Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3166
Назва: Диференціація навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу засобами CoCalc
Інші назви: Differentiation of student learning to complex analysis using CoCalc
Автори: Попель, Майя Володимирівна
Бобилєв, Дмитро Євгенович
Ключові слова: диференціація навчання
комплексний аналіз
комплексна функція комплексної змінної
майбутні вчителі математики
хмарний сервіс
CoCalc
differentiated instruction
complex analysis
complex function of a complex variable
future teachers of mathematics
cloud services
Дата публікації: 25-чер-2016
Видавництво: Видавничий центр Криворізького національного університету
Бібліографічний опис: Попель М. В. Диференціація навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу засобами CoCalc / Майя Володимирівна Попель, Дмитро Євгенович Бобилєв // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр Криворізького національного університету, 2019. – Том XVII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 192-200.
Короткий огляд (реферат): Цілі дослідження: визначити способи диференціації навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу засобами CoCalc. Завдання дослідження: проаналізувати проблему диференціації навчання в педагогічних ЗВО, зокрема в процесі викладання фахових дисциплін; визначити місце комплексного аналізу серед математичних дисциплін в педагогічному ЗВО; дослідити вплив CoCalc на диференціацію навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу. Об’єкт дослідження: навчання комплексному аналізу майбутніх учителів математики у педагогічних ЗВО. Предмет дослідження: диференціація навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу. Використані методи дослідження: аналіз наукових публікацій, спостереження, бесіди з викладачами. Результати дослідження. На основі аналізу наукових праць та бесід з викладачами встановлено, що проблема диференціації навчання є досить актуальною під час викладання математичних дисциплін. Визначено місце комплексного аналізу серед математичних дисциплін. Показано, що диференціація навчання передбачає включення диференційованих завдань в процес навчання. Розглянуто специфіку використання CoCalc під час вивчення теми «Комплексні функції комплексної змінної» з комплексного аналізу. Основні висновки і рекомендації: 1) доцільне використання диференційованих завдань (що розподілені за певним критерієм), як основної передумови диференціації навчання; 2) поступове ускладнення завдань, з поступовим узагальненням вже вивченого матеріалу та осягненням дослідницького рівня. Research goals: to determine the ways of differentiation of future mathematics teacher learning to complex analysis using CoCalc. Research objectives: to analyze the problem of differentiating learning in pedagogical universities, particularly in process of teaching the professional disciplines; to determine the place of complex analysis in mathematical disciplines of pedagogical universities; to investigate the impact of CoCalc on differentiation of future mathematics teachers learning to complex analysis. Object of research: learning to complex analysis of future mathematics teachers at pedagogical universities. Subject of research: differentiation of student learning to complex analysis. Research methods used: analysis of scientific publications, observations, interviews with teachers. Results of the research. Based on the analysis of scientific works and interviews with teachers established that the problem of differentiating learning is very relevant during teaching of mathematical disciplines. Defined the place of complex analysis in mathematical disciplines. It’s shown that differentiated instruction is intended to include differentiated tasks in the learning. The specificity using CoCalc on “Complex function of complex variable” are described. The main conclusions and recommendations: 1) expedient use of differentiated tasks (which are distributed by different criteria) as a basic premise differentiation of education; 2) gradual complication of tasks with the gradual generalization of already learned material research and comprehension level.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3166
ISSN: 2309-1460
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
192-200_PopelBobyliev.pdfСтаття957,64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.