжя [про Петра Варгатюка] / Л. В. Дояр // Криворіжжя – рідний край: сторінки історії : монографія / Л. В. Дояр. – Кривий Ріг, 2009. – С. 134–136. Шайкан В. Історична спадщина Петра Варгатюка – невтомного науковцяісторика, педагога, краєзнавця (до 90-річчя з дня народження) / В. Шайкан, А. Дробот // Історія в школі. – 2009. – № 11–12. – С. 34–37. Тротнер В. Балка Північна Червона (Кривий Ріг) [Петро Варгатюк про балки Криворіжжя] [Електронний ресурс] / В. Тротнер // Степи України. – 2010. – 14 травня. – Режим доступу: http://pryroda.in.ua/step/biblio/krayeznavstvo/balka-pivnichna-chervona-krivij-rig/ Варгатюк Петро Логвинович – дослідник історії Криворіжжя, доктор історичних наук, професор, викладач у Криворізькому педагогічному інституті 1946–1975 рр. // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / НАПН України ; Ін-т вищої освіти ; редкол.: Я. В. Шрамко [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 99–100, 110–111. Дояр Л. В. Наукові концепції та гіпотези з історичного краєзнавства Кривого Рогу [П. Л. Варгатюк про дату виникнення Кривого Рогу] / Л. В. Дояр // Історія та географія : зб. наук. праць. – Харків, 2011. – Вип. 41. – С. 171–172. Петров А. [Дискусія що встановлення дати виникнення Кривого Рогу П. Л. Варгатюк – О. О. Мельник] / А. Петров // Первоисточники – чистые родники. – Днепропетровск, 2011. – Ч. 1. – С. 13–14. Дояр Л. В. Знакова дата в історії Кривого Рогу [П. Л. Варгатюк про дату виникнення Кривого Рогу] / Л. В. Дояр // Уславлені ровесники – місто і університет. Цикл статей з історичного краєзнавства Криворіжжя / Л. В. Дояр. – Кривий Ріг, 2012. – С. 80–85. – Див. також: http://www.library.vn.ua/Konf2010/texts/2_10.htm Мельник О. Про помилки у визначенні часу заснування Кривого Рогу [щодо встановлення дати заснування міста П. Варгатюком] [Електронний ресурс] / О. Мельник // Нариси з історії Криворіжжя з найдавніших часів до 1800 року / О. Мельник, І. Стеблина. – Кривий Ріг, 2012. – С. 67–70. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/fr_kn_ist_mist_sil/Mel''nyk_Kryvoriczhczhja.pdf Варгатюк Петро Логвинович // Професори Криворізького педагогічного / упоряд. В. А. Фінічева, О. А. Дікунова ; редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 13, 64–65. Мельник О. Про помилки у визначенні часу заснування Кривого Рогу [П. Л. Варгатюк] [Електронний ресурс] / О. Мельник // Червоний гірник. – 2015. – 31 березня. – Режим доступу: http://girnyk.com.ua/blog/pro-pomylky-uvyznachenni-chasu-zasnuvannya-kryvogo-rogu Поліщук Д. Розвиток історичної освіти в Кривому Розі (1930–2015 рр.) [Варгатюк Петро Логвинович] / Д. Поліщук, Н. А. Печеніна // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Перших історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 2. : Доробок бібліотечних та музейних працівників, студентів, вчителів та учнів. – С. 8. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0Bz-kKd505cu4R0RlTFJFR1hkZ1E/view Постаті Криворізького педагогічного вишу. Варгатюк Петро Логвинович // Освітньо-інтелектуальний центр Дніпропетровщини (до 85-річчя заснування Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») : бібліографічний покажчик / упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2015. – С. 39–40. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HT2o0TDEydjdzaUE/view Товстоляк Н. М. З когорти криворізьких дослідників: історики Криворізького державного педагогічного інституту [Варгатюк Петро Логвинович] / Н. М. Товстоляк // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Перших історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 1. Наукові розвідки науковців, музейних працівників, магістрантів, студентів, членів МАН. – С. 42–43. – Див. також: http://kdpu.edu.ua/download/kaf_ist_ukr/KR_tom%201.pdf Варгатюк Петро Логвинович // Видатні постаті науки та культури Придніпров’я : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упоряд. О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук. – Кривий Ріг, 2016. – С. 7. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HaXF6UGtJRWJ2cUU/view Гусейнов Г. (авт.