Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1817
Назва: Антикультурна поведінка суб’єктів у міжособистісному конфлікті та її причини
Автори: Білоконенко, Людмила Анатоліївна
Ключові слова: міжособистісний конфлікт
антикультурна комунікативна поведінка
соціолінгвістичне опитування
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХІФТ
Бібліографічний опис: Білоконенко Л. А. Антикультурна поведінка суб’єктів у міжособистісному конфлікті та її причини / Л. А. Білоконенко // Український світ у наукових парадигмах : збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 3. − С. 14−22.
Короткий огляд (реферат): У статті описано два фактори антикультурного спілкування осіб у конфлікті. Перший – загальнокультурний, який реалізується через соціальні, ситуативні передумови та через потребу особи в реакції на конфлікт. Другий – суб’єктивно орієнтований, він уможливлюється через вікові, гендерні, соціальні відмінності опонентів, їхні мовні пріоритети, індивідуально-психологічні, характерологічні особливості, комплекси, сімейне виховання.
Опис: 1. Борисевич В. В. Деструктивна та конструктивна функції вербальних конфліктів / В. В. Борисевич // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2004. – № 54. – С. 211‒215. 2. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації : [навч. посіб.] / Наталія Володимирівна Ботвина. – К., 2008. – 252 c. 3. Грушевська С. Конфлікт: етико-психологічний аналіз : [моногр.] / Славоміра Грушевська ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К. : Науковий світ, 2000. – 214 с. 4. Гуйванюк Н. В. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія / Н. В. Гуйванюк // Вісник Львівського ун-ту. – 2006. – Вип. 38. – Ч. ІІ. – С. 37‒46. 5. Дерпак О. В. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативнопрагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Олена Володимирівна Дерпак. – К., 2005. – 196 с. 6. Завражина Г. В. Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної газетної комунікації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Г. В. Завражина. – К., 2008. – 20 с. 7. Славова Л. Л. Комунікативно-когнітивні аспекти міжкультурного непорозуміння / Л. Л. Славова // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 11. – Кн. 2. – С. 154‒157. 8. Фролова І. Є. Конфронтація як різновид особистісної взаємодії / І. Є. Фролова // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2010. − № 928. – С. 68‒74. 9. Халіман О. В. Морфологічні засоби вираження категорії оцінки в сучасній українській мові: рід і число : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Оксана Володимирівна Халіман. ‒ Харків, 2010. ‒ 280 с. 10. Чайка Л. В. Вербальний конфлікт: результати та перспективи досліджень / Л. В. Чайка // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К. : Логос, 2009. – С. 250‒257. 11. Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : монографія / Ірина Юріївна Шкіцька. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 440 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1817
https://doi.org/10.31812/0564/1817
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мовиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.