-упоряд.) [про П. Л. Варгатюка ; листи П. Л. Варгатюка] // Добридень, «Кур’єр Кривбасу»: двадцятилітня історія українського часопису в листах читачів та авторів / упоряд. Григорій Гусейнов. – Київ, 2016. – С. 41–43. Гусейнов Г. [Про Петра Логвиновича Варгатюка] / Григорій Гусейнов // Kryvyi Rih. Ukraine : з історії рідного краю. Зацікавлені нотатки / Г. Гусейнов. – Дніпро, 2018. – С. 5, 12, 298–299. Варгатюк Петро Логвинович – радянський і український історик, доктор історичних наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Варгатюк_Петро_Логвинович Варгатюк Петр Логвинович – советский и украинский ученый, доктор исторических наук, профессор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Варгатюк_Петр_Логвинович Петро Логвинович Варгатюк – український учений-історик, дослідник історії Криворіжжя (до 100-річного ювілею доктора історичних наук, професора, вченого-краєзнавця, викладача Криворізького державного педагогічного інституту (1946–1975 рр.) : біобібліографічний покажчик / Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2019. – 42 с. – (Серія «Пам’яті професорів Криворізького педагогічного». Вип. 5)». – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1WXB6Hkj_OgeyNKS4mueLbtQDHdbKVp7J/view Кутьков В. Життя, науково-історична та краєзнавча спадщина Петра Логвиновича Варгатюка (до 100-річчя від дня народження) / В. Кутьков, Н. Печеніна // «Криворіжжя: погляд в минуле…» : матер. П’ятих Історико-краєзнавчих читань / редкол.: Н. А. Печеніна [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Т. 2. – С. 78–83. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/15BLco4mX5Z_wBVd_PLrGMShL7RM5ExzA/view Печеніна Н. А. Постать професора П. Л. Варгатюка (1919–2000) в науковому просторі Криворіжжя [Електронний ресурс] / Н. А. Печеніна // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок і мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Воронова Тетяна Петрівна // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 / за заг. ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2000. – С. 126–127. Крамаренко И. Живая история края (Татьяна Петровна Воронова) / Ирина Крамаренко, Татьяна Крамаренко // Край неповторний – Криворіжжя / Т. П. Воронова. – Кривий Ріг, 2008. – С. 5–12. Лобанова А. «...И мысль становится делом» (Татьяна Петровна Воронова) / Алла Лобанова // Край неповторний – Криворіжжя / Т. П. Воронова. – Кривий Ріг, 2008. – С. 3–4. Замість преамбули – прощання: Почесний громадянин міста Кривого Рогу – Воронова Тетяна Петрівна // Червоний гірник. – 2011. – № 152. – С. 1, 5. Светлая память известному журналисту, историку и почетному гражданину Кривого Рога Татьяне Вороновой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krivoyrog-history.blogspot.com/2011/10/blog-post_23.html Дрєєва Т. Справді Почесна громадянка (про Тетяну Петрівну Воронову) [історик, краєзнавець, журналіст, викладач КДПІ у 70–80-ті рр. ХХ ст.] / Т. Дрєєва // Червоний гірник. – 2012. – № 79. – С. 4. Крамаренко Т. Татьяна Воронова, историк-журналист еще раз призналась в любви городу, написав прекрасную книгу «Край неповторний – Криворіжжя» [Электронный ресурс] / Татьяна Крамаренко. – Режим доступу: https://domashka1.blogspot.com/2013/03/blog-post_893.html Памяти Вороновой Татьяны Петровны [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://domashka1.blogspot.com/2013/01/blog-post_6061.html Тіміргалєєва Л. Дійсно почесна громадянка: Тетяна Петрівна Воронова / Л. Тіміргалєєва // Цієї пам’яті у нас не відняти… (Дзержинський район – флагман Кривбасу). – Житомир : ПП «Рута», 2013.* Штельмах В. Не по силах цілі вибирай, а по цілі сили набувай! [Тетянa Вороновa] / Володимир Штельмах // Червоний гірник. – 2013. – № 4. – С. 27. Крамаренко М. У Кривому Розі відкрито меморіальну дошку Тетяні Вороновій [Електронний ресурс] / М. Крамаренко // Червоний гірник. – 2014. – 25 грудня. – Режим доступу: http://girnyk.com.ua/news/u-kryvomu-rozi-vidkrytomemorialnu-doshku-tetyani-voronoviy-foto Воронова Тетяна Петрівна – почесний громадянин міста Кривий Ріг [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету. Почесні громадяни міста. – Кривий Ріг, 2015. – Режим доступу: https://kr.gov.ua/ua/st/pg/141209866924088_s/ Панова М. Мов постаті з туману – дві Тетяни [про червоногірничанку Тетяну Петрівну Воронову] [Електронний ресурс] / Мотрона Панова // Червоний гірник. – 2015. – 28 січня. – Режим доступу: http://girnyk.com.ua/blog/mov-postati-z-tumanu-dvi-tetyany Постаті Криворізького педагогічного вишу. Воронова Тетяна Петрівна // Освітньо-інтелектуальний центр Дніпропетровщини (до 85-річчя заснування Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ») : бібліографічний покажчик / упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко / Наукова бібліотека КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2015. – С. 41–42. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HT2o0TDEydjdzaUE/view Воронова Тетяна Петрівна // Видатні постаті науки та культури Придніпров’я : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упоряд. О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук. – Кривий Ріг, 2016. – С. 27–28. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HaXF6UGtJRWJ2cUU/view Товстоляк Н. М. Тетяна Петрівна Воронова – краєзнавець та громадський діяч Криворіжжя (до 90-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / Н. М. Товстоляк // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. – 2016. – Вип. 12. – С. 71–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iikp_2016_12_11 Петренко В. Воронова Татьяна Петровна [Электронный ресурс] / В. Петренко // Кривопедия – энциклопедия города Кривого Рога. – Режим доступа: http://encyclopedia-krivoyrog.blogspot.com/2016/04/VoronovaTatyana-Petrovna.html Штельмах В. Три таланти Тетяни Воронової: про журналістку і краєзнавця, почесну громадянку Кривого Рога [Електронний ресурс] / В. Штельмах // День. – 2016. – 23–24 грудня. – Режим доступу: https://kdpu.edu.ua/press-centre/media-resursy/zmi-pro-nas/600-try-talanty-tetyanyvoronovoyi-stattia-u-hazeti-den.html Воронова Тетяна Петрівна – почесний громадян міста Кривий Ріг // Почесні громадяни міста Кривий Ріг. – Кривий Ріг, 2018. – С. 53.* Воронова Тетяна Петрівна – відомий журналіст, історик, краєзнавець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Воронова_Тетяна_Петрівна Штельмах В. До 60-річчя НСЖУ: національне надбання Криворіжжя [про Тетяну Петрівну Воронову] [Електронний ресурс] / В. Штельмах // Веб-сайт Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України. – 2019. – 18 липня. – Режим доступу: http://nsju.dp.ua/do-60-richchya-nszhu-natsionalne-nadbannya-krivorizhzhya.html Суздаль М. М. Духовна біографія Т. П. Воронової // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історикобіографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Пономарьов К. Випадок з часів застою [про А. В. Дольчука] / К. Пономарьов // Червоний гірник. – 1989. – № 112 (11 червня). Шепченко А. Скрізь десятиріччя [про А. В. Дольчука] / А. Шепченко Металург. – 1989. – № 135–137 (3 листопада). Дольчук Анатолій Васильович // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 / за заг. ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2000. – С. 128–129. Поліщук Д. Розвиток історичної освіти в Кривому Розі (1930–2015 рр.) [Дольчук Анатолій Васильович] / Д. Поліщук, Н. А. Печеніна // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Перших історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 2. – С. 8. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0Bz-kKd505cu4R0RlTFJFR1hkZ1E/view Товстоляк Н. М. З когорти криворізьких дослідників: історики Криворізького державного педагогічного інституту [ П. Л. Варгатюк, А. В. Дольчук, А. А. Матрос, В. О. Комаров] / Н. М. Товстоляк // Матеріали Перших історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 1. – С. 43. – Див. також: http://kdpu.edu.ua/download/kaf_ist_ukr/KR_tom%201.pdf Стецкевич В. В. [А. В. Дольчук – дослідник «білих плям» у висвітленні історії міста Кривий Ріг] / В. В. Стецкевич // Кривий Ріг: лихоліття 1941–1945 рр. – Кривий Ріг, 2016. – С. 14–16. Дояр Л. В. Ми живемо, допоки про нас пам’ятають (світлій пам'яті А. В. Дольчука присвячується) [Електронний ресурс] / Л. В. Дояр // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історикобіографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Яхнич М. В. Тернистий шлях науковця, історика, краєзнавця: доцент А. В. Дольчук (1928–2006) [Електронний ресурс] / М. В. Яхнич // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історикобіографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Камчугова Ірина Дмитрівна // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 / за заг. ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2000. – С. 127–129. Затульний Т. Жива історія: про І. Д. Камчугову – професора історії / Т. Затульний // Червоний гірник. – 2010. – № 72. – С. 2. Сокіряка С. А. Камчугова Ірина Дмитрівна – доктор історичних наук, професор (з 1976 р. – викладач КДПІ, 1991–1994 рр. – зав. Кафедри політичної історії, 2000–2008 рр. – професор кафедри всесвітньої історії) / С. А. Сокіряка, Л. П. Пастушенко // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2012. – Т. 12 (Кал–Киї). – С. 132. – Див. також: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10936 Поліщук Д. Розвиток історичної освіти в Кривому Розі (1930–2015 рр.) [Камчугова Ірина Дмитрівна] / Д. Поліщук, Н. А. Печеніна // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Перших історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 2. : Доробок бібліотечних та музейних працівників, студентів, вчителів та учнів. – С. 8. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0Bz-kKd505cu4R0RlTFJFR1hkZ1E/view Постаті Криворізького педагогічного вишу. Камчугова Ірина Дмитрівна // Освітньо-інтелектуальний центр Дніпропетровщини (до 85-річчя заснування Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») : бібліографічний покажчик / упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2015. – С. 47. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HT2o0TDEydjdzaUE/view Камчугова Ірина Дмитрівна // Професори Криворізького педагогічного / упоряд.: В. А. Фінічева, О. А. Дікунова ; редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 82. Кожухар О. І. Життя, віддане історії (професор І. Д. Камчугова) / О. І. Кожухар // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Удод О. Історик: духовність, праця, самовідданість (до 40-річчя наукової діяльності М. П. Ковальського) / О. А. Удод // Дніпропетровський історикоархеографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – С. 29–40. Чернов Е. А. Н. П. Ковальский: О времени и о себе (Идея, вопросы, подготовка материалов к публикации Е. А. Чернова) / Е. А. Чернов // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / редкол.: С. В. Абросимова [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1. – С. 9–12. Атаманенко А. Микола Павлович Ковальський (з нагоди 70-ліття) / А. Атаманенко // Український історик. – 1999. – № 2–4 (141–143). – С. 241–255. Осягнення історії : зб. праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Острог–Нью-Йорк, 1999. – 595 с. Ювілей професора Миколи Ковальського // Український історик. – 1999. – № 2–4 (141–143). – С. 322–323. Пінчук Ю. А. [Рецензія] [Електронний ресурс] / Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 3. – С. 33–34. – Режим доступу: http://shron3.chtyvo.org.ua/Yas_Oleksii/Retsenziia_na_kn_Kovalskyi_MP_Etiudy_z_istorii_Ostroha_Narysy__Peredm_I_Pasichnyka__Ostroh_Ostrozka_.pdf. – Рец. на кн.: Ковальський М. П. Етюди з історії Острога : Нариси. – Острог : Острозька Академія, 1998. – 288 с. Микола Павлович Ковальський : матеріали до біобібліографії / ред. І. Пасічник. – Острог, 2002. – 149 с. Булгак П. Школа Ковальського: видатному історику виповнилося 75 / П. Булгак // День. – 2004. – 31 березня. Воронов В. Теоретико-методологічні та методико-дидактичні проблеми джерелознавства історії України XVI – XVII ст. в працях М. П. Ковальського / В. Воронов, Ю. Святець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2004. – Вип. 4: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – С. 49–67. Макарчук С. Микола Ковальський у колі етнографів (1960–1963) / Степан Макарчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2004. – Вип. 4: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – С. 11–23. Шепель Л. Ковальський Микола Павлович / Л. Шепель // Українські історики XX століття : біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». – Київ, 2004. – Вип. 2, ч. 2. – С. 203–204. Журба О. Пам’яті вчителя – Миколи Ковальського / Олег Журба // Архіви України. – 2006. – № 1–6. – С. 472–474. [Ковальський Микола Павлович] [Некролог] // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 229–230. Мицик Ю. Ковальський Микола Павлович (1929–2006) [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Український археографічний щорічник. – Київ, 2006. – Вип. 10–11. – С. 875–878. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/15250 Плохій С. Життєва місія Миколи Ковальського / Сергій Плохій // Дзеркало тижня. – 2006. – 11 листопада. Близняк М. Пам’яті великого сина України Миколи Ковальського [Електронний ресурс] / М. Близняк // Волання з Волині. – 2007. – Ч. 1. – С. 41–44. – Режим доступу: http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=94 Микола Павлович Ковальський : Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… [на пошану пам’яті вченого] [Електронний ресурс] / за ред. Г. К. Швидько. – Дніпропетровськ, 2007. – 392 с. – Режим доступу: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Mykola_Pavlovych_Kovalskyi_Ad_gloriam_Ad_honores_Ad_memorandum.pdf Мицик Ю. А. Ковальський Микола Павлович [Електронний ресурс] / Ю. А. Мицик // Енциклопедія історії України / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. – Київ, 2007. – Т. 4 (Ка-Ком). – С. 387. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kovalsky_M_P Швидько Г. Щоб горіла свіча (пам’яті професора М. П. Ковальського) / Г. Швидько // Микола Павлович Ковальський : Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… [на пошану пам’яті вченого] [Електронний ресурс] / за ред. Г. К. Швидько. – Дніпретровськ, 2007. – С. 12–19. – Режим доступу: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Mykola_Pavlovych_Kovalskyi_Ad_gloriam_Ad_ honores_Ad_memorandum.pdf Атаманенко В. Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М. П. Ковальського / В. Атаманенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Історичні науки». – Острог, 2008. – Вип. 12. – С. 62–73. Ковальова І. Я мала щастя працювати разом з М. П. Ковальським / Ірина Ковальова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2008. – Вип. 12. – С. 5–11. Світленко С. Особистість і творча спадщина професора М. П. Ковальського в предметному полі теорії історичного пізнання / С. Світленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. – Острог, 2008. – Вип. 12. – С. 22–29. Швидько Г. Творець і лідер наукової історичної школи (до 80-річчя з дня народження професора М. П. Ковальського) / Ганна Швидько // Моє Придніпров’я : Календар пам’ятних дат області на 2009 рік : бібліографічний покажчик / упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 57–62. Дячок О. Історико-правові аспекти в дослідженнях М. П. Ковальського / Олег Дячок // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 23–31. Журба О. І. Образи археографії в наукових уявленнях М. П. Ковальського / О. І. Журба // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика : міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 7–13. Іваненко В. Постать професора М. П. Ковальського в контексті соціокультурної ситуації на Дніпропетровщині 1960–1980-х років / Валентин Іваненко, Максим Кавун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 17–22. Світленко С. І. Світ джерелознавства М. П. Ковальського / С. І. Світленко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика : міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 13–23. Ковальский Николай Павлович [труды ученого, материалы о нем, фотографии] [Электронный ресурс] // Сайт Асоціації історичної правди. – 2010. – Режим доступа: http://kovalsky-istpravda.blogspot.com/ Воронов В. Проблеми історіографії джерелознавства в наукових працях М. П. Ковальського / В. Воронов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 20–28.* Воронов В. І. Українські стародруки у творчості професора М. П. Ковальського / В. І. Воронов, С. І. Світленко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі : міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 40–54. Мельник О. В. Микола Ковальський як франкознавець / О. В. Мельник // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. праць. – Луцьк, 2012. – Вип. 8. – С. 106–111. Мицик Ю. Доповнення до листування М. П. Ковальського / Юрій Мицик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 4–30. Святець Ю. А. Професор Микола Павлович Ковальський (1929–2006) як педагог та організатор науки / Ю. А. Святець // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць / редкол.: С. І. Світленко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 313–321. Захарчин В. В. Ковальський Микола Павлович [Електронний ресурс] / В. В. Захарчин // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7147 Мельник О. В. Роль і значення евристики в дослідницькій роботі істориків (за працями М. П. Ковальського) / О. В. Мельник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 80–86. Близняк М. Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам’ятаю і шаную (роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)» / Микола Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2014. – С. 25–48. Трофимович В. В. Життя заради науки (до 85-річчя від часу народження видатного українського історика Миколи Ковальського) / В. В. Трофимович, О. В. Мельник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2014. – Вип. 22. – С. 49–86. Мельник О. В. Категорія джерельної бази у науковому доробку М. Ковальського / О. В. Мельник // Актуальні питання сучасної науки : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 16–17 жовтня 2015 року. – Херсон, 2015. – Ч. І. – С. 124–127. Мельник О. В. Кривий Ріг у науковій та педагогічній кар’єрі Миколи Ковальського (1963–1967 роки) [Електронний ресурс] / О. В. Мельник // Молодий вчений. – 2015. – № 12 (27), ч. 3. – С. 15–18. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/90.pdf Близняк М. Професор Микола Ковальський та закордонні українці / Микола Близняк // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., м. Острог, 27–28 вересня 2016 р. – Острог, 2016. – С. 198–199. Мельник О. В. Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990-х – на початку 2000-х років / О. В. Мельник // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., м. Острог, 27–28 вересня 2016 р. – Острог, 2016. – С. 200–202. Мельник О. Освітянська діяльність Миколи Ковальського (друга половина 1990-х – середина 2000-х років) / Олександр Мельник // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2016. – Вип. 13, ч. 1. – С. 38–42. Мельник О. В. Формування особистості М. Ковальського: дитячі та юнацькі роки (1929–1947) / О. В. Мельник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – 2016. – Вип. 25. – С. 14–21. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Melnyk_Oleksandr/Formuvannia_osobystosti_M_Kovals koho_dytiachi_ta_iunatski_roky_19291947.pdf Мельник О. В. Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929–2006 рр.) [Електронний ресурс] : дис. … канд. іст. наук, спец. 07.00.01 «Історія України» / О. В. Мельник ; Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2017. – 305 с. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Melnyk_Oleksandr/Naukova_osvitianska_ta_hromadska_diialnist_Mykoly_Kovalskoho_1929-2006_rr.pdf Корнійчук М. Приватна колекція Миколи Павловича Ковальського в Науковій бібліотеці Національного університету «Острозька академія» / М. Корнійчук // Бібліотечний форум. – 2019. – № 2 (16). – С. 25–28. Мельник О. В. «Вони повірили в мене, а я повірив у них» (особливості наукової школи Миколи Павловича Ковальського) / О. В. Мельник, В. В. Трофимович // Український історичний журнал. – 2019. – № 1. – С. 137–165. Мельник О. В. Праця Миколи Ковальського у львівському Музеї етнографії та художнього промислу (1959–1963 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Мельник, В. В. Трофимович, Л. В. Трофимович // Універсум історії та археології. – 2019. – Т. 2 (27). – С. 25–39. – Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fistor/program_5e26cf5e3c7ed.pdf Світленко С. І. Відродження і збереження історичної пам’яті у творчій спадщині професора М. П. Ковальського / С. І. Світленко // Універсум історії та археології. – 2019. – Т. 2 (27). – С. 13–23. Яшин В. О. Професор Микола Павлович Ковальський [Електронний ресурс] / В. О. Яшин // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Комаров Володимир Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії України // Криворізький державний педагогічний університет. 75 років / голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг, 2005. – С. 44–45. Потопа К. Л. Комаров Володимир Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, 2000–2007 рр. – завідувач кафедри історії України / К. Л. Потопа // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14 (Кол–Кос). – С. 163. Комаров Володимир Олексійович // Професори Криворізького педагогічного / упоряд.: В. А. Фінічева, О. А. Дікунова ; редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 82. Поліщук Д. Розвиток історичної освіти в Кривому Розі (1930–2015 рр.) [Комаров Володимир Олексійович] / Д. Поліщук, Н. А. Печеніна // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Перших історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 2. – С. 9. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0Bz-kKd505cu4R0RlTFJFR1hkZ1E/view Товстоляк Н. М. З когорти криворізьких дослідників : історики Криворізького державного педагогічного інституту [ П. Л. Варгатюк, А. В. Дольчук, А. А. Матрос, В. О. Комаров] / Н. М. Товстоляк // Матеріали Перших Історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 1. – С. 44. – Див. також: http://kdpu.edu.ua/download/kaf_ist_ukr/KR_tom%201.pdf Задорожна Л. В. Володимир Олексійович Комаров (1954–2011): вчений і педагог (до 65-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / Л. В Задорожна // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Товстоляк Н. М. Спогади про професора Володимира Олексійовича Комарова [Електронний ресурс] / Н. М. Товстоляк // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історикобіографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Романенко М. З мороку забуття / М. Романенко // Джерело. – 1994. – № 9 (квітень). – Рец. на книгу: Матрос Аніслав. «Із мороку забуття: 75-річчя Української Народної Республіки». – Дніпропетровськ, 1993. Романов В. Відроджена із мороку історії / В. Романов // Червоний гірник. – 1994. – 10 березня.* – Рец. на книгу: Матрос Аніслав. «Із мороку забуття: 75-річчя Української Народної Республіки». – Дніпропетровськ, 1993. Матрос Аніслав Антонович // Криворізькому державному педагогічному університету – 70 / за заг. ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2000. – С. 127–129. Матрос Аніслав Антонович // Енциклопедія Криворіжжя : у 2 т. / упоряд. В. П. Бухтіяров. – Кривий Ріг, 2005. – Т. 1. – С. 91. Поліщук Д. Розвиток історичної освіти в Кривому Розі (1930–2015 рр.) [Матрос Аніслав Антонович] / Д. Поліщук, Н. А. Печеніна // Криворіжжя: погляд у минуле... : матер. Перших історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 2. : Доробок бібліотечних та музейних працівників, студентів, вчителів та учнів. – С. 8. – Див. також: https://drive.google.com/file/d/0Bz-kKd505cu4R0RlTFJFR1hkZ1E/view Товстоляк Н. М. З когорти криворізьких дослідників: історики Криворізького державного педагогічного інституту [П. Л. Варгатюк, А. В. Дольчук, А. А. Матрос, В. О. Комаров] / Н. М. Товстоляк // Матеріали Перших Історико-краєзнавчих читань. – Кривий Ріг, 2015. – Т. 1. – С. 44. – Див. також: http://kdpu.edu.ua/download/kaf_ist_ukr/KR_tom%201.pdf Дольчук А. В. На пошану колеги (уривок з пам’ятного нарису до 65-рiччя вiд дня народження канд. iст. наук, доцента А. А. Матроса (1938–2003), написаного канд. iст. наук, доцентом А. В. Дольчуком [Електронний ресурс] // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view Проскура О. О. Життєвий шлях, наукова та викладацька діяльність А. А. Матроса [Електронний ресурс] / О. О. Проскура, В. О. Онищенко // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 1. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yZdkdQcmX1v17NH5iNUTwxX53iK2cBPs/view
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3689
https://doi.org/10.31812/123456789/3689
Розташовується у зібраннях:Бібліографічна продукціяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.